Så får du koll på dina hantverkare

Ibland är byggplanerna bara FÖR stora för att du själv ska kunna klara dem. Andra gånger krävs det auktoriserade hantverkare. I båda fallen måste du ha koll på dina avtal med hantverkarna, så att du slipper bråk efteråt.

Hur stort är ditt byggprojekt?

Hur lite eller hur mycket hjälp du behöver, bestäms främst av storleken på ditt byggprojekt, men också av hur komplicerat det är. Här delar vi in projekten i tre kategorier och lämnar vårt förslag på vad som krävs för att du ska ro iland det.

Litet projekt

Ett nytt eluttag, byte av ett vattenrör, två nya fönster. Det finns många mindre och relativt enkla uppgifter som du kan välja att anlita en hantverkare till. Och här bör en enkel överenskommelse, gärna på mail, räcka.

Om hantverkaren inte själv, tillsammans med sitt skriftliga anbud, skriver ner de detaljer, som ni har kommit överens om när det gäller tid, uppdragets exakta innehåll och liknande, gör det då själv: Skriv i svarsmailet vad du anser att ni har kommit överens om.

Då får hantverkaren reagera om han inte håller med.

Mellanprojekt

Ett nytt kök, ett uterum eller nya fönster i hela huset. Det är projekt i en storlek och prisklass där det klart kan rekommenderas att arbeta igenom avtalet lite mer.

Du ska som alltid få ett anbud, men dessutom bör du ha ett skriftligt avtal. Avtalet ska dels beskriva projektet lite mer detaljerat, dels ska det precisera vad ni i övrigt har kommit överens om när det gäller material, tidsplan, det färdiga resultatet m m. Det minimerar risken för att ni inte ska komma överens.

I vissa fall kan du också behöva en rådgivare. Det kan t ex vara en ingenjör som kan beräkna vad som krävs för att ersätta en bärande vägg.

Stort projekt

En tillbyggnad, ett attefallshus, ett nytt tak. Stora, komplexa eller kostsamma projekt kräver både att du får ett, eller flera, detaljerade anbud, och att du får allt som ni kommer överens om på pränt och underskrivet. Ofta behöver du även rådgivning, t ex från en byggnadsingenjör, en energirådgivare eller en arkitekt.

Om projektet är så komplext, att det behövs många olika hantverkare, kan det även vara en riktigt bra idé att anlita en professionell byggledare för att få byggprocessen att fungera på ett optimalt sätt.

Du behöver också anlita en kontrollansvarig.

Ett muntligt avtal med en hantverkare är i juridisk mening lika bindande som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är bara att de är svåra att bevisa om något går fel, och risken är stor för att man missförstår varandra.

Det gäller särskilt när den ena parten är professionell och den andra är lekman. För kanske uppfattade hantverkaren dina önskmål på ett sätt, medan du inte helt förstod de tekniska detaljer som hantverkaren föreslog. Det kan sluta med konflikt.

Handlar det bara om att sätta upp ett extra eluttag precis där du pekar, så går det säkert bra. Och går det snett, är skadan inte så stor. Men ju större projekt, desto viktigare blir det att få koll på detaljerna. Be därför alltid att få anbudet skickat t ex via mail, och svara eventuellt med frågor om de detaljer som du inte kan se eller förstå i anbudet. Då utesluter ni missförstånd, och i efterhand är det lätt att bevisa vad ni har kommit överens om.

Får du en orderbekräftelse från hantverkaren, ska du kolla så att bekräftelsen stämmer överens med anbudet i alla detaljer. Om så inte är fallet, måste du säga ifrån. Annars är det orderbekräftelsen som gäller. Kom ihåg att spara alla mail och papper.

Överslag och anbud är två helt olika saker

Se upp så att du inte förväxlar begreppen överslag och anbud. Ett överslag är hantverkarens kvalificerade gissning på hur mycket ett uppdrag kan komma att kosta. Ett anbud är däremot ett förslag för dig att avfärda eller acceptera och som isåfall utgör underlag för er överenskommelse.

Särskilt när det handlar om mindre uppdrag kan det vara så att en hantverkare ger ett löst överslag och därefter föreslår att arbetet utförs “på löpande räkning”. Det betyder att hantverkaren utför arbetet mot ett överenskommet timpris, och att du betalar för de timmar som hantverkaren har lagt ner. Argumentet kan ofta vara att om han skriver ett anbud, måste han försäkra sig mot eventuella oförutsedda händelser som kan uppstå i anslutning till uppdragets genomförande, och därför blir det fasta anbudet ofta högre än vad kostnaden kanske blir mot löpande räkning.

Här handlar det om tillit och sunt förnuft: Känner du hantverkaren sedan tidigare och litar på honom? Kan ni t ex komma överens om att han kontaktar dig så snart han upptäcker något som kan förlänga arbetstiden? Då kan du kanske fundera på att säga ja. Men är uppdraget lite komplicerat och det är troligt att det kan uppstå oförutsedda händelser, bör du be om ett fast pris.

Ju större, dyrare och mer komplext ett uppdrag blir, desto större är behovet av tydliga avtal för att undvika missförstånd. Här är standardavtalet Hantverkarformuläret 17 till god hjälp. Det är ett kontrakt som är överenskommet av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

Avtalet är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare (du). Allt för att undvika de många missförstånd som kan bidra till verbala och juridiska tvister mellan beställaren (dig) och entreprenören eller hantverkaren.

I Hantverkarformuläret 17 avtalas t ex om vad som ingår i form av arbete och material, om ROT-avdrag ska göras och hur priset ska beräknas och betalas. Om inte annat avtalas ska beställaren, utan ersättning, se till att hantverkaren har tillgång till elström, vatten, toalett och ut- rymme för omklädning och matlagning.

Hantverkarformuläret 17 är gratis att använda. Du hittar det genom att söka på “Hantverkarformuläret 17 ”.

De allra flesta hantverkare är duktiga och kan mycket inom sitt område. Men de vet inte allt, och inte alla hantverkare är lika bra på att hänga med i nya metoder och erfarenheter inom sin bransch.

Det finns t ex mycket ny forskning och många nya regler när det gäller att använda ångspärr. Och byggregelverket uppdateras ständigt när det gäller metoder och material.

Här kan rådgivare av olika slag vara till god hjälp. T ex kan en byggsakkunnig hjälpa dig genom att rekommendera rätt material, välja den bästa arbetsmetoden och varna för de vanligaste fallgroparna.

En energirådgivare är ett givet val om du ska byta fönster eller tilläggsisolera huset. Och ska du ändra husets konstruktion, t ex flytta en bärande vägg eller sätta in ett takfönster där en takstol måste kapas och växlas av, kan en byggnadsingenjör hjälpa dig med beräkningarna.

Goda råd är så klart inte alltid gratis, men de kan bespara dig stora kostnader i det långa loppet.

Ska du få utfört ett stort och komplext projekt som t ex en tillbyggnad som involverar många olika hantverkare, bör du fundera på att anlita en professionell byggledare.

Det är en konsult som har erfarenhet av att hålla koll på alla avtal och koordinera arbetet mellan hantverkarna. Byggledaren kan också upptäcka tekniska och juridiska fallgropar i anbud och avtal.

Det kan hända att en kontrakterad murare eller snickare erbjuder sig att ta på sig uppgiften som byggledare också och hålla koll på alla de andra hantverkarna. Men kom ihåg att byggledning är en omfattande uppgift, som förutom bred kunskap helst kräver även en projektledarutbildning. Och så måste du försäkra dig om att hantverkarna inte är byggledarens närmaste samarbetspartners och vänner.

Tyvärr finns det många som inser att de skulle ha anlitat en byggledare först när projektet håller på att kapsejsa, eftersom de själva har försökt hålla koll på uteblivna leveranser, spräckta tidsplaner och fuskande hantverkare.

Vad gör du om ditt byggprojekt inte blir som avtalat? Om det finns fel och brister? Eller om en hantverkare försvinner utan att bli färdig med det ni kommit överens om?

Om du och en leverantör inte kommer överens om något rörande avtalet – då har ni en tvist. Det finns flera olika sätt att lösa tvister på.

Ofta beror en tvist på att avtalen var luddiga. Det är därför tydliga avtal är så viktiga, men oavsett orsak måste du veta hur du kan klaga på bristerna.

Enligt Hantverkarformuläret 17 ska en tvist avgöras i allmän domstol. Som konsument kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är en statlig myndighet som prövar tvister mellan konsument och företag. Prövningen är kostnadsfri. Endast konsumenter kan göra anmälan till ARN.

ARN:s beslut är inte bindande för parterna utan är utformat som en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Majoriteten av företagen följer dock ARN:s beslut.

ARN prövar bara tvister mellan konsumenter och företag som är etablerade i Sverige.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik