Rätt vinkel - varje gång

Om du ska bli nöjd med resultatet måste du mäta korrekt. Här kan du se hur hantverkare gör det, oavsett om de arbetar med grader, procent ellerförhållanden. Lär dig knepen så lyckas du lättare med dina projekt.

Gnom att skruva ihop tre brädor till en rätvinklig triangel där insidorna är 150 cm, 200 cm och 300 cm (förhållandet 3:4:5), kan snickaren vara säker på att träterrassen blir vinkelrät. 200

Om Jorden var platt och allt skulle ha räta vinklar, skulle mycket säkert vara enklare. Men verkligheten är en annan, och du ska inte låta dig skrämmas av att t.ex. infarten ska läggas med fall. För det är precis lika lätt att arbeta med andra vinklar än räta. Bara du vet hur du gör.

För det första är det mycket enklare än vad du kanske kommer ihåg från mattelektionerna. För det andra upptäcker du snabbt att det är samma mått och principer som återkommer från jobb till jobb. Ibland anges vinklar med grader, andra gånger talas om procent eller rent av fårhållanden mellan olika ytor. Det ska du inte oroas av. Det finns ju en förklaring till allt. Våra verktyg som mäter och markerar grader är effektiva på små föremål. Men så snart vi talar om större saker, eller längre avstånd, blir det lättare och mer exakt att ange en vinkel som ett förhållande. Var kommer då procent eller rent av promille in i bilden? De handlar också om förhållanden, där det ena utgångsvärdet är 100 respektive 1000.

Ta del av våra hantverkares goda råd så behöver du inte längre nervöst tugga på snickarpennan när du räknar ut vinklar. Du klarar det i stället lätt och blir nöjd med resultatet.

Kapa brädor och lister

Du kapar säkert 9 gånger av 10 utan att tänka på att det görs i en viss vinkel. Det är vinkelräta spår som du markerar med din vinkel - utan att tänka på att vinkeln verkligen är 90 grader.

Så snart vinkeln inte är rät duger ju inte snickarvinkeln. Då måste du räkna i grader. Det smarta med grader är att du snabbt och exakt kan beskriva vilken vinkel som helst som en tårtbit av de 360 grader som en cirkel kan delas i.

Grader mäts och markeras med vinkelmätare eller gradlinjal, t.ex. den lilla enkla vi hade i skolan och som delade en halvcirkel i 180 grader. I din verkstad har du kanske en annan vinkelmätare som hjälper dig markera önskad vinkel.

Vinkelmätaren och gradlinjalen är två utmärkta redskap, men för oss gör-detsjälvare är det ingen tvekan: Det lättaste, snabbaste och ef ektivaste redskapet för kapning i alla möjliga och omöjliga vinklar är utan jämförelse kap- och geringssågen. Den har ju redan en inbyggd vinkelmätare, och avståndet mellan varje gradmarkering är 2-3 gånger större än på de flesta mätare. Det gör det lätt att ställa in den exakt.

90 grader är det som vi också kallar en rät vinkel. Den är så vanlig att vi sällan tänker på den som 90 grader.

45 grader är den allra vanligaste vinkeln när vi talar om geringssågning. Två bitar sågade i 45 grader bildar en rät vinkel.

60 grader finner vi i de tre hörnen i en triangel med lika långa sidor. När en cirkel delas i 6 tårtbitar blir varje bit 60 grader.

30 graderär en inte lika vanlig vinkel, men som du kan se nedan förekommer den som spets i en triangel när ena hörnet är vinkelrätt.

Din allra vanligaste fog är garanterat i rät vinkel, och det är den när två lister sätts ihop med kortsida mot långsida.

En gerad fog i 45 graders vinkel är också otroligt vanlig, och den förekommer framför allt i tavel- och spegelramar.

60 grader används bland annat till en sexkantig ram, där de yttre hörnen är 120 grader (dvs. 60 + 60 grader).

Vinklar förekommer ofta i ”familjer”, t.ex. när du ställer in din kapsåg på 120 grader, trots att det är 60 grader du vill ha.

