Varm betong under trägolvet

Trägolv passar i nästan alla rum. Det känns skönt och varmt att gå på ett trägolv. Det dämpar ljud, är lätt att hålla rent och kräver inget särskilt underhåll. Här lägger vi ett trägolv på en isolerande betongplatta.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
10.000 kronor

Intro

I bland är det en fördel att tvingas gå på djupet och göra en mer omfattande renovering än den du hade tänkt dig. Då upptäcker du kanske material och möjligheter som löser problemen på ett smartare och smidigare sätt än vad du trodde kunde vara möjligt.

Det råkade vi ut för i ett torp där jobbet resulterade i att vi göt ett nytt undergolv av en spännande och isolerande betong. Ja, den påminner om flytande frigolit och består av eps-plast och cement – och därefter la vi ett nytt trägolv.

Meningen var egentligen att fräscha upp klickgolvet, men när vi såg kolonner av myror marschera runt i rummet, gick vi lite djupare. Vi kunde inte hitta någon myrstack, men vi kunde konstatera att golvreglar och isolering var fuktiga.

De kasserades tillsammans med klickgolvet och kvar fanns en rätt tunn betongplatta med sprickor. I ett åretrunthus skulle vi grävt ut för att få plats för mer isolering, men här nöjer vi oss med eps-betong som ger ett plant och starkt underlag och isolerar mot fukt och kyla. Häng med och se vad som hände!

Instruktion

01
Det gamla golvet tas bort 3 Steg

Det var faktiskt myrorna som fick oss att erkänna att det gamla klickgolvet inte längre skulle sparas.

När vi sedan bröt upp golvspånskivorna längre ner i konstruktionen såg vi att både reglar och skivor var fuktskadade. Det fanns inte så mycket annat att göra än att bryta upp golvet.

Därefter beslöt vi oss för eps-betong och sedan var det bara att tuta och köra.

1

Socklar och golvbrädor tas bort. Det billiga klickgolvet var rätt slitet och det höll inte när vi bröt upp plattorna. Därefter kasserade vi isolering och spånskivor.

2

Reglarna lyftes upp. De var inte särskilt skadade av fukt, men de satt i vägen för att vi skulle kunna avsluta golvet nertill, så de skulle också bort.

3

Längst ner fanns en betongplatta. Den borstades ren och då såg vi sprickorna. Men även om den inte ligger på ett kapillärbrytande skikt så beslöt vi att plattan skulle ligga kvar.

02
Fuktspärr och armeringsmatta 5 Steg

Innan vi blandar den isolerande betongen ska gjutningen förberedas noga.

Vi tätar hål och sprickor så att gjutmassan inte rinner åt fel håll. Vi ska också gardera oss mot uppstigande markfukt och vi skaffar en armeringsmatta för att betongen inte ska spricka på det svaga och tvivelaktiga underlaget.

Vi sätter också ut ett antal nivåpinnar för att hålla koll på betongens tjocklek.

1

Vi tätar alla sprickor med drevremsor så att den flytande massan inte rinner åt fel håll. Det går också bra med fogskum - bara det blir tätt. Då hålls även småkryp borta.

2

Vi lägger fuktspärren A på den gamla betongplattan. Om det inte finns risk för uppstigande markfukt är plastfolien onödig. Utan fuktspärr primas betongen.

3

Armeringsmattan C läggs på golvet och lyfts upp på distansklossarna B för att hamna inuti betongen.

TIPS: Armeringsstängerna kan klippas till på byggvarufirman där du kan låna en bultsax.

4

Nivåpinnarna limmas fast på flera ställen runt om på golvet. En förpackning med 40 pinnar kostar cirka 100 kr. De har självhäftande fot.

5

Gjuthöjden markeras på nivåpinnarna med tusch. Med vattenpass kollar vi att de hamnar lika högt. Då får vi hjälp att styra gjutningen.

TIPS: Med en plywoodskiva på nätet blir det lätt att ta sig fram.

03
Gjutning med eps-betong 7 Steg

Till ett ganska litet arbete som detta är det ingen mening med att beställa färdig betong med pumpbil. Nej, vi blandar själva torrbetongen med vatten.

En säck med 50 lite torr eps-betong ska blandas med 8 liter vatten. Det kan göras i cementblandare men en maskin för blandning av flytspackel är perfekt.

Blandningen kan bearbetas en timme innan den härdar så det är bra att vara flera om gjutningen.

1

Vi markerar 8 liter på utsidan av en plasthink för då går det snabbt att fylla på rätt mängd vatten till varje säck i blandaren.

2

Torrbetong och vatten hälls ner i blandaren. Det går också bra att använda en 20 cm omrörare och en mycket stark borrmaskin.

