Om Jorden var platt och allt skulle ha räta vinklar, skulle mycket säkert vara enklare. Men verkligheten är en annan, och du ska inte låta dig skrämmas av att t.ex. infarten ska läggas med fall. För det är precis lika lätt att arbeta med andra vinklar än räta. Bara du vet hur du gör.