Halva vinklar ger snygga hörn

Tro inte att alla halva vinklar är 45 grader! Ett bra exempel är när du sätter upp vindskivor på gaveln. De ska möta varandra i en given vinkel, som bestäms av taklutningen. Här är den halva vinkeln 60 grader.

Formeln för halva vinkeln! Jo, många av oss minns den från mattelektionerna, men i själva verket är den ganska lätt. I varje fall när man använder den i praktiken och glömmer teorin. När du ska sätta upp dörrfoder runt en dörrkarm och de ska fogas i en rät vinkel, så sågar du inte av de två fodren i rät vinkel. Nej du använder halva vinkeln, och det är 45 grader. När du lägger ihop de två halva vinklarna får du en rät vinkel, 90 grader.

Det är kanske dumt att tala om halva vinklar, men du kommer ofta att råka ut för situationer där du ska arbeta med den halva vinkeln, och nedan har du ett par exempel.

Stora avstånd kräver stora vinklar

Du kan tillverka en stor vinkelmätare så att du kan markera vilken vinkel du vill och vilken grad som helst. Om du ritar en cirkel med en radie på 57,3 cm så blir omkretsen 360 cm, där 1 cm motvarar 1 grad. Om du ska såga i t.ex. 79 grader, kan du mäta 79 cm in längs omkretsen.

Din lilla snickarvinkel blir snabbt på tok för liten när du ger dig i kast med större uppgifter. Visst är den perfekt för att markera ett vinkelrätt sågspår på en bräda, men om du vill lägga styrlister eller göra markeringar på golvet innan du lägger klinker, så är den helt enkelt för liten. För skulle du få en liten avvikelse på endast 0,2 mm på din 15 cm långa snickarvinkel, så kommer klinkern 300 cm därifrån att ligga 4 mm fel - och det är en avvikelse som syns.

Därför behöver du större mätredskap till större avstånd, så länge du arbetar i grader. Korslasern kan vara till mycket stor nytta, men den ska vara bra för att klara en uppgift som denna, där det handlar om att räkna ut var plattorna ska ligga. Vi kan rekommendera en stor vinkel av aluminium - en som kan vinklas i 45 och 90 grader.

Exakt arbete med okända mått

Smygvinkeln ställs in så att benen ligger längs med brädorna. När instrumentet har låsts kan vinkeln överföras till andra ställen.

Vi arbetar ofta mycket exakt med vinklar utan att behöva veta hur stora de är. När du t.ex. ska såga till en ny bänkskiva i köket eller verkstan för att få den att passa i ett hörn, så flyttar du över vinkeln från hörnet till skivan utan att veta hur stor den är.

Det finns olika verktyg och redskap som kan ställas in i önskad vinkel och låsas, så att vinkeln kan överföras till ditt arbetsstycke. Om du inte har en smygvinkel kan du göra en av två kartongskivor som tejpas ihop eller ett par tunna lister som skruvas ihop.

Du behöver inte veta hur stor vinkeln är i grader för att kunna arbeta exakt. Du kan som exempel lägga de två brädorna till vindskivor ovanpå varandra och markera mittlinjen, som är halva vinkeln. Efter sågning passar de två brädorna ihop.

Använd ett förhållande när du skapar fall på terrassen

När du lägger terrass och vill vara säker på att regn- och smältvatten rinner bort från huset, kan du glömma allt om lutning i grader. Det är mycket lättare och exakt att styra ett fall genom att ange ett förhållande. Det kan uttryckas t.ex. på följande sätt: terrassen ska ha en lutning på 1 cm för varje meter. Förhållandet mellan lutningen och sträckan blir då 1:100. Detta kan du kontrollera med hjälp av snören, som du spänner ovanför den färdiga ytan. Och det fina i kråksången är att det är snöret som ska ha rätt fall. Därefter mäter du avståndet mellan snöret och terrassen, och det ska vara lika stort hela vägen.

Tekniken är enkel: du fäster en käpp i var ände av terrassen och markerar samma höjd på de två käpparna med hjälp av digitalt vattenpass eller slangvattenpass. Därefter markerar du önskat fall på den käpp som står längst bort från huset och dit vattnet ska rinna. Om det t.ex. är 300 cm mellan käpparna och fallet ska vara 1:100 sätter ett nytt märke 3 cm lägre. Därifrån spänns snöret till den första käppen.

