Utnyttja den extra platsen på ett kreativt sätt

Utnyttja den extra platsen på ett kreativt sätt

Det är säkert många som nickar igenkännande till att man önskar mer garderobsplats men att det redan finns garderober, där de annars skulle stå. Det får helt enkelt inte plats fler garderober av standardstorlek på grund av snedtak, hopplösa takkupor, dumt placerade fönster eller en märkligt placerad elmätare. Därför gäller det att tänka kreativt!

Skapa plats där det är hopplöst När man är gör-det-självare är det väl givet att man finner en egen lösning och när du väl lär t dig de grundläggande metoderna har du fördelen av att du sedan kan snickra och bygga på, i och runt vad som helst!

När du arbetar i rum med hinder eller knepiga vinklar kan du dessutom ha stor glädje av flera olika specialverktyg och -redskap. I slutet av ar tikeln hittar du en översikt över verktyg och redskap, men det viktigaste är att du lär dig metoderna och dem presenterar vi tillsammans med de utmaningar de klarar.

Skeva väggar kan ge problem Ett sluttande golv kan vara ett stort hinder och skeva väggar är faktiskt mera regel än undantag om din villa är äldre. Vi tittar också på de utmaningar du möter när du snickrar på en kattvind och naturligtvis gör vi en insats för att eliminera ojämna bakväggar, som annars kan orsaka problem med framsidan om du inte gör rätt.

UTMANING 1: OJÄMNA GOLV

Se hur du får en helt plan och vågrät sockel även om golvet lutar mycket.

Se hur du får en helt plan och vågrät sockel även om golvet lutar mycket.

UTMANING 2: SNEDTAK

Här måste du hålla kolla på många vinklar. Vi visar vad du ska göra.

Här måste du hålla kolla på många vinklar. Vi visar vad du ska göra.

UTMANING 3: SKEVA VÄGGAR

Så här får du en lodrät framsida även om baksidan visar sig vara skev.

Så här får du en lodrät framsida även om baksidan visar sig vara skev.

UTMANING 4: HINDER

Genom att använda ett strykmått kan du anpassa en rak sida till en sida med hinder.

Genom att använda ett strykmått kan du anpassa en rak sida till en sida med hinder.

Ladda ned hela artikeln och se hur du gör!