Snedsträvorna låser stolpen på de två käpparna så att du kan arbeta med att få stolpen lodrät.

PROBLEM:

Jag ska bygga ett staket i trädgården och har lite problem med stolparna. För hur riktar jag stolpen medan jag slår ned den? Finns det något smart sätt att stabilisera den, så att jag får fria händer?

LÖSNING:

Till att börja med knackar du ner ett par korta käppar eller lister i marken en bit från där stolpen ska resas. Du behöver två käppar en bit från varandra och på två sidor av stolpen. Därefter gör du ett par snedsträvor av två brädor och fäster dem med tvingar i stolpen och käpparna. Nu blir det lättare att resa stolpen lodrätt när de två snedsträvorna håller upp den när du arbetar.