Video
Lätt
Svår

Du har säkert inte tänkt på det, men kranar levereras med olika långa rör för anslutning till vattenrören i huset.

Det kan innebära att du först när du har monterat din kran upptäcker att rören inte når hela vägen fram till stoppventilerna. Ingen trevlig situation, i varje fall inte om byggvaruhuset är stängt, men det går att lösa problemet.

Du förlänger helt enkelt rören på kranen med ett par kopparrör och ett par klämringskopplingar (mässingskopplingar försedda med mutter och gängor).

Arbetet är enkelt och kräver ingen lödning, men det ska finnas en stoppventil att ansluta rören till.

ENKEL FORLÄNGNING:

1. Mät avståndet

mellan stoppventilerna och de förkromade kopparrören när du har bockat dem så att de pekar åt rätt håll.. Var noga med mätningen. Förlängningsrören ska vara 1 cm längre än avståndet.

2. När förlängningsrören ska kapas

ska du helst använda en riktig rörskärare för att rören inte ska deformeras. Det gör de lätt om du använder bågfil. Snurra rörskäraren runt röret och dra åt skruven en bit för varje varv.

3. Trä en klämringskoppling på den ena änden av röret

Dra fast den men dra inte för hårt när kopplingen sätts på, för då finns risk att klämringen deformerar röret och då håller kopplingen inte tätt.

4. Den andra änden av röret

förses också med en klämring och mutter. Här behövs ingen koppling eftersom muttern ska dras åt i gängorna på stopp-ventilen. Dra fast muttern men dra inte för hårt!

5. När du drar åt kopplingen mellan de två rören

behöver du en extra nyckel att hålla emot med. När du har dragit åt ska du kontrollera att kopplingarna håller tätt. Pressas det ut lite vatten, kan du dra åt kopplingarna lite till. Då blir det tätt.