Så gör du en tappfog

Ska du foga samman två trästycken är en tappfogning perfekt. Den är både stark och mer elegant än många andra metoder, och inte så svår att få till som man skulle kunna tro.

STYRKA: Förklaringen av tappfogens stora styrka sitter i den stora limytan, som gör den i stånd att stå emot både drag och tryck.

När två ämnen ska fogas samman i ett T är det perfekt att göra det med en tappfog. Den är superstark och samtidigt mycket mer elegant och diskret än t.ex. ett byggbeslag.

Redaktionen rekommenderar: 4 träfogar alla kan göra

Fogningen är inte särskilt svår att få till så länge du är noggrann när du mäter, sågar och hugger ur.

2 typer: Dold eller genomgående tappfog

Tappfogen kan göras på två sätt: den dolda och den genomgående.

  1. I den dolda fogen ska tappen ca. 3/4 in i kistan, och tappen ska vara ett par millimeter kortare än kistans djup så att det finns utrymme för limmet.
  2. I den genomgående fogen ska tappen vara lika lång som kistan är djup.

Vanlig tappfog

1

Tappen ska vara minst 1/3 av ämnets tjocklek. Såga in till tappen (den mittersta 1/3) från bägge sidor. Här är utgångspunkten en 10 x 10 cm stolpe.

2

Du måste såga exakt längs med linjerna på bägge sidor av tappen. Det är viktigt att såga på yttersidan av linjerna så att tappen inte blir för tunn (dvs. mindre än 1/3 av ämnets tjocklek).

3

Runt om tappen ska det vara en plan anslagskant, som kommer att sluta tätt mot ämnet med kistan. Två sidor är redan klara (1/3), men de två sista sidorna ska bara vara ca. 5 mm breda.

4

Kistan i det andra ämnet ritas upp efter tappen. På både tapp och kista markeras dessutom vilken riktning tappen vänder. Om du ska göra fler fogningar kan du bygga en mall.

5

Hålen för tappkistan borras rakt ned. Borra flera hål, så att så mycket som möjligt av träet avlägsnas. Använd ett borr som är några millimeter mindre än tappens tjocklek.

6

Kistans kanter huggs rena med ett skarpt stämjärn. Testa att sticka ned tappen, tills tappen passar tätt i kistan och kan pressas i botten. Använd rikligt med lim.

Tappfogning med kilar

1

Genomgående tappfogningar kan stärkas med kilar som spänner ut tappen mot kistans sidor. Först sågas två parallella spår för kilarna – lodrätt ned till tappens botten.

2

Kilarna slås ned i de limmade spåren. De är lika breda som tappen, spetsen har nästan samma tjocklek som spåret, och den sneda vinkeln är liten, så att kilarna kan slås långt ned i spåret.

3

Kilarna kapas och både tapp och kilar slipas i samma nivå som ytskiktet. Kilar av ett annat träslag framhäver skarven. Den är ju vacker, så det finns ingen anledning att dölja den.

Tappfog med dymling

1

För byggnader, t.ex. carport eller övertäckt terrass, är det en fördel att låsa fogen ordentligt med en dymling. Först borrar vi genom kistan med ett borr motsvarande dymlingens tjocklek.

2

Hålet för dymlingen borras en aning förskjutet i tappen. Först pressas tappen in i kistan, varpå dymlingens centrum markeras med flatborrets spets. Tappen dras ut och hålet borras.

3

När dymlingen slås igenom de lätt förskjutna hålen i tapp och kista tvingas fogningen tätt ihop. När ämnena ska användas i en konstruktion fixeras de dessutom med vattenfast lim.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik