Lätt
Svår
Varm betong under trägolvet

I bland är det en fördel att tvingas gå på djupet och göra en mer omfattande renovering än den du hade tänkt dig. Då upptäcker du kanske material och möjligheter som löser problemen på ett smartare och smidigare sätt än vad du trodde kunde vara möjligt.

Det råkade vi ut för i ett torp där jobbet resulterade i att vi göt ett nytt undergolv av en spännande och isolerande betong. Ja, den påminner om flytande frigolit och består av eps-plast och cement – och därefter la vi ett nytt trägolv.

Meningen var egentligen att fräscha upp klickgolvet, men när vi såg kolonner av myror marschera runt i rummet, gick vi lite djupare. Vi kunde inte hitta någon myrstack, men vi kunde konstatera att golvreglar och isolering var fuktiga.

De kasserades tillsammans med klickgolvet och kvar fanns en rätt tunn betongplatta med sprickor. I ett åretrunthus skulle vi grävt ut för att få plats för mer isolering, men här nöjer vi oss med eps-betong som ger ett plant och starkt underlag och isolerar mot fukt och kyla. Häng med och se vad som hände!