Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

4 träfogar alla kan göra

Skriv ut Spara artikel

Tittar du också avundsjukt på snickerikonstruktioner och möbler med supersnygga fogar? Det är faktiskt inte så svårt som det ser ut. Med ett minimum av verktyg och lite vägledning kan du göra dem själv.

Träfogar

Intro

Det ser så storartat ut när två träbitar har fogats samman i en fin och tät fog. Klassiska möbler, som det lyser kvalitet om, kännetecknas ofta av just snygga snickerifogar och det finns till synes ingen övre gräns för vad den typen av möbler kan kosta. Tänk om du skulle kunna göra dem lika snygga själv.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Snygga träfogar utan beslag

Tungan rätt i mun

Om du följer instruktionerna här får du det lika snyggt som proffsen. Det är inte världens enklaste uppgift, och särskilt arbetet med stämjärn kan kräva lite övning innan precisionen sitter. Men har du erfarenhet av att arbeta med trä - eller bara vågar prova dig fram - så ligger de snygga fogarna absolut inom räckhåll.

De fyra fogarna här kan du använda till möbler, men många av dem kan också användas i snickerikonstruktioner där de kommer att ha en imponerande effekt. Det handlar bara om att ändra på måtten och hitta rätt verktyg för de stora dimensionerna.

Instruktion

Slitsfog

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

En slitsfog är superstark, eftersom två träbitar flätas samman och limmas på relativt stora ytor. Slitsfogar har normalt lika breda tappar och tappkistor. Listerna här har måttet 43 x 43 mm och dividerar man detta med fem ger det en tapp- och tap-pkistsbredd på 8,6 mm. För att göra det enklare att se hur vi gör fogen, gör vi här en slitsfog i två olika träfärger. De flesta slitsfogarna görs normalt i ett träslag. Här visar vi hur du gör tappkistorna i det ljusa träslaget. När du har gjort detsamma i den andra träbiten passar delarna samman.

Kan användas till:

 • stols- och bordsben
 • solida och dekorativa ramar
1

Rita upp tappkistornas djup och tapparnas längd. Båda motsvarar listens bredd. Med ritsmåttet ritsas spår på bitarnas sidor och på ändträet. Båda bitarna märks likadant. Det trä som ska tas bort har markerats med ett kryss.

2

Såga exakt längs uppmärkningarna. Såga på den sida av strecket som är vänd mot träet som ska tas bort (det med x), så att det blir ett exakt resultat.

3

Hugg först lodrätt ned i strecket med ett stämjärn och rensa så småningom genom att hugga snett in i träet med stämjärnet. Hugg ned till 2/3 med stämjärnet, vänd träet och hugg bort den sista delen.

4

Hugg bort ojämnheter och kanter med stämjärnet så att tappar och hål är helt släta.

5

Tappbiten sågas och huggs ut på samma sätt. Träet på båda sidor avlägsnas med såg. Stryk lim på båda ytorna och slå ihop dem. Kontrollera med en vinkelhake att fogen har rätt vinkel. Slipa.

Laxstjärtar

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Laxstjärtarna var inte ursprungligen tänkta som dekoration, men som ett starkt sätt att foga samman t.ex. lådor. Idag används laxstjärtarna mycket ofta i dekorativt syfte.

Det finns inte några regler för antalet laxstjärtar i en fog. Tappar och tappkistor kan vara lika stora eller ha olika bredd. Det är viktigt att laxstjärtarna sågas i en vinkel på 12-15 grader så att de bildar ett solitt lås mellan de två träbitarna.

Kan användas till:

 • hyllor
 • lådor
 • fönster- och dörrkarmar

Hålstycket (ljust trä)

1

Kontrollera att träet har sågats av precis vinkelrätt. Träets tjocklek plus ca 1 mm ritas in från ändträet med ritsmåttet. Rita in på båda sidorna av både det ljusa och mörka träet.

2

Fördela det önskade antalet laxstjärtar. Börja med att avsätta ett litet tappstycke på båda sidorna och fördela därefter laxstjärtarna med identiska mått mellan tapparna. Genom att märka upp med en spetsig syl får du en noggrann uppmärkning.

3

Rita upp vinkelrätt på båda sidorna från ändträet och ned till markeringen som indikerar materialets tjocklek.

4

Såga lodrätt ned i uppmärkningarna. Såga alltid på den sida av strecket som är vänd mot träet som ska tas bort (det med x). När man gör samma sak i tappstycket kommer bredden på sågsnittet att elimineras och fogen blir tät.

5

Håll stämjärnet exakt lodrätt med skäret i markeringen och hugg ett par millimeter ned. Rensa.

6

Hugg lodrätt ned i 2/3 och rensa efterhand. Lämna kvar ca 5 mm trä alldeles intill ändträet. Det ger stöd när man karvar från motsatt sida.

7

Vänd biten och hugg ett par millimeter lodrätt ned i uppmärkningen. Frigör träet som ska bort och kontrollera att uthuggningen är ren och har släta sidor. Hugg bort ojämnheter.

Tappstycket (mörkt trä)

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Tappstycket ritas upp efter hålstycket. Ställ hålstycket vinkelrätt på tappstycket och ritsa tapparna med sylen. Kontrollera med smygvinkeln som du ställde in med tidigare. Rita över vinkeln på ändträet och rita upp tappen med smygvinkeln på motsatt sida. Såga längs uppmärkningarna.

2

Frigör de två kilformade bitarna på bägge sidor genom att såga och hugga ut tappstycket enligt samma metod som hålstycket.

3

Gör en provfog. Bitarna bör passas samman helt tätt. Små ojämnheter måste huggas bort.

4

Stryk trälim på båda träbitarna och slå till slut ihop bitarna. Kontrollera med vinkeln. Putsa bort överflödigt lim.

Tapp med kilar

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

En tapp ger en god styrka och utstrålar hantverk. När kilen därefter slås in kommer tappen att utvidgas och pressas helt ut mot tappkistans översta del och botten. Fogen blir mycket stark. Tappens bredd är max. 1/3 av bitens tjocklek.

Kan användas till:

 • stolsben och andra fogar på möbler
 • stegar
 • inhängnader

Tappen (mörkt trä)

1

Rita upp. Tappen ska sticka ut ca 1 mm från tappkistan när den har slagits på plats. Den biten som visas är 75 mm bred, så 76 mm ritas upp från ändträet (som är vinkelrätt). Rita upp på alla fyra sidorna.

2

Rita 13 mm in från båda sidorna av tappstycket så att det finns en 17 mm tapp kvar (träet är 47 mm tjockt). Genom att såga med en handsåg kan du frigöra tappen. Vi väljer dock att låta kapsågen utföra arbetet.

3

Ställ in kapsågens sågdjup, så att den sågar 13 mm ned i biten. Såga tättsittande spår från ändträet och in till strecket som visar tappens längd. Vänd biten och gör samma sak från motsatt sida.

4

Ta bort resterande trä med stämjärn och gör tappens ytor plana med en rasp.

5

Såga 7-8 mm ned i tappens översta del och botten för att göra en anslagskant. Använd kapsågen och därefter en rasp.

Hålstycket (ljust trä)

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Rita upp tappen på hålstycket. Vi skulle kunna karva ut tappkistan med stämjärnet, men vi använder borrstativet och ett centrumborr på 16 mm.

2

Precis i bitens mitt och 8 mm från tappens totala bredd borras två 16 mm-hål och därefter ett tredje hål mellan dessa. Borra endast nedåt så att borrets centrumspets bryter igenom. Vänd därefter träet och borra från motsatt sida.

3

Hugg till tappkistan med stämjärnet. Metoden säkerställer att tappki-stan har en exakt lodrät vinkel genom biten och att arbetet går snabbt.

4

Runda till tappen så att den passar till de borrade hålen. Forma rundningen med rasp och slippapper. Alternativt kan du hugga till tappkistan med stämjärnet så att den blir fyrkantig överst och i botten.

5

Såga ned två slitsar i tappen, ca 1 cm från över- och undersidan. Såga ned slitsarna helt till anslagskanten. Med ett extra snitt sågar du till de översta få centimetrarna så att de blir lätt kilformade.

6

Kontrollera att tappen passar tätt i tappkistan, påför lim och slå ihop bitarna tills limmet tränger ut. Se till att de två bitarna sitter vinkelrätt på varandra.

7

Stryk lim på kilarna och slå ned dem i de sågade slitsarna. När limmet är torrt sågas kilarna av och tappen jämnas till.

Skarvar av laxstjärtstyp

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Skarvningen med laxstjärtsfogar ligger till hälften inne i motsvarande bit. Det ger en mycket stark fog som har samma låsande effekt som laxstjärtsfogar och som är något starkare än en vanlig fingerskarv.

Kan användas till:

 • möbelfogar och snickerifogar

Laxstjärten (mörkt trä)

1

Mät in från ändträet till fogens anslagskant som ska ha samma höjd som träets bredd.

2

Såga tättsittande spår med kapsågen. Djupet motsvarar hälften av träets tjocklek. Såga inte för djupt. Det är enklare att hugga bort lite material än att foga till material.

3

Rita upp laxstjärten. Här har vi mätt 8 mm in från sidan i nivå med anslagskanten och ritat upp härifrån och utåt på båda sidorna. Såga ut med den fintandade dragsågen eller fanersågen.

4

Såga vinkelrätt in från båda sidorna och frigör de två små kilformade träbitarna som ska bort.

Laxstjärtens läge (ljust trä)

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Rita upp efter den utsågade laxstjärten. Skapa ett läge som laxstjärten ska passas tätt in i.

2

Kapsågens klinga ställs i vinkel så att den passar in på laxstjärtens vinkel. Såga ut från den ena sidan och vinkla klingan till motsatt sida och gör färdigt läget.

3

Gör en provfog och hugg rent bitarna så att de ligger i linje med varandra. Avsluta fogen med lim och tvingar.

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Såga enkelt i hårt trä

TIPS: Djupstopp till handsågen

Material

En träklubba A är att föredra som slagverktyg på stämjärn.

Till fogar på möbler är japansågen B genialisk. Detta är en dragsåg med ett ultratunt blad som ger fina sågsnitt. Ryggskenan gör den ”styv” och enkel att styra. En ryggsåg eller fintandad fanersåg kan också användas.

Bra, nyslipade stämjärn C i olika bredder är ett måste.

Ritsmåttet D är genialiskt för uppmärkning av slitsar och tappar (valfritt).

Smygvinkeln E är nästan oumbärlig för uppmärkning av laxstjärtar.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.

Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa

password_reset.form.password_is_changed

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: 4 träfogar alla kan göra
Totalt pris: null purchase.price.currency
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kr.
  • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
  • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka