Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Undergolv

Se här hur det viktiga undergolvet blir helt perfekt.

När du ska lägga ett nytt golv är det viktigt att undergolvet är i bra skick, så att det har en lång livslängd och så att du blir nöjd med det.

Du ska säkerställa att det inte tränger upp fukt nedifrån som kan förstöra balkarna som golvet vilar på, och balkarna ska placeras på en stabil uppklossning så att de inte rör sig och är helt vågräta över hela golvytan. På så sätt blir ditt färdiga golv helt rakt.

Undergolvet avslutas med spånskivor, och när de har limmats och skruvats fast på balkarna kan du lägga det slutliga golvet. Det finns många möjligheter i olika prisklasser, t.ex. trägolv eller linoleummatta.

Viktigt innan du lägger undergolv

Kontrollera att betonggolvet inte är fuktigt. Detta är en förutsättning för att undergolvet ska kunna byggas upp, som här, med en fuktspärr på betongen. Fuktspärren skyddar träkonstruktionen mot fukt som riskerar att tränga upp nedifrån, men också mot eventuell radonstrålning.

Du kan kontrollera om betonggolvet är för fuktigt genom att tejpa fast en kvadratmeter byggfolie som fuktspärr på golvet under ett dygn. Om det bildas kondens under plasten, är det för fuktigt för att lägga ett golv med endast en fuktspärr. Risken är att det bildas mögel under fuktspärren.

Ladda ner gör-det-självbeskrivningen och se hur du lägger ett perfekt undergolv

I denna gör-det-självbeskrivningen kan du se hur du får ett superstabilt undergolv. Vi visar hur du:

  • förbereder rummet, som undergolvet ska läggas i
  • reglar upp undergolvet
  • isolerar mellan reglarna
  • lägger spånskivor ovanpå.