Hur borrar jag djupt nog?

När vi har borrat ner till den röda tejpen, har hålet rätt djup.

När vi har borrat ner till den röda tejpen, har hålet rätt djup.

Fråga:

Ofta blir hålet inte tillräckligt djupt, och så sticker träpluggen upp ett par millimeter. Finns det en smart lösning?

Svar:

Det gör det och som tur är, är det enkelt. Du gör ett djupstopp på borret. Det kräver bara en bit tejp. Lägg upp den träplugg du ska sätta i vid sidan om ditt sten-/betongborr, så att spetsarna är bredvid varandra. Sätt nu en bit tejp om borret, så att det stämmer överens med träpluggens längd.

Nu kan du vara absolut säker på att du får helt rätt djup, eftersom du kan se när du har borrat tillräckligt djupt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik