Hål slår igenom och syns tydligt när du målar väggen. Men du kan lätt trolla bort dem så att de blir osynliga.

Hål slår igenom och syns tydligt när du målar väggen. Men du kan lätt trolla bort dem så att de blir osynliga.

HÅL OCH SPRICKOR I TRÄ SPACKLAS MED KEMISKT TRÄ

Det går också att spackla igen hål och sprickor inomhus i träpaneler, foderlister och annat trä, även om det är stora reparationer. Det enda du behöver i så fall är kemiskt trä och en spackel som passar den eventuella profilen. Du kan göra spackeln själv.

För att skapa en sådan spackel, måste du veta exakt hur profilen ser ut. Det kan du kolla med hjälp av en profilmall. En sådan kan du skaffa för under 100 kr, men det finns även dyrare varianter.

Profilmallen består av en skena och en mängd stift som sitter löst i skenan. När du pressar in profilmallen mot ett profilerat föremål rättar stiften till sig så att du får en avbild av profilen. Det framgår av den första bilden.

VÄRT ATT VETA OM KEMISKT TRÄ

Kemiskt trä är en tvåkomponents spackelmassa som ska blandas strax innan den används. Du har nämligen bara 10 minuter på dig att använda den.

Lär dig att spackla

Massan blir hård efter härdning och kan bearbetas med vanliga verktyg som såg, stämjärn och slippapper. Kemiskt trä kan målas som annat trä, men det kan INTE betsas.

TIPS: VAR FLITIG MED SLIPPAPPERET

Oavsett hur snyggt och slätt du har lyckats forma den kemiska trämassan, så gäller det att fortsätta det fina arbetet med slippapper. Annars kommer du inte att få någon perfekt finish eller osynlig lagning.

Spackelytan ska bli alldeles slät och plan som resten av träet. Börja eventuellt med slippapper som har grovlek 80-120. Slipa när du har målat en gång, nu med grovlek 150. Innan du färdigmålar slipar du igen, nu med grovlek 180. Måla 3–4 gånger.