Nu är golvet varmt, skönt och starkt

Med bambu, nåtning och lack får du ett golv som är både hårt och slitstarkt och dessutom lättstädat. Och med värmeslingor under blir golvet varmt och skönt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
1.000 kr/m2

Efter cirka en vecka är rummet klart att möbleras och användas. Nu är golvet inte bara varmt och skönt. Det är också otroligt slitstarkt och mycket lätt att hålla rent och snyggt.

Intro

Bambu är mycket hårdare än ask, ek och bok och arbetar inte lika mycket som vanliga träslag när luftfuktigheten i bostaden ändras. Därför är det genialt att kombinera golvvärme med bambu.

Här visar vi hur ett gammalt golv rätas upp och hur man lägger ett undergolv av brädor för att förbereda för golvvärmeslingor. Upptill avslutas med bambugolv som är försett med spår för nåtning med fogmassa, som levereras tillsammans med golvbrädorna. Efter läggningen slipas och lackeras golvet som då får en stark och skyddande hinna. Golvet kan läggas i alla rum bortsett från i våtrum som tvättstuga och badrum.

Innan du lägger ett golv som detta behöver du en ritning så att du vet var du ska lägga värmeslingorna så att de inte hamnar under köksskåpen.

Instruktion

01
Bryt upp golvet 3 Steg

I denna bostad var det nödvändigt att bryta upp det gamla golvet eftersom det var skadat och ojämnt. Genom att bryta upp golvet får man nämligen chans att räta upp de gamla bjälkarna.

Man kan visserligen förvänta sig att gamla bjälkar är ojämna och då blir det besvärligt och tar tid att räta upp dem. Det är bättre och enklare att fästa brädor längs sidorna (laskbrädor) som placeras på samma nivå. Om det är långt mellan bjälkarna fäster man brädor på bägge sidor av dem för det minskar avståndet mellan stödpunkterna under det nya undergolvet. Här är golvet cirka 30 kvadratmeter.

1

Såga upp det gamla golvet i mindre bitar. Leta reda på bjälkarna och såga längs dem med cirkelsågen inställd på brädtjockleken. Såga inte för djupt för det kan finnas kablar eller rör i golvet.

2

Undersök om bjälkarna är friska. Stick med en skruvmejsel eller kniv på flera ställen i bjälkarna för att leta efter mjuka partier. Kniven får inte gå ner mer än någon mm i träet. Är någon bjälke dålig tvingas du kanske byta ut den.

3

Lägg ett par rejäla byggskivor på bjälkarna så att du kan röra dig på golvet utan att hoppa från bjälke till bjälke. Undvik att trampa i isoleringen eller fyllnadsmaterialet mellan bjälkarna.

02
Plant underlag 8 Steg

För att kunna räta upp underlaget så att det blir vågrätt skruvar vi fast brädor på sidorna av bjälkarna. Ovanpå dessa brädor lägger vi sedan ett plant undergolv och värmefördelningsplåtarna och det flytande golvet av bambu.

Här använder vi sågade brädor utan not och spont och det är viktigt att de läggs några millimeter från varandra för att inte knarra.

När vi har lagt tre brädor vid sidan av varandra skapar vi plats för en värmefördelningsplåt och värmeslangar, och det innebär att det ska va 25 mm mellan den tredje och den fjärde brädan. Detta upprepas sedan på hela golvet.

1

Leta reda på golvets högsta fasta punkt. Det är den som bestämmer nivån på golvet. Det lättaste är att använda en kryss- eller rotationslaser och mäta neråt från laserlinjen. Det går bra att använda slangvattenpass eller vanligt vattenpass.

2

Den första brädan skruvas fast på den högsta bjälken med 5 x 80 mm skruvar. Pressa fyllningsmassan lite åt sidan för att kunna få plats för brädan, men låt den ligga kvar eftersom den isolerar.

3

Nu kan följande brädor justeras in i nivå och hålla samma avstånd upp till den röda laserlinjen. Justera varannan eller var tredje bräda och fäst dem på sidan av reglarna med 5 x 80 mm skruvar.

4

Mät avståndet mellan de brädor som du har monterat. Här har du nytta av ett mätband och ett långt vattenpass eller en rätskiva.

5

Fortsätt att skruva brädor på sidan av bjälkarna och justera in dem till samma nivå med hjälp av vattenpass eller rätskiva. Fäst dem på cirka var 30:e cm.

6

Nu är det dags att markera för undergolvets brädor. Det gör du på de två yttersta brädorna på bjälkarna i bägge ändar av rummet. Markera sedan på var tredje bräda mellan dem med snörslå.

7

Undergolvsbrädorna läggs på plats med hjälp av dina märken och skruvas fast med 5 x 50 mm skruvar. VIKTIGT! Om du måste skarva undergolvsbrädorna måste du förskjuta skarvarna minst tre bjälkar.

8

Undergolvsbrädorna skarvas mitt på laskbrädorna. Använd en snickarvinkel när du markerar var du ska såga och kapa dem sedan med sticksåg. Vid skarvning fästs kortändarna med två 5 x 50 mm skruvar.

03
Lägg golvvärme 4 Steg

Till golvvärmen behöver du så kallade värmefördelningsplåtar. När slangen ligger på plats i plåtarna fördelar de värmen. Slangen är en halvstyv plastslang som ska tryckas ner i spåren i plåtarna.

Det är emellertid relativt enkelt att få både plåtar och slang på plats om undergolvsbrädorna ligger korrekt. Plåtarna läggs med noten i mellanrummen mellan brädorna och sedan kan slangen pressas ner i spåren.

Pressa ner slangen med foten i takt med att du rullar ut den. Det är viktigt att slangen inte vrids när den läggs för då kan den brytas. Vid väggen vänds slangen i en mjuk båge.

1

Lägg värmefördelningsplåtarna i förlängning av varandra men med ett litet mellanrum mellan dem. Spåren (noten) för slangen pressas ner i mellanrummet mellan undergolvsbrädorna.

2

När slangen ska vända mitt på golvet fräser du spår för den i undergolvsbrädorna. Tillverka en mall som du kan använda när du fräser. Vid väggen kapar du en bit av brädorna så att slangen får plats att vända.

3

Lägg slangen med hjälp av din ritning. Det är lättast att trampa ner den på plats i spåren medan den rullas ut. VIKTIGT! Se upp så att slangen inte vrider sig eller viks när du vänder den. Den ska hela tiden vändas i mjuka bågar.

4

Ovanpå värmefördelningsplåtarna läggs tjock golvpapp eller liknande. Pappen utjämnar små nivåskillnader och dämpar stegljud. Tänk på att de vanliga underlagen av skumplast isolerar och hindrar värmen att stiga.

04
Flytande golv 4 Steg

Innan du lägger golvet ovanpå golvpappen kan det vara förnuftigt att undersöka om golvvärmen fungerar och att slangen är tät överallt.

Golvet är av bambu och läggs i hela brädor direkt ovanpå golvpappen och utan skruvar eller spikar som flytande golv. I kortändarna limmas skarvarna medan långsidorna bara knackas ihop i not och spont.

Precis som andra flytande golv ska detta kunna röra sig om luftfuktigheten ändras. Därför bör man alltid hålla 8 mm avstånd mellan golv och fasta hinder som väggar. Där det placeras tunga saker kan du skapa en rörelsefog (se tips).

1

Börja läggningen i ett hörn och arbeta från vänster mot höger. Brädorna läggs med sponten mot dig själv och hålls på lagom avstånd från väggarna med hjälp av små avståndsbitar.

2

Varje ny rad inleds med den bit som sågades av från föregående rad. Men du ska förskjuta alla skarvar minst 30 cm. Glöm inte avståndsbitar även vid kortändarna.

3

Långsidorna knackas ihop så att sponten kommer in helt i noten. Använd en slagkloss av en brädstump så att du inte skadar brädornas långsidor. Kortändarna limmas ihop. Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa.

