Starkt undergolv

Oavsett vilken golvbeläggning du föredrar, ska konstruktionen under golvet vara stark. Här lägger vi ett undergolv på en oinredd vind. Och det blir så starkt att du senare kan lägga klinker på det.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
400 kr/m2

Intro

Övervåningen var egentligen ingen övervåning, snarare en oinredd vind och den användes endast till förvaring av saker man inte använde. Men nu är det dags att utnyttja utrymmet till bostad. För att vinden ska bli bostad krävs först och främst ett golv, och eftersom huset är gammalt så är bjälkarna överdimensionerade, och därmed kan man vara säker på att bjälklaget håller. Problemet är bara att de inte är raka eller plana. Första uppgiften blir därför att rätta till bjälkarna så att det går att lägga golvskivor ovanpå dem. Det klarar vi genom att fästa reglar på sidorna av bjälkarna, och reglarna sätts så att ovansidan på dem hamnar på samma nivå. Därefter återstår det inte mycket annat än att lägga golvskivorna och skruva fast dem.

Men vi passar också på att se över isoleringen och lägga på där den är för tunn. Avståndet mellan bjälkarna ska vara högst 60 cm, men eftersom vi planerar att senare bygga ett badrum i ena änden av utrymmet, monterar vi tvärgående reglar på var 30:e cm, och därmed uppfyller vi kraven för våtrumsgolv. Klinkern ska dock inte läggas på plywooden, utan vi lägger senare våtrumsskivor på plywooden, fördelar tätningsmassa och lägger klinker. Men det är en annan historia...

Instruktion

Vägen till det starka golvet

På sidan av de gamla bjälkarna har vi skruvat reglar som skapar en helt plan yta. Reglarna mellan bjälkarna ser till att golvet blir så stumt att du kan lägga klinker på det. Om du bara ska lägga trägolv eller heltäckande matta på plywooden kan reglarna hoppas över.

Ett rejält underlag

De gamla reglarna är allt annat än raka. De har ojämn yta och har vridit sig. Det är därför omöjligt att lägga golvet direkt på bjälkarna. Vi börjar därför med att fästa reglar på båda sidor av varje bjälke, för när alla reglar ligger på samma nivå får vi ett vågrätt underlag för golvplywooden. Det är förstås lättast att fästa reglarna så att de sticker upp en aning ovanför bjälkarna, men eftersom bjälkarna är så ojämna så går inte det.

Här hamnar reglarna ovanför de flesta bjälkarna, men den ena bjälken sticker upp så mycket att vi väljer att hyvla ner den en bit.

1

Bestäm golvets höjd. Om det ska vara i nivå med ett anslutande golv, sågar du till en kloss som är lika hög som tjockleken på plywooden och golvbeläggningen. Klossen läggs på bjälkarna för att visa färdig golvnivå.

2

Skruva fast reglarna på bjälken. Klossen visar färdig nivå på golvbeläggningen, och med hjälp av vattenpasset kan vi räkna ut var regeln ska skruvas fast på bjälken.

3

Överför nivån till övriga reglar med vattenpasset. Det är bäst om du kan överföra till en regel i andra änden av rummet och sedan dra snören mellan ytterreglarna och rätta in reglarna däremellan mot snöret.

4

Fäst nu reglarna mellan de två yttre. Nu mäter du med en kloss som är lika stor som dem du satte under vattenpassets ändar (bild 3). Då kan du lyfta upp reglarna till rätt nivå utan att knuff a undan vattenpasset.

5

Kolla att reglarna är raka. Virke är sällan helt rakt och därför måste du undersöka hur rak varje regel är. Har en regel slagit sig fäster du den så vågrätt som möjligt.

6

Om någon av bjälkarna sticker upp hyvlas den ner i nivå med ovansidan av reglarna. Är det stor skillnad kan du låta de undre golvskivorna vila på reglarna. Nästa omgång skivor täcker sedan bjälkarna.

7

Mät och markera för varje tvärgående regel. De ska placeras på c/c 30 cm, och med dubbla plywoodskivor och våtrumsskiva kan vi lägga klinker. Ska du lägga heltäckande mata räcker det med en golvplywoodskiva.

Tvärreglar

Förborra i de tvärgående reglarna från sidan och snett ut genom kortänden på regeln. Borra två hål på ena sidan och ett på den andra. Förborra med 4,5 mm bor för 5 mm skruvar.

2

Så här ska du skruva. Dra i två skruvar från den ena sidan av regeln och in i bjälke eller regel. Från den andra sidan drar du i endast en skruv. På detta sätt låses tvärreglarna orubbligt fast.

3

Dra nu fast tvärreglarna på de reglar som du har monterat på sidorna av bjälkarna. Finkapa varje regel så at den passar perfekt på sin plats, för avståndet mellan de skeva bjälkarna varierar nog lite.

4

Sätt skruvarna förskjutna i varje ände av de korta tvärreglarna. Då förstärks konstruktionen mest möjligt. Om du sätter skruvningen i system blir det lätt att ha koll på var de ska dras i.

Om golvet måste sänkas

I många äldre villor är bjälklaget överdimensionerat i förhållande till vad som är nödvändigt. Det gör det möjligt att lägga golv utan att stjäla takhöjd, och i så fall hyvlar du av bjälkarna lite grann. Men innan du startar elhyveln och förvandlar en bjälke till tunna spån, ska du kontakta en byggnadsingenjör för at få en dimensionering av bjälkarna. Du får ju inte minska konstruktionens styrka genom att göra bjälkarna för klena. Ställ in cirkelsågen på önskat sågdjup och såga många spår. Stäm bort träet mellan spåren.

Starkt undergolv

Ovanpå det rejäla och väl tilltagna bjälklaget ska vi lägga ett undergolv av 21 mm golvplywood.

Golvskivorna limmas och skruvas fast i reglarna. Ju bättre de sitter, desto stadigare blir golvet. Det innebär att lim är viktigt och att du inte ska snåla med skruvarna. Om du senare ska lägga våtrumsskivor eller ett extra lager golvskivor, bör du komma ihåg var du har skruvat, så att du inte fäster de nya skruvarna på samma ställe.

Golvplywooden är notad och spontad, och även i noten läggs lim så att skivorna låses i varandra. Det garanterar ett stumt golv som också är starkt.

1

Såga till golvskivorna om det är nödvändigt. Vänd skivorna så att de sågade ändarna hamnar mot väggarna. TIPS: Arbetet går snabbt om du använder cirkelsåg med sågskena.

2

Fördela trälim på reglarna. Limmet ska läggas i strängar på både längsgående och tvärgående reglar. Det förstärker monteringen.

3

Lägg golvskivorna på reglarna. Se till att rätt sida vänds uppåt så att de passar ihop och vänd sågade delar mot väggarna. Stryk lim i noten ock skjut ihop mot föregående skiva.

4

Skruva fast golvskivorna i reglarna med 4 x 60 mm skruvar på var 30:e cm. Glöm inte att skruva även i de tvärgående reglarna. Ska golvet vara extra starkt kan du lägga ytterligare ett lager golvplywood eller våtrumsskivor.

Material

45 x 95 mm reglar:

 • 2 reglar per bjälke
 • Tvärgående reglar på var 30:e cm

21 mm golvplywood med not och spont:

 • 7-8 skivor, tot. cirka 16 m2 ev. i dubbelt lager
 • Ev. våtrumsskivor

Dessutom:

 • 4 x 60 mm och 5 x 100 mm skruvar
 • Trälim

Specialverktyg

 • Ev. elhyvel

Tidsförbrukning

Det tog ett par dagar att lägga 15 kvadratmeter.

Pris

350–400 kr/m2.

Svårighetsgrad

Det är en fördel att ha en viss erfarenhet av grövre konstruktionen, men det som är viktigast är precisionen.

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

VERKTYG: Så här använder du elhyveln

I den här videon lär du dig hur du använder elhyveln för att få ohyvlade brädor och annat grovt virke till att bli fint och slätt trä. Hyveln kan ställas in millimeterexakt, så det går lätt att uppnå perfekt snickerifinish.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Golv