Enkel lockpanel

Se här hur experten sätter upp den enklaste lockpanelen av alla, där locket är lika stort som brädorna, och hur han undviker två fällor.

Intro

Det finns flera varianter av Sveriges kanske vanligaste fasadpanel, nämligen lockpanelen eller timmermanspanelen. Den stora skillnaden mellan dem är bredden på de bakomliggande brädorna (bottenbrädorna) och på locket (lockbrädan).

Det är inte svårt att sätta upp panelen men det är två krav som du måste uppfylla för att få ett bra och hållbart resultat. För det första får inte spikar eller skruvar i locket gå igenom bottenbrädorna.

De ska ha chans att röra sig oberoende av lockbrädorna, i annat fall är risken stor att träet spricker och det ser inte snyggt ut. För det andra ska du inte justera avståndet mellan brädorna med en avståndskloss eftersom brädorna kan variera i bredd.

Instruktion

01
Gör så här 9 Steg

1

Sätt upp den första brädan längs ett lodrätt streck som markerar den ena sidan av bottenbrädan. Sätt ett kryss på den sida av strecket där brädan ska sitta.

2

Förborra mitt i brädan. De bakre brädorna, bottenbrädorna, fästs med endast en spik/skruv mitt på brädan. Den ska vändas så att kärnsidan hamnar utåt.

3

Sätt i skruven. Använd endast skruvar som tål utomhusmiljön. Det bästa är att använda skruvar med fräsribbor som försänker sig själva.

4

Markera för resten av brädorna på spikreglarna. Sätt streck där t.ex. den vänstra kanten ska hamna. Justera gärna avståndet så att du slipper klyva någon bräda.

5

Avståndsklossar är förbjudna! Brädorna varierar lite i bredd och ett fast avstånd mellan dem skapar ojämnheter och det ser inte så snyggt ut.

6

Mät och markera för lockbrädorna på bottenbrädorna. Eftersom vi här använder lika breda brädor (95 mm) ska locket fästas 26 mm in på den första brädan.

7

Dra i skruvarna något snett från båda sidorna. Skruvarna ska precis passera bottenbrädorna - de får inte gå igenom dem för då kan de spricka.

8

Så här ska skruvarna sitta. Det sitter två skruvar i lockbrädan och de har dragits in snett för att låsa bottenbrädorna utan att gå in i dem.

9

där ja! Vår timmermanspanel är klar. Vill du ha större variation i fasaden väljer du bredare bottenbrädor och smalare lockbrädor (locklister).

Video

TIPS: Palla upp panelbrädorna

TEKNIK: Snörräta skruvar för kläder

Med en borrmall går det snabbt och blir helt rakt

TIPS: Mät från kant till kant

TIPS: Led bort vattnet från ändträet

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik