Hur tar man bort golvspik?

Om golvet ska återanvändas måste du vara försiktig med hammare och spikdrivare.

Om golvet ska återanvändas måste du vara försiktig med hammare och spikdrivare.

Fråga

Hur tar man bort golvspik?

Svar

Du kan överväga att använda en så kallad spikdrivare för att slå de gamla spiken hela vägen genom golvbrädorna innan du tar upp dem. Kom bara ihåg att ta bort de spetsiga, rostiga spik som kanske sitter kvar i golvreglarna när du har tagit bort brädorna. Det görs med en hovtång.