Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Hellimmat klickgolv med bra akustik

Betonggolvet och golvplankorna blir till en yta. Limmet gör att de två materialen smälter samman så att stegljud leds ned i konstruktionen.

Väldigt många golv läggs som så kallade flytande golv där golvytan bara ligger som en stor, lös skiva ovanpå undergolvet. Det kan vara helt okej. Men när du limmar fast golvplankorna kommer de inte att röra på sig vid skiftande temperatur och luftfuktighet. Och när golvet inte kan röra sig kan det inte heller börja knarra.

Som ytterligare en bonus reduceras ljuden av steg på golvet, eftersom trägolvet och undergolvet blir en tjock, ihopsatt yta, i stället för en tunn träskiva ovanpå ett betongdäck.

Viktiga förberedelser

I den här gör det självbeskrivningen visar vi hur du lägger ett hellimmat klickgolv. Det är väldigt viktigt att golvet är jämnt och rent innan du börjar lägga golvet. Slipa ner upphöjningar och fyll ojämnheter med golvspackel, så får du en 100 % jämn yta.

I beskrivningen kan du bl a läsa om för- och nackdelar med hellimmat klickgolv, och så visar vi hur du:

  • lägger de två första raderna
  • lägger golvet på besvärliga ställen, t ex i dörröppningar
  • lägger de avslutande raderna

Lycka till!