TIPS: När vattnet hälls i först minskas risken för klumpar.

3

Betongen blandas noga enligt anvisningarna på säckarna. Se till att allt blandas så att det inte ligger kvar några torra klumpar. Skrapa av sidorna innan du blandar en ny portion betong.

4

Den färdiga betongen D hälls ut över nätet på golvet. Man börjar alltid i det hörn som är längst bort från dörren. Det är svårt att gå på nätet men ett par plywoodskivor underlättar en hel del.

5

Den flytande betongen fördelas och jämnas till så gott det går när ytan ligger tätt på markeringarna på nivåpinnarna. En bred spackel eller stålskånska är bra.

6

Nu handlar det om löpande band-arbete så att varje portion flyter ihop med den föregående. Massan är trög och du kan inte räkna med att den själv flyter ut. Den måste hjälpas, t.ex. med en raka.

7

Efter 20-30 timmar kollas ytan. Om det finns toppar som sticker upp för mycket så ska de jämnas till. Annars är betongen klar för nästa fas i jobbet. Känn också på den - den känns varm.

04
Flytspackel gör golvet plant 7 Steg

Eps-betongen kan inte riktigt fungera som undergolv. Den är lite för ojämn. Därför täcks betongen nu av ett starkt flytspackel som ger en plan och hållbar yta.

I en del konstruktioner är det i flytspacklet man lägger en tunn armeringsmatta.

Även nu ska höjden justeras med hjälp av nivåpinnarna. Hade de första varit tillräckligt höga kunde vi ha använt dem.

1

Hela ytan stryks noga med en primer E. Denna ska vara en del av samma produktserie. Det är svårt att se var man har strukit men hellre lägga på för mycket än för lite.

2

Den nya höjden markeras på nya nivåpinnar. Här gäller det också att komma ihåg stegljudsdämpande underlag och golvbrädor när total golvhöjd beräknas.

3

Höjden flyttas över på de andra pinnarna med hjälp av ett laservattenpass som hänger i ett snöre i rummet. Med en tumstock mäts samma avstånd från ljus till nivåstreck.

4

Flytspacklet F blands och hälls ut på golvet. Även nu börjar vi längst in i hörnet längst bort från dörren och vi fyller på tills massan närmar sig strecken på pinnarna.

5

Massan dras ut lite med t.ex. en tandspackel. Den kallas självnivellerande men den behöver din hjälp för att nivån ska hamna runt strecken.

6

Även nu ska det gå undan att lägga ut flytande spackel på hela golvet innan något del hinner torka. Det är en fördel att vara två eller flera att blanda och att lägga på flytspackel.

7

Ytan kan jämnas till när den är fast. Med en slipkloss tar man bort toppar och svackor kan fyllas igen med ett par slevar massa så länge ytan inte hunnit torka.

05
Brädorna i golvet limmas ihop 7 Steg

Nu kan vi äntligen lägga det läckra trägolvet i rummet. Det som vi har sett fram emot att få i rummet.

På det plana och gjutna underlaget kunde vi lägga ett klickgolv, men det är något visst med ett massivt trägolv. Eftersom det ligger dikt an mot ett underlag behöver det inte vara tjockare än 14 mm.

Brädorna limmas ihop till en sammanhängande skiva som ligger lös på underlaget. Då kan träet arbeta utan att det spricker eller slår sig.

1

Vi fyller igen de sista springorna mellan väggen och golvet när undergolvet är klart. Till det kan vi använda akrylfogmassa, fogskum eller bruk. Bara det blir tätt.

2

Det stegljudsdämpande underlaget G rullas ut på golvet. Det finns i en mängd varianter, men jämnar ut, isolerar en smula och hindrar brädorna från att skrapa och knarra mot underlaget.

3

Den första brädan H läggs när den har sågats till. Det ska vara 10 mm luft i bägge ändar och vi lägger avståndsbrickor mot väggen så att det även där är 10 mm luft.

4

Både not och spont stryks med lim innan de två första brädorna sätts ihop. Det är lite besvärligt men så är det när man lägger brädor som flytande golv.

5

Limmet dras ut med pensel för att vi ska få en stark limfog mellan brädorna. Brädorna trycks ihop hårt för att sluta tätt. Det kan vara nödvändigt att tvinga ihop dem med ett par tvingar.

6

De 3-4 första brädorna får vila i 20 minuter efter limning så att limmet binder. Då har vi en stark yta som vi lätt kan fästa nya brädor på. Slå aldrig direkt på en kant utan använd en brädstump att slå på.

7

Bräda efter bräda läggs på plats tills hela golvet har lagts. När det blir nödvändigt rullas mer stegljudsdämpande underlag ut.

VIKTIGT! Se upp så att våderna inte överlappar varandra!

06
Runt röret vid väggen 3 Steg

Det kan inte hjälpas, men det blir nödvändigt att göra små anpassningar under läggningen.

Den sista brädan ska säkert sågas på längden, du måste kanske kapa foderlisterna runt dörren eller göra urtag för in- och utvändiga hörn under läggningen.

Något av det som kan vara besvärligt om det kommer upp rör ur golvet. Men i så fall följer du bara våra anvisningar till höger.

1

Markera var röret kommer att sticka upp och lägg till cirka 1 cm hela vägen runt, så att det finns gott om plats för det. Om trägolvet ligger an mot röret så uppstår det golvknarr.

2

Borra hål för röret i brädan och såga ut en trekant. Lägg märke till att du ska återanvända den trekantiga biten. Därför är det bäst om den sågas ut på gering så att ovansidan är bredare än undersidan.

3

Den trekantiga biten limmas fast där den sågades bort när du har lagt brädan runt röret. Biten är lite för liten men med ett par kilar eller brickor mot väggen trycks den in lite så att det inte syns.

Material

• Fuktspärrsfolie, 0,2 mm (A)
• Distansklossar (B)
• Armeringsnät (C)
• Eps-betong (D) (Mira EPS lightbetong 360, 18 säckar)
• Primer (E) (Mira primer, 1 liter)
• Flytspackel (F) (Mira X-plan, 10 säckar)
• Stegljudsdämpande underlag (G)
• Golvbrädor (H), 14 x 110 mm, furu
• Nivåpinnar
• Trälim
• Fogskum eller drevremsor

Specialverktyg
• Laservattenpass (till stor hjälp)
• Omrörare och stark borrmaskin
• Blandare för flytspackel och betong,
kan hyras för 100 kr/dygn

Tidsförbrukning

Två–tre veckor.

Pris

Betong 4000 kr, golv 2600 kr, flytspackel 2500 kr och diverse material cirka 700 kr.

Svårighetsgrad

Inga komplicerade moment, men det är ett stort arbete som gör att du ska kunna hantera flera verktyg och ha bred erfarenhet.

Ritning

Eps-betongen läggs här på en fuktspärr och förstärks med en armeringsmatta. Vi räknar nämligen med att den första betongplattan längst ner inte är så stark och att den inte ligger på ett kapillärbrytande underlag.

Det nya trägolvet läggs som ett flytande golv. Det innebär att brädorna kan limmas ihop i not och spont med varandra så att de bildar en sammanhängande ”skiva”. Den ska ligga lös på den lösa stegljudsdämpande plasten. Då kan träet utvidgas och dras ihop i takt med luftfuktigheten utan att det spricker.

3D-ritning

3D-modell

Golvets konstruktion

Här kan du zooma in och se de olika lager som golvet är uppbyggt av.

Öppna 3D-modell

Tips & Tricks

Flytande frigolit underlättar vårt arbete

De små lyftfyllda kulorna i betongen gör att den isolerar och att arbetet går lättare.

Eps (expanderad polystyren, mest känd som frigolit) är huvudbeståndsdel i eps-betong, som blandas av en del cement och tre delar eps. Den färdiga betongen väger därför endast en flärdedel av vanlig betong. Den leder värme lika långsamt som furu. Det är snabbare än ren eps-isolering men eps-betongen isolerar 10-15 gånger bättre än massiv betong. I vårt golv slipper vi organiskt material på den kalla sidan av ångspärren. Lite fukt skadar inte eps-betongen men fukten minskar isoleringsförmågan. Därför lägger vi in en fuktspärr.

Man ska alltid använda material som hör ihop, så därför kommer flytspackel, primer och betong från samma leverantör.

Lätt betong med många möjligheter

Eps-betongens låga vikt är en fördel om du vill gjuta golv på ett gammalt bjälklag.

Till detta golv utnyttjas eps-betongens isoleringsförmåga för att vi ska få ett varmt och torrt golv, men det är inte den enda fördelen materialet har.

Den låga vikten ger dig ytterligare möjligheter, t.ex. om du vill bygga ett badrum på övervåningen i en villa. Så länge du gjuter med eps-betong slipper du förstärka konstruktionen. Du kan hälla på den lätta betongen och därefter lägga ett tunt, bärande skikt som du lägger klinker på.

Det är också lätt att lägga in värmeslingor i det nya eps-betonggolvet. Både värmeslangar och elektriska värmekablar kan fästas direkt på eps-betongen innan du gjuter det massiva, plana skiktet ovanpå i en tjocklek som passar värmeslangarna eller kablarna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv