Laga hålet efter den gamla väggen

När man river en vägg kan det uppstå ett fult hål i golvet. Det är svårt att trolla bort spåren efter väggen fullständigt, men här har du en elegant och synlig lösning.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
500 kronor

Intro

När man för att skapa mer plats river en tegelstensvägg mellan två rum, uppstår ett hål i golvet där väggen stod. Om du inte ska lägga nytt golv i det nya rummet, tvingas du laga hålet. Det är lika bra att vi genast talar om, att det inte går att laga hålet på ett osynligt sätt. Inte ens om du skulle ha ett par brädstumpar över från det gamla golvet. Du kommer alltid att kunna se lagningen. Du kommer t.ex. alltid att se färgskillnad mellan de gamla brädorna och den nya, som du lägger i hålet. Och du ska ha tur om du har en bräda som passar i bredd. Vi väljer därför att ta skeden i vacker hand och göra en reparation, som blir mycket tydlig. Det är den elegantaste lösningen på detta svåra problem, men också den ärligaste: här har vi medvetet lagt en skarv mellan två golv.

Golvet arbetar

Vi använder här en bit av ett lamellgolv som lagningsbit. Lamellgolv arbetar minimalt och orsakar därför inga problem, när vi lägger en skarvbräda mellan de två gamla golven och fogar med elastisk fogmassa. Fogens uppgift är att uppta de rörelser som finns i de två gamla golven, som hela tiden arbetar i takt med olika luftfuktighet. Vi lyckades inte skaffa en tillräckligt lång lamellbräda, så vi tvingades skarva två brädor – och det gjorde vi ovanpå en bjälke i det gamla bjälklaget.

Lamellbrädan förenar två golv

Man ser tydligt att det ligger en ny bräda mellan de två golven. Men det gör inget - den är en övergång.

Den elastiska fogen på båda sidor av den nya lamellbrädan tillåter de två gamla golven att arbeta, och fogmassan tar upp alla eventuella små rörelser som uppstår i golvet när du går på det.

För att det ska bli snyggt har vi låtit sockeln fortsätta från ena rummet till det andra.

Vår lagningsbit ligger 1 mm högre än golvbrädorna, men skillnaden försvinner när brädan slipas.

Så elegant kan det bli när övergången mellan två golv ska vara synlig.

Instruktion

01
Såga upp kanterna 5 Steg

Den gamla väggen har lämnat ett hål efter sig och det har varken raka kanter eller räta hörn. Det passar inte heller i storlek till de brädor som vi ska laga med, och därför börjar vi med att såga upp kanterna så att de blir raka. Vi breddar hålet en aning och lägger till 10 mm för två rörelsefogar på vardera 5 mm.

Det är lättast att använda sänksåg och sågskena. Du kan säkert klara dig med cirkelsåg och en rak bräda som anhåll, men det blir lite besvärligare.

Innan du sågar ska du antingen ha dragit upp de spikar som sitter i såglinjen eller ha slagit ner dem. Annars är risken stor att de skadar sågklingan.

1

Knacka ner alla spikar som sitter längs såglinjen. Slå ner dem med hammare och spikdrivare så att de försvinner ner i regeln eller bjälken.

2

Ställ en sockellist mot väggen och lägg ett vattenpass eller en rak bräda på golvet längs med sockeln. Dra ett streck längs vattenpasset och gör sedan likadant på den andra sidan av hålet i golvet.

3

Ställ in sänksågen så att klingan precis går igenom golvbrädorna. Lägg sågskenan längs strecken, tryck ner klingan och såga av kanten.

4

Såga igenom glvet den sista biten fram till väggen med en multicutter eller handsåg, och ta bort den långa avsågade biten.

5

Skruva fast kanten på brädorna i bjälkarna. Om du glömmer detta är det troligt att brädorna närmast lagningsbrädan vippar när du sätter foten på dem. Om du inte använder trallskruv måste du göra en försänkning på kanten.

02
Lägg ner brädan 6 Steg

1

Fäst fjera träbitar som stöd under brädan. Använd reglar som är 20 cm längre än bredden av hålet, stryk lim längst ut på ovansidan och skjut in dem under golvet. Skruva fast dem med hjälp av kilar på var 30:e cm i hålet.

2

Om den nya brädan är tunnare än de gamla golvbrädorna utjämnas skillnaden med lister, som limmas och skruvas fast på reglarna. Fyll med mineralull under golvet. Stryk lim ovanpå alla lister och lägg lamellbrädan på plats.

3

Ställ några tunga saker på brädan, när du har lagt den på plats i hålet. Låt limmet härda till nästa dag.

4

Pressa ner bottningslister i springorna mellan lamellbrädan och golvet. Se till att listen hamnar 4-5 mm under golvnivån.

5

Fäst maskeringstejp på båda sidor av de två springorna. Var noga med att fästa tejpen kant i kant med springorna. Pressa ner tejpen hårt mot kanterna, så att den sluter tätt.

6

Håll fogpatronen med den avskurna spetsen i springan och fyll i fogmassan. Överflödig fogmassa pressas ut på tejpen, som ska tas bort genast efter fogningen. Lägg tejpremsorna på en tidning, så att de inte kladdar.

Material

 • Regelstumpar och lister
 • Golvbräda, här lamellparkett
 • Mineralull

Dessutom:

 • Bred maskeringstejp
 • Pu-lim
 • Fogmassa (t.ex. Sikaflex 11 FC)
 • 4 x 50 mm skruvar och trallskruvar
 • Plastkilar
 • Bottningslist, 10 mm

Specialverktyg

 • Sänksåg med sågskena
 • Spikdrivare
 • Ev. multicutter

Tidsförbrukning

1 arbetsdag + torktid.

Pris

Det räcker med cirka 500 kr.

Svårighetsgrad

Arbetet kräver att du är noggrann - då får du ett snyggt resultat.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.