4

Det går snabbt när du väl kommer igång. Var noga med att brädorna verkligen knackas ihop och kolla fortlöpande att brädorna läggs korrekt i längdriktningen. Det kan du göra med hjälp av ett snöre tvärs över rummet.

05
Nåtning och lack 4 Steg

Golvbrädorna, Bambu SkibsPlank, levereras med färdiga spår som ska fyllas med en medföljande fogmassa. Det är det som kallas nåtning. Fogmassan är ett slags kombination av vanlig gummifogmassa och ett monteringslim.

Det innebär att fogen är elastisk samtidigt som den ”limmar” ihop brädorna med varandra. Massan fäster så bra på träet att det inte är nödvändigt att lägga fogtejp på bottnen av spåren, som man annars brukar göra när man nåtar ett skeppsgolv.

Den sista finishen får vi när golvet lackeras med sidenmatt lack. Dammsug golvet noga innan du fogar och innan du lackerar.

1

Fyll fogmassa i ett par spår i sänder. Till detta arbete är en bra fogpistol guld värd. Se till att spåren fylls helt, och lägg hellre på lite för mycket.

2

Pressa och släta till fogarna när du är klar med ett par rader. Du ska växelvis trycka och släta ut. Använd fogsticka som mättats med diskvatten. Se till att fogmassan trycks ner ordentligt.

3

Överf ödig fogmassa skärs bort när massan fått härda ett par dygn och det görs lättast med rakbladsskrapa. Se upp så att du inte skär ner i bambun. TIPS: Det är lättare att styra skrapan om klingan inte är alldeles ny och vass.

4

Lacken framhäver de svarta fogarna och ger golvet extra styrka. Rulla på lacken i flera tunna skikt. Räkna med att lägga på minst tre skikt, som läggs på med ett dygns mellanrum. TIPS: Flera tunna skikt är starkare än ett tjockt.

Material

• 25 x 125 mm sågat virke eller liknande dimension
• 25 x 100 mm sågat virke eller råspont (till undergolv)
• 280 x 1150 mm värmefördelningsplåtar av aluminium
• 20 mm golvvärmeslang
• Golvpapp eller liknande för stegljudsdämpning
• Bambu SkibsPlank med fogmassa
• Halvblank golvlack (här från Flügger)

Dessutom:
• 5 x 50, 5 x 70 och 5 x 80 mm träskruvar
• Trälim, vanligt snickarlim

Specialverktyg

• Krysslaser, rotationslaser
• Handöverfräs
• Golvslipmaskin som hyrs
• Fogpistol som hyrs

Tidsförbrukning

Räkna med en arbetsvecka.

Pris

Sågat virke, 25 x 125 mm à 10 kr/m, 25 x 100 mm à 8 kr/m Golvvärme cirka 100 kr/m2 Golvpapp, bambugolv och fogmassa cirka 800 kr/m2

Svårighetsgrad

Om du är noga när du rätar upp golvet och lägger undergolv, så går resten av arbetet mycket lätt.

Tips & Tricks

Den sista brädan

Den sista brädan mot väggen kommer lätt på plats om du först sågar till den och sedan fasar den ena långsidan. Den sista brädan (den som måste sågas smalare) läggs exakt kant i kant med den näst sista brädan. Därefter tar du en brädbit och lägger ovanpå. Biten skjuts in mot väggen med noten först men tänk på att det ska vara 8 mm mellan den och väggen. Nu kan du dra ett blyertsstreck på brädan som ska sågas till. Håll pennan mot kanten på brädbiten och dra sedan biten längs väggen (med 8 mm luft) eller flytta brädbiten flera gånger.

Lägg en bräda exakt kant i kant med den sist lagda brädan. Använd sedan en avståndskloss att markera bredden med.

När den sista brädan fasats av 15 grader blir det lättare att få den på plats. Pressa fast brädan med kofot eller baksmälla.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv