Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
För bara 800 kronor kan själv svetsa ett par snygga bordsben.

För bara 800 kronor kan själv svetsa ett par snygga bordsben.

Plankorna i ett plankbord kan lätt väga upp till 100 kilo tillsammans, så du behöver verkligen tänka igenom hur ramen ska vara konstruerad. Det enklaste är självklart att bygga den av trä, men förutom att det bidrar ännu mer till vikten ger det också ett klumpigt intryck. Då är det bättre med två metallramar – de är lättare och starkare än trä och dessutom är de stiliga.

För att bygga exklusiva bordsben behövs ungefär sju meter fyr- kantsjärn. Fyrkantsrören är lätta att arbeta med och så snart du har kapat till de olika längderna som du behöver till projektet, är det bara att börja svetsa ihop dem.

Hemligheten bakom ett lyckat resultat

Det som är viktigast när du svetsar ihop metallramarna är att se till att de olika delarna är i vinkel.

Dessutom är det också bra att svetsa toppen på ramarna medan de ligger på en platt yta. På så sätt säker- ställer du att de två yttersta benen inte kommer att sticka för långt upp och att plankorna inte hamnar snett.

Ladda ner beskrivningen och lär dig svetsa

Oavsett om du är erfaren eller nybörjare på att svetsa kan vi garantera att resultatet blir bra om du följer den här guiden.

Projektet innebär inga stora svårigheter utan det handlar i grova drag bara om att svetsa ihop två fyrkanter.

Vi visar hur du:

  • kapar till delarna
  • borrar hål för skruvhuvudena, så att de döljs inne i profilen
  • svetsar ihop ramen

Här använder vi oss av CO2-svetsning, men det går också bra att använda en elektrodsvets.