Förläng dina kopparrör

Du har precis bytt kran i köket, och nu ska rören från kranen anslutas till stoppventilerna. Men – ve och fasa! – rören är för korta! Lugn, du förlänger dem lätt och du behöver inte löda.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 timme
Pris
150 kronor

Intro

Du har säkert inte tänkt på det, men kranar levereras med olika långa rör för anslutning till vattenrören i huset. Det kan innebära att du först när du har monterat din kran upptäcker att rören inte når hela vägen fram till stoppventilerna. Ingen trevlig situation, i varje fall inte om byggvaruhuset är stängt, men det går att lösa problemet. Du förlänger helt enkelt rören på kranen med ett par kopparrör och ett par klämringskopplingar (mässingskopplingar försedda med mutter och gängor).

Arbetet är enkelt och kräver ingen lödning, men det ska finnas en stoppventil att ansluta rören till.

Problem

Rören från den nya kranen är för korta och når inte fram till stoppventilerna.

Lösning

Med hjälp av kopparrör och klämringskopplingar kan du förlänga rören från kranen.

Tidsförbrukning

Arbetet är säkert klart inom en timme.

Pris

Vi har använt material för omkring 150 kr.

Svårighetsgrad

Det är tämligen enkelt att förlänga kopparröret som hör till en kran.

Instruktion

01
Enkel förlängning 5 Steg

1

Mät avståndet mellan stoppventilerna och de förkromade kopparrören när du har bockat dem så att de pekar åt rätt håll.. Var noga med mätningen. Förlängningsrören ska vara 1 cm längre än avståndet.

2

När förlängningsrören ska kapas ska du helst använda en riktig rörskärare för att rören inte ska deformeras. Det gör de lätt om du använder bågfil. Snurra rörskäraren runt röret och dra åt skruven en bit för varje varv.

Kom ihåg att ta bort alla eventuella grader som bildas när röret kapas.

3

Trä en klämringskoppling på den ena änden av röret. Dra fast den men dra inte för hårt när kopplingen sätts på, för då finns risk att klämringen deformerar röret och då håller kopplingen inte tätt.

4

Den andra änden av röret förses också med en klämring och mutter. Här behövs ingen koppling eftersom muttern ska dras åt i gängorna på stopp-ventilen. Dra fast muttern men dra inte för hårt!

5

När du drar åt kopplingen mellan de två rören behöver du en extra nyckel att hålla emot med. När du har dragit åt ska du kontrollera att kopplingarna håller tätt. Pressas det ut lite vatten, kan du dra åt kopplingarna lite till. Då blir det tätt.

Du kan ev. vira en trasa runt röret för att se om det kommer ut vatten.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori VVS