Fusktegel

Man kan få en slät vägg att likna en tegelvägg med en både snabb och enkel metod. Det spelar ingen roll om väggen är av puts, lättbetong, trä eller vanlig betong.

Allt du behöver är putsbruk, putsbräden och framför allt särskilda fogskrapor för att göra mönster i putsen. Muraren demonstrerar på en del av den här fula betongväggen hur man kan förvandla den till en filtputsad tegelvägg. För att putsen ska sitta ordentligt måste man först grunda med en primer, blandad med vatten i förhållandet 1:3.

Här används ett grundningsbruk som blandas med vatten till en smidig och krämig konsistens. Putsen dras ut på väggen med en stålskånska. Börja nerifrån och arbeta dig uppåt. Putslagret ska inte vara tjockare än 2-3 mm, eftersom man ska skrapa ut fogarna i nästa moment.

När hela väggen putsats upp glättar muraren ytan för att få bort märkena från stålskånskan. Som alltid är det en bra idé att. tvätta verktygen så fort man använt dem. Innan grundningsbruket torkat helt ska man skrapa fram fogarna i tegelmönstret.

Muraren rekommenderar att du använder ett vattenpass som du lägger an fogskrapan mot. Då är du säker på att fogarna blir i våg. Ramlar putsen bort under arbetet för du bara på nytt med hjälp av en murslev.

Förbandet i tegelväggen bestäms av stötfogarnas placering. Här väljer vi ett kryssförband, men i princip kan du välja vilket förband som helst. Det ska sitta enbart halvsten i vartannat skift. Därför börjar muraren med att skrapa ur vartannat skift. Notera att fogskrapan svarar mot en hel stenlängd.

När han skrapat ur den första raden förskjuter han bara fogskrapan en halvsten, varvid han automatiskt får rätt förband. Ett vattenpass och en tumstock används, så att de lodräta stötfogarna blir helt raka. Samma metod används över hela ytan. Nu är stötfogarna i vartannat skift klara och består enbart av halvstenar eller koppsten, på murarspråk.

Nu ska skiften med hela stenar, eller löpskiften, läggas in. Löpskiften består alltså av hela stenar, men vartannat löpskift ska förskjutas en halv sten. Efter omkring en timmes arbete är tegelmuren klar och bruket ska torka innan arbetet kan fortsätta.

Tidigast efter ett dygns torktid borstar muraren av väggen med en styv borste. Först drar han med borstens baksida och sedan borstar han som vanligt, och får på så vis bort alla kanter och all lös puts. Nu ska tegelväggen filtas. Här använder vi ett vitt ädelputsbruk.

Produkten ska blandas i förhållandet 5-6 liter vatten till en 25 kilos säck med bruk. Muraren förvattnar innan bruket förs på. Muraren lägger upp en rejäl portion bruk på putsbrädet. Han börjar nere i ena hörnet och kom ihåg att putsen ska täcka helt.

Det vill säga att alla stenar ska putsas. När hela ytan är putsad är det tid att släta över stenarna med en fuktig svamp. Svampen jämnar till ytan och avlägsnar alla spår av putsbrädet. Nu är väggen färdig. Oavsett om du har en gipsvägg, trävägg eller om väggen är klädd med glasfiberväv kan du lätt förvandla den till en filtad tegelvägg.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hantverksteknik