Lätt
Svår

När man för att skapa mer plats river en tegelstensvägg mellan två rum, uppstår ett hål i golvet där väggen stod. Om du inte ska lägga nytt golv i det nya rummet, tvingas du laga hålet. Det är lika bra att vi genast talar om, att det inte går att laga hålet på ett osynligt sätt. Inte ens om du skulle ha ett par brädstumpar över från det gamla golvet. Du kommer alltid att kunna se lagningen. Du kommer t.ex. alltid att se färgskillnad mellan de gamla brädorna och den nya, som du lägger i hålet. Och du ska ha tur om du har en bräda som passar i bredd. Vi väljer därför att ta skeden i vacker hand och göra en reparation, som blir mycket tydlig. Det är den elegantaste lösningen på detta svåra problem, men också den ärligaste: här har vi medvetet lagt en skarv mellan två golv.

Golvet arbetar

Vi använder här en bit av ett lamellgolv som lagningsbit. Lamellgolv arbetar minimalt och orsakar därför inga problem, när vi lägger en skarvbräda mellan de två gamla golven och fogar med elastisk fogmassa. Fogens uppgift är att uppta de rörelser som finns i de två gamla golven, som hela tiden arbetar i takt med olika luftfuktighet. Vi lyckades inte skaffa en tillräckligt lång lamellbräda, så vi tvingades skarva två brädor – och det gjorde vi ovanpå en bjälke i det gamla bjälklaget.