Raka vägen till skeva mått

Om allt vore rakt och vinkelrätt skulle det vara lätt att passa ihop olika saker. Men så är det ju inte – därför måste vi handskas med skeva vinklar.

Du gjorde allt vad du kunde för att resultatet skulle bli bra, och ändå stämmer det inte riktigt. Det nya bordet vippar lite, skåpet står lite snett och bänkskivan blev en aning för kort.

Orsaken till problemen är troligen att du har utgått ifrån att allt har raka linjer, väggarna är lodräta och golven vågräta – precis som på en ritning. Men i själva verket var det golv som bordet ska stå på lite skevt, väggen bakom ditt skåp var inte lodrät och brädorna som du snickrade bänken av var inte raka och plana.

Här får du 32 tips om hur du upptäcker skevheter, anpassar dig till dem och undviker att göra dem värre.

Raka linjer är nästan lika sällsynta som räta vinklar och plana ytor, och tar du inte hänsyn till det så blir det skevt - inte minst för att du själv kanske också tillför en viss skevhet med ett par slarvigt tagna mått.

Här får du 32 tips om hur du upptäcker skevheter, anpassar dig till dem och undviker att göra dem värre.

1-6: Avslöja skevheten

Förutsättningen för att du ska få något att passa är att du vet vad det ska anpassas till. Det är sällan som något är helt rakt och vinkelrätt och eftersom du inte kan se det med ögonmått, så krävs det andra åtgärder. Men du kan relativt enkelt avslöja skevheterna och få full koll på dem - och därmed blir det lättare att lyckas med ditt pågående projekt.

1. Diagonalmått avslöjar de skeva vinklarna

Du kan både snabbt och säkert kontrollera om ett rum eller en fyrkantig konstruktion är vinkelrät. Om två sidor mittemot varandra är lika långa så är hörnen vinkelräta endast om de två diagonalerna är lika långa. Det checkar du med mätband eller tumstock.

2. Mät åt alla håll med krysslasern

De röda strecken från en krysslaser är exakt vågräta och lodräta. Det kan du utnyttja till att avslöja avvikelser genom att ta flera mått från det röda strecket till exempelvis ett fönster, innertaket, golvet eller en dörröppning.

3. Rätskivan finner bulor och svackor

Med ett långt vattenpass eller en riktig rätskiva kan du avslöja små bulor och svackor på stora ytor. Bestäm själv hur stora ojämnheter du vill acceptera när du för rätskivan över ytan, t.ex. 1-2 mm avvikelse per löpmeter.

4. Vattenpasset avslöjar hur snett det är

Luftbubblan i vattenpassets libell är expert på att avslöja skevheter oavsett om det handlar om vågräta eller lodräta ytor. Kombinerar du det med en tumstock kan du mäta avvikelserna.

5. Du kan alltid lita på en lodlina

Du kan alltid räkna med tyngdkraften och den kan användas om du vill kolla om en karm monteras lodrätt, om rören sitter som de ska etc. Fäst en mutter i ett snöre och häng upp där du ska mäta. Tyngdkraften får snöret att hänga lodrätt och avslöja minsta lilla skevhet.

6. Snickarvinkeln mäter det skeva

Gäller det små mått kan du avslöja de skeva hörnen med hjälp av din snickarvinkel och en tumstock. Håll tumstocken vid önskat läge på vinkeln och mät avståndet. Då kan du sedan överföra den skeva vinkeln till ditt arbetsstycke.

7-10: Det skeva kan bli osynligt

Ibland går det inte att få det skeva plant och rakt. Då gäller det i stället att försöka dölja det och det behöver inte vara svårt. Det går sällan att se om en vägg är skev eller en vinkel inte är rät så länge det inte fInns räta linjer och vinklar i närheten.

7. Fördela skevheterna så blir de mindre eller rent av osynliga

Om du t.ex. lägger en heltäckande matta med rutmönster längs en skev vägg så syns skevheten tydligt när du ska skära mattan längs motstående vägg. Om två väggar inte är parallella är det bäst att fördela avvikelsen med lika mycket längs båda väggarna för då syns den faktiskt allra minst. Du kan också trolla bort skevheten fullständigt genom att vid klinkerläggning göra fogarna en smula bredare i den ena änden av rummet.

8. Skugglisten tar bort fokus från skevheter och avvikelser

Det hörs av namnet: skugglist. Den används för att skapa en skugga som får sprickor, ojämnheter och andra skevheter i övergången mellan vägg och tak att försvinna i mörkret. Man kan också vid montering av bräd- och paneltak sluta en eller två centimeter från väggen. Det ger samma effekt.

9. Bredd och avstånd döljer skevheten

Ojämna väggar och väggar som inte är parallella avslöjas direkt när man lägger golvbrädor eller raka rader klinker längs dem. Men om du väljer breda brädor eller klinker och lägger dem med en bred fog mot väggarna så blir avståndet från väggen till första fogen större och då blir det mycket svårare att se att väggarna är skeva eller ojämna.

10. Undvik avslöjande mönster: parallella linjer kan vara farliga

Raka och parallella linjer och ränder avslöjar genast skevheter och avvikelser i närheten. Å andra sidan kan du på ett effektfullt sätt bryta de raka linjerna genom att lägga klinkern diagonalt i rummet eller välja en tapet utan vågräta eller lodräta linjer.

11-15: Mät exakt hur skevt det är

När du håller på med precisionsarbete räcker det inte att veta att något är snett. Du måste mäta och överföra de skeva måtten. Här ser du hur det går till när det ska vara exakt.

11. Enkel teknik överför avvikelser med millimeterprecision

Det är omöjligt att mäta sig fram till hur sockeln under köksskåpen eller sockellisten ska sågas för att sluta tätt mot ett ojämnt golv. Men det går att utan att ta ett enda mått räkna ut exakt hur mycket som ska sågas bort. Sätt sockeln på plats så att ovankanten är vågrät och överför golvets ojämnheter till sockeln med en kloss och en penna.

12. Rita ett rakt streck som bas när du mäter det som är skevt

Ett rakt streck tvärs igenom ett rum påverkas inte av skevheter men utgör i stället en exakt bas när du ska mäta i ett rum för att komma fram till ett mönster för att lägga klinker eller sätta gipsskivor i taket. Mät vinkelrätt ut från strecket.

13. Mät flera gånger innan du köper skåpet eller bokhyllan - och innan du sågar

Golvet kan slutta lite åt något håll. Taket kan sjunka en smula ju längre bort från mitten man kommer och väggarna är sannolikt inte raka eller ens lodräta. Mät därför många gånger innan du köper möbler och garderober som ska passa i ett givet utrymme. Att garderoben får plats nertill mellan två väggar innebär inte att den också får plats upptill, men det ser du om du tar flera mått. Utgå sedan alltid från det minsta måttet både lodrätt och vågrätt, och mät alltid längs en lodrät eller vågrätt linje som du skapar med ett vattenpass.

14. Halva vinklar kan bli till hela

När du ska sätta ihop två föremål i rät vinkel, alltså 90 grader, sågar du av de två delarna i 45 grader, som är halva vinkeln. När en vinkel halveras kommer delarna alltid att passa ihop eftersom den sågade ytan blir lika lång på båda. Samma princip gäller för alla vinklar oavsett hur trubbiga och spetsiga de är. Du ska bara hitta den halva vinkeln och det gör du så här:

Smygvinkeln kan överföra alla vinklar. Vinkeln delas med vinkelmätare.

En elektronisk smygvinkel anger den exakta vinkeln. När du har registrerat den delar du den med 2.

En smygvinkel till kapsågen har inga grader, men när redskapet har ställts in på den önskade hela vinkeln, visar en liten markör halva vinkeln.

Det är inte alltid nödvändigt att mäta. Lägg delarna på varandra i önskad vinkel. Markera på alla kanter var de möts och dra streck mellan punkterna.

15. Mallen garanterar den exakta formen

Om du ska skära en matta, såga till en bänkskiva eller något annat som ska följa en vägg, gå runt ett rör eller annat hinder så är en mall värdefull. Den gör du enkelt av flera pappersbitar som tejpas eller häftas ihop och du kan lätt justera den. När du är nöjd lägger du den på arbetsstycket och skär eller sågar.

När mallen är klar läggs den på arbetsstycket så att formen kan överföras.

16-22: Finsåga för finpassning

När du har mätt och markerat måste du i regel också såga, slipa eller fInputsa på annat sätt för att delarna ska passa ihop. Detta är förstås lika viktigt för precisionen som allt annat förarbete. Följer du dessa enkla knep är det ingen risk att du skapar ytterligare skevheter eller avvikelser.

16. Såga underifrån med sticksågen så får du ett slätt sågspår vid strecket

För det mesta markerar och märker vi på framsidan av våra arbetsstycken, men när vi sedan ska såga med sticksågen, bör vi hellre göra det från den andra sidan - alltså underifrån.

När du håller sticksågen så att bladet kommer upp genom arbetsstycket blir det lättare för dig att styra det längs ditt streck eftersom strecket syns tydligt och inte forsvinner under sågspån. Då ser du också genast om du sågar snett. Spåret blir också snyggare eftersom tänderna på sågbladet är vända mot framsidan på träet och därför inte trasar sönder spåret.

17. Låt alltid samma person mäta, markera och såga

När nu har en medhjälpare är det en klar fördel att alltid låta samma person mäta, markera och såga. Oavsett hur fina strecken är och oavsett hur fint man sågar så finns risken att man uppfattar strecken på olika sätt. Ska man såga mitt i? På utsidan eller på insidan? Den som har mätt och markerat vet hur det ska vara och är därför den person som bör utföra sågningen. Då får ni det allra snyggaste resultatet.

18. Hellre för lång än för kort och efteråt kan delarna lätt slipas till

När två skivor ska sättas ihop i vinkel så bör du såga den ena av dem en smula längre än det exakta måttet. För när den sticker ut en aning från sammanfogningen så blir det lätt att slipa ner den smala kanten och därmed får du ett perfekt utfört hörn. Om du sågar båda skivorna i exakt storlek finns risk att någon av dem är bråkdelen av en millimeter för kort - och det syns genast i form av en ojämn kant. Och det är för besvärligt att slipa hela ena skivan smalare.

19. En stoppkloss på kapsågen garanterar exakt lika långa bitar

Genom att förse sågen med en stoppkloss, som du kan skjuta alla lister och brädor emot, kan du kapa hur många bitar som helst och alla blir exakt lika långa utan att du behöver kontrollmäta dem. På de flesta kap- och geringssågar finns ett stopp för korta bitar. Ska du såga långa lister och brädor spänns sågen fast på en specialbock.

20. Såga alla bitar på en gång

Om du ska såga upp många bitar med exakt samma längd, kan du stapla dem på varandra och såga ut dem på en gång. Då räcker det att du mäter och markerar på en av listerna innan du buntar ihop dem och låser dem med t.ex. tvingar eller vävtejp. Såga sedan rakt igenom bunten medan den hålls fast.

21. Anhållet ger absolut raka spår

För att kunna såga rakt behöver sågen ett stöd. Ett sådant kan vara en rak bräda, en rätskiva eller ett vattenpass som du för sågen längs. Alltså ett anhåll.

Anhållet gör det lätt att styra cirkelsågen och kan även användas till sticksåg och handöverfräs. Resultat blir varje gång ett rakt spår. Ett avancerat anåll är sågskenan, som ger ett perfekt spår.

Men oavsett vilket anhåll du använder så ska det ligga stadigt och ska alltid placeras på den del som du ska behålla. Om anhållet är bredare än biten du ska använda måste du stötta anhållet med en list och dessutom fixera det.

22. Såga bort hela strecket - eller såga mitt i strecket

Om du ska utföra ett precisionsarbete så duger det inte att såga mitt i ett streck. Orsaken är att strecket kan variera i bredd. Men redan när du mäter och markerar ska du bestämma dig för om sågen ska ta bort hela strecket eller endast hälften av det.

Grundprincipen är att man aldrig sågar så att strecket finns kvar på det arbetsstycke som ska användas. Antingen sågar du exakt mitt i strecket - fast det kräver att strecket är lika brett överallt - eller också sågar du precis längs strecket så att det försvinner, men inte mer än det. Om du använder tumstock för att rita och håller pennan mot kortänden av tumstocken, så ska strecket sågas bort. Håller du pennan vid ett mått och drar, så ska du såga mitt i strecket.

23-28: Markera med precision

För att du ska kunna avslöja skevheter - och kompensera för dem - är det viktigt att du är mycket noga med att mäta och framför allt markera exakt. Här får du tips som ger dig exakt placerade markeringar.

23. Mät på de delar du ska använda - inte på de som du ska kassera

Om du har en skiva som är 240 cm lång och du behöver en bit som är 210 cm, så ska du mäta 210 cm in från den ände som du ska använda. Om du i stället försöker vara smart och använder vanlig huvudräkning så upptäcker du att du ska såga bort en bit på 30 cm. Men om du mäter 30 cm in från ena änden med tumstock, så blir det inte exakt, bl.a. för att blyertsstrecket då hamnar på den del du ska använda - och då blir det svårt att såga exakt. Dessutom kan du inte vara absolut säker på att skivan verkligen är 240 cm och i så fall blir den biten inte exakt.

24. Stora cirklar kan ritas med hålband som passare

En liten cirkel ritar du förstås med en passare. Men om cirkeln ska vara stor så är passare för små. Använd i så fall en bit hålband och fäst en skruv eller spik i ett av hålen som centrum. Fördelen med hålbandet jämfört med ett snöre är att hålbandet är av metall och därför inte ger med sig när du sträcker det. Det ligger dikt an mot underlaget och därför kan pennan stickas ner lodrätt när du markerar cirkeln och därmed blir radien exakt.

25. Försök att hitta eller markera måttet i en enda manöver

Det är alltid bäst att mäta hela längden på en gång, för om du mäter i flera omgångar ökar risken betydligt för att det blir fel, både när det gäller precisionen i var och en av manövrarna och i dina uträkningar. Välj ett mätband som är tillräckligt långt för att mäta hela längden på en gång eller en laseravståndsmätare.

26. Blyertspennan ska vara nyvässad och anpassad till materialet

Exakta streck och märken kräver en nyvässad blyertspenna. Leta reda på en modell som passar för jobbet och som uppfyller kravet på precision. En vanlig snickarpenna är utmärkt om du markerar på grovt, sågat virke, en hård modell kan markera på stenplattor och en tunn modell är det givna valet till finsnickeri. Men gemensamt för alla jobb är att pennan ska vara nyvässad.

27. Cirkelrund papperslinjal

Om du ska kapa ett rör med diameter större än ett par centimeter, blir det nödvändigt att ha ett streck hela vägen runt som du kan följa med sågen. Men hur ritar man ett streck utan att ha en linjal som följer rörets form? Jo, du letar reda på ett papper som är så stort att det räcker runt röret.

Sträck papperet och överlappa så att kanterna ligger rakt ovanför varandra. Då ligger papperet vinkelrätt runt röret och du kan markera med din penna längs papperslinjalen.


Med en tumstock kan du markera exakta mått, i varje fall med en precision inom en millimeter. Men då måste du använda den rätt.

Det är alltid bäst att mäta från kanten och om du ska kapa en list på t.ex. 24 cm så håller du tumstocken så att måttet ligger vid kanten på listen. Därefter drar du ett streck längs kortänden på tumstocken. Detta går inte om du ska mäta från en vägg. Då håller du änden på timstocken mot väggen och sätter märket vid det aktuella måttet på tumstocken.

29-32: Upprepa inte dina misstag

Alla har vi någon gång gjort misstag när vi har mätt. Det kan helt enkelt inte undvikas att man gör fel ibland. Men med hjälp av ett par tämligen enkla regler kan du minska risken för att upprepa dina misstag. Några klassiska fel beror på slarv, andra att man klantar sig. Därför är det klokt att från början gardera sig emot att verktyg eller tankar fladdrar iväg under arbetet.

29. Mät en extra gång - och en gång till

Kolla dina mått och mät hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det är försmädligt och kan vara dyrt att mäta och såga fel. Mät också från den andra änden och se om du får samma resultat.

30. Var rädd om 2-metersmärket

Ett klassiskt fel är att såga i 2-metersmärket, som man satte längs änden på tumstocken och som används som mellanmärke. Markera alltid fullständigt mått med en särskild symbol.

31. Mätning utan mått ger färre fel

När du använder tumstock, linjal eller vanligt mätband så måste du komma ihåg det mått du har tagit och innan det överförs på ett annat arbetsstycke. Det innebär en liten risk att mått eller mätning blir fel. Risken kan elimineras helt om du i stället använder en talmeter. Då kan du glömma allt om centimeter och millimeter utan i stället låsa bandet och flytta måttet till nästa arbetsstycke.

32. Så här ska anhållet alltid ligga

När du använder en bräda eller rätskiva som anhåll för cirkelsåg och andra verktyg, ska du alltid fästa anhållet på den del som du ska använda - aldrig på den del som du ska kassera. För om verktyget skulle ge sig i väg och styra bort från anhållet, så blir det inga skador på den del du ska använda.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hantverksteknik