Det smarta med att använda sig av ett förhållande när du mäter större avstånd är att du snabbt kan markera exakt. Eller uttryckt på ett annat sätt: ju längre avståndet är, desto större är säkerheten att du markerar rätt. Om du däremot använder grader kan en liten missvisning växa till ett stort fel ju längre från utgångspunkten du kommer.

Det är lätt att arbeta med förhållanden. Om du t.ex. ska skapa fall på terrassen i förhållandet 1:50 och terrassen är 200 cm bred, så delar du terrassens längd med förhållandet (200:50=4). Det innebär att fallet på de 200 cm ska vara 4 cm, och det ska du markera på den käpp som du sätter i den lägre änden av terrassen.

Med hjälp av digitalvattenpass markeras samma höjd på två käppar. Börja i den högre änden av terrassen.

Markera samma höjd (A) på käppen i andra änden.

Till sist markeras fallet med ett nytt märke (B). Därefter kan du spänna ett snöre från B till den första käppens märke.

Bestäm taklutningen

Ett digitalt vattenpass är utmärkt när du mäter taklutningen.

En taklutning kan anges både i grader och som ett förhållande. Men det ska du inte bli förvirrad av. Du får bara inte blanda ihop de två mätteknikerna.

Det är nödvändigt att känna till taklutningen när du t.ex. ska lägga takpapp. Svag lutning kräver ett slags takpapp medan branta tak kan nöjas med ett annat. Taklutningen är också viktig för val och läggning av tegelpannor.

Om du ska bygga redskapsbod, garage eller carport och vill ha samma lutning som på villans tak, ska du också känna till lutningen. När du planerar bygget arbetar du kanske med grader eller procent, men i sista änden - när du arbetar med taket - handlar det om ett förhållande utan att du tänker på det. För då har du ju en höjd och en längd på takstolen - och det är ju ett förhållande.

Tak som har en lutning på 1:1 är riktigt branta. Uttrycks lutningen i grader så är den 45.

Svagt lutande tak är ofta 14 grader, och när vi uttrycker det som ett förhållande, så är det 1:4.

Nästan flacka tak lutar kanske i förhållandet 1:6, och även det kan förvandlas till grader. Det motsvarar 9 grader.

Hängrännans fall mäts i millimeter

När du ska markera ett svagt fall, som för en hängränna, duger inte vinkelmätare. Använd i stället en vågrät linje och markera fallet i den ena änden.

Hängrännan behöver endast ett svagt fall för att leda vattnet till närmaste stuprör. I monteringsanvisningarna anges fallet ofta i millimeter per meter och det är ju utmärkt, för det är lätt att markera och utföra.

Om fallet däremot anges i promille, så kan det förvirra. Men fall i promille (eller procent) är precis det samma som fall uttryckt som ett förhållande. En promille är en tusendel och en procent är en hundradel.

Ett fall på t.ex. 3 promille motsvarar alltså 3:1000, och det innebär att din hängränna ska luta med 3 mm per löpmeter till närmaste stuprör. Om taket är 10 meter så kommer den lägre delen av hängrännan att sitta 3 cm under den övre.

Perfekt vinkel när avståndet är stort

Gnom att skruva ihop tre brädor till en rätvinklig triangel där insidorna är 150 cm, 200 cm och 300 cm (förhållandet 3:4:5), kan snickaren vara säker på att träterrassen blir vinkelrät. 200

Hantverkare använder sig ofta av ett hjälpmedel som inte alltid är en vinkel eller vinkelmätare. De använder i stället en triangel, som kan bestå av brädor, snören eller bara mätpunkter. Triangeln är rätvinklig, enkel, säker och gratis. Den är ovärderlig när du stakar ut för en tillbyggnad, ett nybygge eller en ny terrass.

Sidorna i triangeln ska förhålla sig som 3:4:5. En sådan kallas egyptisk triangel (och bygger på Pythagoras sats). Denna enkla regel kan användas oavsett hur stor du vill att triangeln ska vara. Resultatet blir mycket exakt om du är noggrann när du mäter de tre sidorna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik