Slipa golv: Så gott som nytt

Det är dags att vi ger vardagsrumsgolvet en rejäl behandling så att det blir som nytt igen. Det betyder att de gamla brädorna ska slipas, lutas och oljas.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

I denna artikel visar vi hur du kan ge ett gammalt trägolv nytt liv i tre steg genom att slipa, lutbehandla och olja det.

Vi börjar med att slipa golvet ordentligt, men för att kunna göra det måste vi först ta bort golvlister och försänka golvspik. Till själva slipningen använder vi tre stora slipmaskiner, som vi hyr, och en deltaslip som vi äger själva. Vi slipar hela golvet med K24-, K40-, K60-, K100- och K120-sandpapper.

Efter slipningen rengör vi golvet och behandlar det med lut, och sedan får det torka över natten innan vi börjar olja det. Allra sist polerar vi golvet med utrustning som vi har hyrt.

Vi guidar dig genom arbetet steg för steg och kompletterar beskrivningen med två fördjupande principritningar, samt en översikt som visar vilka slipmaskiner som du ska använda till vad.

Instruktion

01
Golvet förbereds 2 Steg

Innan du sätter igång att grovslipa golvet är det viktigt att förbereda arbetet ordentligt, så att du inte behöver arbeta dubbelt.

Innan du kan slipa golvet är det viktigt att du försänker synliga golvspik, och så måste du ta bort golvlisterna längs kanten på golvet.

1

Slå ner alla golvspik i brädorna. Använd en spikdrivare för att slå ner spiken.

2

Ta bort golvlisterna längs kanten på golvet så att slipmaskinerna kan komma ända ut till kanten.

02
Golvet slipas 7 Steg

Det första du ska göra när du har gjort det förberedande arbetet, är att golvet ska slipas. Det momentet klarar du med två olika maskiner och fem olika slags slippapper, från K24 till K120. Du behöver inte köpa de olika maskinerna. Du kan hyra dem för en dag eller en helg i din lokala byggmarknad eller hos en maskinuthyrare, där du så klart också kan köpa slippapper och polerskivor.

Slipningen är förutsättningen för ett bra resultat i resten av processen, så det gäller att vara noggrann och att komma ända ut i kanterna och in i hörnen.

1

Montera det grova K24-slipbandet först. Se till att sätta slipbandet på rullen så att pilarna på baksidan av pappret pekar åt samma håll som rullen snurrar åt.

2

När du påbörjar ett nytt slipspår är det viktigt att du sänker ner det rullande slipbandet långsamt mot golvet, medan du drar lugnt i slipmaskinen. Står maskinen stilla är risken att en bit av golvet blir för nerslipat.

3

Håll slipmaskinen i ständig rörelse så att du slipper ojämnheter. Slipa dessutom diagonalt över golvbrädorna i den här delen av arbetet.

4

Lyft sliprullen lugnt från golvet när väggen är i vägen och du inte kan komma längre. Flytta slipmaskinen och börja på nästa yta, där du åter sänker ner rullen lugnt medan du drar lätt i slipmaskinen.

5

Byt till K40-slippapper. När du har slipat golvet första gången byter du till K40slippapper och slipar golvet ännu en gång. Fortsätt att slipa diagonalt.

6

Nu är det dags att slipa på längden. När du har slipat färdigt på diagonalen, ska golvet slipas på längden, först med K40, därefter K60 och slutligen K100.

7

Kolla spiken och slå ner dem igen om det behövs, så att du är säker på att huvudena inte sticker upp över brädorna.

03
De svåra ställena slipas och golvet finslipas 6 Steg

Det finns några ställen på golvet där du inte kan komma åt med stora slipmaskiner. Men de ska ändå slipas. Den uppgiften klarar du med en kantslip och en deltaslip, som förses med samma slags slippapper som de stora maskinerna. När det är gjort ska golvet finslipas, och sedan ska det göras rent innan du kan lutbehandla golvet och slutligen olja det.

1

Det krävs en kantslip när du ska in under element eller ända in till väggarna. Börja med K24-slippapper och fortsätt steg för steg med K40, K60 och K100.

2

Invändiga hörn och andra väldigt svåråtkomliga ställen slipar du med en deltaslip.

3

Använd rondellslipen till sist. Innan du har slipat färdigt ska hela golvet ha en omgång med den stora rondellslipen. Börja med en K100-slipskiva och fortsätt med en K120-skiva.

4

Rondelslipen roterar medurs. Lyfter du handtaget är trycket ovanpå slipen, som flyttar sig åt höger. Trycker du handtaget mot golvet, ligger trycket underst på slipen, som flyttar sig åt vänster.

5

Dammsug golvet noga när du har slipat färdigt golvet. Se till att rensa fogarna också.

6

Till sist ska golvet tvättas, här med en blandning av 125 ml (intensiv) målartvätt och 5 l vatten. När golvet är tvättat ska det torka minst över natten innan du fortsätter. Om golvet känns fuktigt när du återvänder får du beväpna dig med tålamod och låta det torka längre.

Använd maskinerna rätt

Använd maskinerna rätt

04
Golvet lutbehandlas 6 Steg

Golvet ska lutbehandlas när det har slipats. Lut är kraftigt frätande och ger en fin patina, men det krävs både precision och personlig skyddsutrustning för att arbeta med det.

När du behandlar golvet med lut är det viktigt att behandlingen blir jämn och likadan över hela golvet, annars syns det tydligt var golvet har fått mycket och var det har fått lite lut.

När du har behandlat golvet måste det torka ordentligt.

1

Skaka lutbehandlingen och häll upp den. Det gäller att hälla lugnt, eftersom du inte vill ha lut på golvet i förväg.

2

Stryk först kanter och hörn med lut. Här ska du använda en pensel som kan komma ända in till kanten.

3

Använd en långskaftad pensel för att luta golvet. Du ska behandla en golvbräda åt gången, och det är viktigt att du stryker på ett lika tjockt lager överallt, snabbt och effektivt. Det gäller också att undvika ojämna lager med lut, eftersom det kommer att se ojämnt ut.

4

Undvik tydliga övergångar. När du stryker med penseln är det viktigt att du håller lika stort tryck hela vägen.

5

Varje bräda ska få lika mycket lut. Du ska fortsätta med nästa bräda först när du är helt nöjd med den som du arbetar med. Du får inte trampa in på lutbehandlingen för att åtgärda missar längre in på golvet.

6

Lutbehandlingen ska få torka ordentligt när du är färdig. Det är lyckligtvis lätt att se hur långt du har kommit.

05
Golvet oljas 6 Steg

Det sista momentet som du ska göra är att olja in golvet. Det är enkelt och direkt arbete som du främst klarar med handverktyg.

Först ska det lutbehandlade golvet masseras med en polersvamp eller en rondellslip med en polerskiva på. Därefter ska golvet oljas. Oljan fördelas med en lackroller och masseras in med polersvamp och rondellslip.

Allra sist ska golvet ha ett tunt lager underhållsolja.

1

Gnugga golvet med en polersvamp. Försök att så gott det går arbete längs med träets fibrer.

2

Du kan även använda rondellslipen. Då ska du använda en grov polerskiva. Det är viktigt att du rengör golvet noga från damm efter poleringen och innan du oljar.

3

Olja in golvet. Påför oljan på en bräda åt gången och helst längs med träets fibrer. Se till att påföra rikligt med olja, dock inte så mycket att det ligger i pölar på golvet.

4

Börja polera golvet längs kanterna. Använd en polersvamp. Fortsätt arbeta längs med träet och gnugga in oljan ordentligt.

5

Använd rondellslipen till resten. Sätt en ny polerskiva på rondellslipen och arbeta in oljan ordentligt i golvet. Torka därefter av överflödig olja och lämna golvet 48 timmar.

6

Underhållsolja till sist. Det sista steget som du ska ta är att påföra underhållsolja på golvet. Det gör du med en oljesvamp. Det går åt cirka 1 dl per 15 m².

Material

  • Lutbehandling
  • Golvolja

Specialverktyg

  • Golvslip
  • Stor rondellslip
  • Kantslip

Tidsförbrukning

4-5 dagar.

Pris

3.000-5.000 kronor (beroende på hyrtid).

Svårighetsgrad

Principerna är enkla att förstå, men maskinerna kan vara svåra att köra.

Video

Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv