Så här spacklar du igen hål

Det tar sin tid att spackla igen alla hål och jack i väggar och tak innan du ska måla, men det är värt besväret. För när du väl har gjort ett bra förarbete och skapat ett helt plant underlag blir det mycket lättare att få ett perfekt resultat när det är dags att måla.

Hål slår igenom och syns tydligt när du målar väggen. Men du kan lätt trolla bort dem så att de blir osynliga.

LÄR DIG ATT SPACKLA: HÅL I PUTSADE YTOR

1. Lägg på ett tjockt lager spackelmassa.
Börja med att täcka alla hål och märken med ett tjockt skikt. Då slipper du kanske spackla två gånger.

2. Skrapa fritt runt hålen.
Använd spackeln för att dra bort spackelmassa ända in till putsen – dock inte där det finns ett hål.

LÄR DIG ATT SPACKLA: HÅL I GLASFIBERVÄV

1. Fyll igen hålet med spackelmassa, antingen en färdig eller en som du blandar av pulver och vatten.

2. Hålet har fyllts med spackelmassa men man kan fortfarande se var det finns. Tvätta bort all spackelmassa runt hålet med en fuktig svamp.

3. Fukta en liten bit glasfiberväv med samma mönster som på resten av väggen och pressa in biten i den fuktiga spackelmassan.

4. När du tar bort vävbiten så har du präglat mönstret i spackelmassan. När den senare torkar målar du reparationsstället med en roller.

HÅL OCH SPRICKOR I TRÄ SPACKLAS MED KEMISKT TRÄ

Det går också att spackla igen hål och sprickor inomhus i träpaneler, foderlister och annat trä, även om det är stora reparationer. Det enda du behöver i så fall är kemiskt trä och en spackel som passar den eventuella profilen. Du kan göra spackeln själv.

För att skapa en sådan spackel, måste du veta exakt hur profilen ser ut. Det kan du kolla med hjälp av en profilmall. En sådan kan du skaffa för under 100 kr, men det finns även dyrare varianter.

Profilmallen består av en skena och en mängd stift som sitter löst i skenan. När du pressar in profilmallen mot ett profilerat föremål rättar stiften till sig så att du får en avbild av profilen. Det framgår av den första bilden.

LÄR DIG ATT SPACKLA: HÅL OCH SPRICKOR I TRÄ

1. Pressa en profilmall mot träprofilen. Då får du en exakt kopia av profilen som du kan använda när du gör din spackel.

2. Rita av profilen med en tuschpenna på en bit hård plast eller mycket styv kartong. Du kan klippa sönder en plastburk för att få en plastspackel.

3. Blanda tvåkomponents kemiskt trä enligt anvisningarna på förpackningen. Spackla sedan igen hålet med en vanlig spackel.

4. Jämna nu till spackelmassan med din hemgjorda spackel och låt sedan spackelmassan härda i 10 minuter.

5. Slipa med slippapper så att träet blir slätt och måla ett par gånger när du har torkat rent. Kemiskt trä blir stenhårt och efter målning kan man inte se skadan.

VÄRT ATT VETA OM KEMISKT TRÄ

Kemiskt trä är en tvåkomponents spackelmassa som ska blandas strax innan den används. Du har nämligen bara 10 minuter på dig att använda
den.

Massan blir hård efter härdning och kan bearbetas med vanliga verktyg som såg, stämjärn och slippapper. Kemiskt trä kan målas som annat trä, men det kan INTE betsas.

TIPS: VAR FLITIG MED SLIPPAPPERET

Oavsett hur snyggt och slätt du har lyckats forma den kemiska trämassan, så gäller det att fortsätta det fina arbetet med slippapper. Annars kommer du inte att få någon perfekt finish eller osynlig lagning.

Spackelytan ska bli alldeles slät och plan som resten av träet. Börja eventuellt med slippapper som har grovlek 80-120. Slipa när du har målat en gång, nu med grovlek 150. Innan du färdigmålar slipar du igen, nu med grovlek 180. Måla 3–4 gånger.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Målare