Hellimmat klickgolv med bra akustik

Ett klickgolv är helt klart ett gör-det-själv-arbete. I regel lägger man det flytande, men limmar du fast det får du ett golv utan knarrande och med ett mycket bättre rumsljud.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
700 kr/m2
Hellimmat klickgolv med bra akustik

Betonggolvet och golvplankorna blir till en yta. Limmet gör att de två materialen smälter samman så att stegljud leds ned i konstruktionen.

Intro

Väldigt många golv läggs som så kallade flytande golv där golvytan bara ligger som en stor, lös skiva ovanpå undergolvet. Det kan vara helt okej. Men när du limmar fast golvplankorna kommer de inte att röra på sig vid skiftande temperatur och luftfuktighet. Och när golvet inte kan röra sig kan det inte heller börja knarra.

Som ytterligare en bonus reduceras ljuden av steg på golvet, eftersom trägolvet och undergolvet blir en tjock, ihopsatt yta, i stället för en tunn träskiva ovanpå ett betongdäck.

Viktiga förberedelser

I den här gör det självbeskrivningen visar vi hur du lägger ett hellimmat klickgolv. Det är väldigt viktigt att golvet är jämnt och rent innan du börjar lägga golvet. Slipa ner upphöjningar och fyll ojämnheter med golvspackel, så får du en 100 % jämn yta.

I beskrivningen kan du bl a läsa om för- och nackdelar med hellimmat klickgolv, och så visar vi hur du:

 • lägger de två första raderna
 • lägger golvet på besvärliga ställen, t ex i dörröppningar
 • lägger de avslutande raderna

Lycka till!

Instruktion

De första raderna

Börja med att mäta bredden på rum met, så att du kan beräkna hur många rader med golvplankor som behövs. Om det visar sig att den sista golvplan upp mot väggen blir smalare än 4 cm, måste du skära till golvplankorna i den första raden så att start- och slutra derna blir lika breda. Detta ser finast ut.

Innan du börjar limma ska du anpassa golvplankorna och testa dem för att se om de passar. Vi rekommenderar att du hela tiden arbetar med att anpassa och provlägga två rader innan du limmar fast dem.

1

Lägg golvet med varannan rad förskjuten en halv längd. Börja första raden med en hel golvplanka på vänster sida och den andra raden med en halv och fortsätt sedan att skifta. Det som du skär bort används i motsatt ände av raden.

Se hela tiden till så att du endast ritar upp och påför lim för två rader åt gången. På så sätt sätter sig inte limmet medan du arbetar och du undviker att krypa runt i det.

2

Rita upp för smygar. Den första raden här ska endast vara 14,5 cm bred inne vid väggen, men ha en fullständig bredd inne i smygen. Rita upp med hjälp av en vinkelhake när golvplankorna har lagts löst på plats.

3

Såga bort det överskjutande jacket inne vid väggen. Använd en sticksåg och såga från baksidan så att framsidan inte flisar sig. Kontrollera att golvplankan passar.

4

Nästa rad startas med en halv golvplanka. Lägg hela raden och sätt ihop plankorna i ändarna men inte på långsidan. Lägg avståndsbrickor på 3-4 mm mot väggarna.

5

Gör ett ritsmått. Skär bort fjädern på en plankbit. Rita upp efter den, så att du ser var limmet ska sitta. Det får inte sträcka sig längre ut än de två första raderna av plank.

6

Nu ska det limmas. Påför golvlimmet i ett enhetligt skikt. Använd en tandspackel med tänder av hårdmetall som inte slits av när de skrapar över betongen.

Limmet får inte komma ut över strecket. Det får inte titta fram under golvplankorna.

7

Lägg den första plankan på limmet ända ut mot väggen och till vänster. Använd avståndsbrickor. Fortsätt med efterföljande golvplankor och klicka ihop dem i ändarna.

8

Fortsätt med den andra raden av plank, men börja med en halv planka, så att skarvarna läggs förskjutet. Detta stabiliserar golvet och ger en mer naturlig yta.

9

Se upp när du slår ihop golvplankorna. Kanterna är mycket ömtåliga på ett klickgolv så slå inte på dem direkt utan lägg en träkloss emellan.

10

Lägg tunga föremål på de golvplankor som nu är på plats och låt limmet torka i ett dygn. Då har du något att skjuta upp de efterföljande golvplankorna mot dagen därpå, när du lägger resten.

De svåra ställena

Vid första anblicken kan det verka svårt att föra ut ett plankgolv i fönstersmygar och in genom dörröppningar. Men om du bara ser till att rita upp vinklar och mäta upp noggrant och framför allt provlägga alla golvplankor - i två rader åt gången - så kan det inte bli fel.

1

Överför mått och vinklar. Använd en vinkelhake till att överföra smygens vinklar till den golvplanka (A) som ska ligga i den. Längden är lätt att mäta med ett måttband.

2

Klicka plankan (A) på plats inne i smygen. Observera att den är kort och på så sätt ligger skarven i linje med skarven på rad 2 (och 4, 6, 8 m.m.). Detta går lätt att ordna om du har kommit ihåg att provlägga.

Dörröppningar

Så småningom når du fram till en dörröppning och den lodräta dörrkarmen. Du ska få in golvet under karmen och blir därför tvungen att såga lite i botten. Här är multiverktyget oumbärligt så om du inte redan har ett multiverktyg, köp ett - gärna med ett par klingor av bra kvalitet.

1

Rita upp var karmen ska tas bort. Här ska det inte heller vara någon tröskel. Använd en planka eller avståndsbricka till att rita upp var den nedersta delen ska tas bort, så att golvet kan komma in under.

2

Såga bort den nedersta delen av dörrkarmen med ett multiverktyg. Välj en kvalitetsklinga för trä. De är ganska dyra, men de billiga klingorna håller inte särskilt länge om de stöter mot en spik.

3

Golvplankan kan inte klickas på plats under dörrkarmen. Den lilla kanten på fjädern ska därför tas bort med ett stämjärn. Detta påverkar inte stabiliteten, eftersom golvet ju ska limmas fast.

Avslutning

När du når motsatt sida av rummet ska den avslutande raden av golvplankor anpassas. Detta gör du när det saknas två rader. Den sista raden läggs nämligen på löst där den näst sista raden ska ligga. Då är det lätt att rita upp på golvplankorna.

1

Lägg den sista plankraden (2). Lägg ned de på den näst sista (1) radens plats och sätt ihop raden i ändarna. Bry dig inte om att det ligger två rader som har skarvarna mot varandra. Det ska bara vara så ett litet tag.

2

Lägg nu de sista två raderna. När allt har markerats tas rad 2 (den sista) upp och sågas till. Nu läggs den riktiga, näst sista raden (1) ned, och till slut läggs rad 2.

Material

 • Betongprimer
 • Golvlim (här SikaBond)
 • Plankgolv

Specialverktyg

 • Tandspackel, (hårdmetalltänder).

Tidsförbrukning

2-3 dagar.

Pris

Ca 700 kr per kvadratmeter.

Svårighetsgrad

Här måste man vara noga och ha erfarenhet av att lägga klickgolv.

Video

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

TEKNIK: Anpassa golvlist till snett golv

Med ett enkelt verktyg får du listen jämn

VERKTYG: Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Golv