STYRKA: Förklaringen av tappfogens stora styrka sitter i den stora limytan, som gör den i stånd att stå emot både drag och tryck.

STYRKA: Förklaringen av tappfogens stora styrka sitter i den stora limytan, som gör den i stånd att stå emot både drag och tryck.

Redaktionen rekommenderar: 4 träfogar alla kan göra

2 typer: Dold eller genomgående tappfog

Tappfogen kan göras på två sätt: den dolda och den genomgående. I den dolda fogen ska tappen ca. 3/4 in i kistan, och tappen ska vara ett par millimeter kortare än kistans djup så att det finns utrymme för limmet. I den genomgående fogen ska tappen vara lika lång som kistan är djup.