4 tips för att bygga rakt i skeva rum

Du kan troligen skaffa mycket mer plats i bostaden om du lyckas utnyttja de omöjliga och dåligt använda kvadratmetrarna. Men det kräver att du får fram specialgjorda lösningar och inte minst att du är tekniskt finurlig.

Utnyttja den extra platsen på ett kreativt sätt

Intro

Det är säkert många som nickar igenkännande till att man önskar mer garderobsplats men att det redan finns garderober, där de annars skulle stå. Det får helt enkelt inte plats fler garderober av standardstorlek på grund av snedtak, hopplösa takkupor, dumt placerade fönster eller en märkligt placerad elmätare. Därför gäller det att tänka kreativt!

Skapa plats där det är hopplöst
När man är gör-det-självare är det väl givet att man finner en egen lösning och när du väl lär t dig de grundläggande metoderna har du fördelen av att du sedan kan snickra och bygga på, i och runt vad som helst!

När du arbetar i rum med hinder eller knepiga vinklar kan du dessutom ha stor glädje av flera olika specialverktyg och -redskap. I slutet av ar tikeln hittar du en översikt över verktyg och redskap, men det viktigaste är att du lär dig metoderna och dem presenterar vi tillsammans med de utmaningar de klarar.

Skeva väggar kan ge problem
Ett sluttande golv kan vara ett stort hinder och skeva väggar är faktiskt mera regel än undantag om din villa är äldre. Vi tittar också på de utmaningar du möter när du snickrar på en kattvind och naturligtvis gör vi en insats för att eliminera ojämna bakväggar, som annars kan orsaka problem med framsidan om du inte gör rätt.

Instruktion

01
Utmaning: Ojämna golv 5 Steg

Om du ska resa en vägg, sätta upp köksskåp eller garderober på ett ojämnt golv är det viktigt att du börjar plant med en vågrät sockel. Det klarar du om du har två rätskivor, vattenpass och ett ritsmått. Fronten ska specialanpassas medan tvärlisterna görs smalare och pallas sedan upp.

1

För att få något helt rakt att utgå ifrån behövs en rätskiva (här är köket så stort att vi spänner ihop två rätskivor). Rätskivan pallas upp med plastbrickor tills den är vågrät. Kolla med vattenpass.

2

Rätskivan används nu som bas för att få en alldeles rak framkantslist på sockeln. Listen spänns fast på rätskivan så att den sitter kan i kant med undersidan. Nu kan vi markera på listen.

3

Den främre listen sågas till så att den följer det ojämna golvet. De tvärgående listerna gör vi lite smalare än framkanten för att kunna palla upp dem.

4

Eftersom tvärlisterna är 5-6 mm lägre än framkanten kan vi lyfta upp dem och lägga brickor under dem för att få dem vågräta och på samma nivå som framkanten.

5

Nu är det dags att skruva ihop sockeln och fixera den med träklossar, som skruvas fast på golvet. Då ligger sockeln stadigt. Lägg märke till det ljusröda murarsnöret som har satts upp för att få fronten rak.

02
Överför mått 3 Steg

Det kan vara knepigt att mäta och markera på en kattvind. Men med rätt teknik, ett vattenpass och en linjelaser går det lätt!

1

Dra ett streck på golvet där du vill att sockelns framkant ska placeras. Rita fram till kortväggarna.

2

Vid väggen ska strecket dras vidare uppåt till snedtaket. Använd vattenpass så det blir lodrätt.

3

Sätt en linjelaser vid den ena kortväggen och se till att lasern följer strecket på golvet och väggen. Då gör den också ett streck i snedtaket, där du sätter märken.

03
Utmaning: Snedtak 5 Steg

Det är givet att skapa plats för förvaring i kattvinden, men gavlarna ger ofta problem.

När du arbetar mot snedtak får du plötsligt många vinklar att hålla koll på. Men även om det ger problem så ska fronten vara lodrät. Exakt mätning och inte minst stabilt stöd för framsidan har stor betydelse. Du kommer långt med ett par tvingar och några korrekt placerade skivbitar.

1

När du snickrar garderober under ett snedtak behöver du lodräta sidor i form av perfekt anpassade trekanter. Först tar du det lodräta måttet från sockeln till snedtaket. Använd mätband.

2

När du mäter längs snedtaket kan du använda tumstock och det gäller också när du mäter vågrätt från sockeln och inåt. De tre måtten överförs nu till en mdf- eller plywoodskiva som du sågar till.

3

Kolla med rätskiva eller vattenpass att väggen är plan. Om den är plan kan du såga till flera trekanter. Är den ojämn måste skivorna efteråt anpassas med sticksåg.

4

För exakt sågning av skivor är det praktiskt att ha en cirkelsåg med tillhörande sågskena. Har du ingen sågskena bör du skaffa en. När skenan väl ligger korrekt kan du vara säker på att få ett rakt spår.

5

När de lodräta sidorna ska monteras (limmas fast) så behöver de stöttas ordentligt. Det kan du ordna genom att sätta fast stödskivor på sidan med hjälp av tvingar medan limmet torkar.

04
Utmaning: Skeva väggar 3 Steg

Med en enkel mall av en list kan du anpassa större skivor mot skeva väggar.

Det är trots alla ganska vanligt att vi tvingas anpassa vårt snickrade efter skeva och ojämna väggar. Det blir besvärligt när en större skiva ska monteras. Men med en enkel mall av en list blir det lättare att anpassa den bakre kanten mot väggen. Den främre kollas med vattenpass.

1

Gör en mall av en list som du håller mot väggen. Dra sedan en penna med en kloss mot väggen så att konturen ritas på listen. Såga längs strecket, lägg listen på skivan, markera och såga.

2

Skivans framkant kollas med vattenpass. När det hålls lodrätt intill kanten spänner du fast det och drar ett streck längs sidan på det. Därefter kan du såga av skivan lodrätt.

3

När du ska anpassa en stor skiva, t.ex. mellanväggen i en garderob, mot en skev eller ojämn vägg kan du använda dig av en mall gjord av en list. Dra en penna med en kloss på väggen och markera på skivan och överför till din stora skiva. Eftersom du också ska rätta till framsidan måste skivan har några centimeter att ta av.

05
Utmaning: Hinder 2 Steg

Med ett strykmått (köpt eller hemmagjort) går det lätt att markera alla hinder.

Det finns ingen anledning att såga bort mer än nödvändigt när du ska snickra runt något runt rör, kablar eller andra hinder. Med ett enkelt strykmått (penna och kloss) kan du lätt markera det som ska sågas bort. Och själva sågningen klarar du med en sticksåg försedd med kurvtagningsblad.

1

Kablar och rör kan vara i vägen när vi snickrar något. Om en skiva ska tryckas ända in mot väggen markerar vi först väggens profil - och det görs med strykmått - innan vi avslutningsvis plockar fram sticksågen.

2

Såga längs ditt blyertsstreck med sticksågen, när den försetts med kurvtagningsblad. Skivan passar sedan runt kablarna och trycks på plats. Därefter kan du jämna till framkanten så att den blir rak.

Material

När du ska ha föremålen i lod och våg behöver du hjälp. Vi föreslår:

Video

VERKTYG: Så här använder du krysslasern

I den här videon lär du dig allt om krysslaserns funktioner. Lasern markerar helt exakta lodräta och vågräta streck på väggar och tak och är perfekt att använda för en lång rad arbetsuppgifter, t ex sätta upp kakel, upphängning av tavlor, lampor och hyllor, sätta upp maskeringstejp mitt på en vägg och att markera samma höjd i olika rum.

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hantverksteknik