Såga ut för rör

När du lägger golv stöter du ofta på ett rör som är i vägen, till exempel vid elementen.

När du lägger golv stöter du ofta på ett rör som är i vägen, till exempel vid elementen.Här visar golvläggaren hur man sågar ut för ett rör. Eftersom det här är den sista plankan som ska läggas i golvet börjar golvläggaren med att mäta ut hur bred plankan ska vara.

Måtten överförs till plankan, varpå golvläggaren sågar till den med en fogsvans.När nu plankan är anpassad ska rörens placering avsättas på den. Därför läggs plankan an mot rören.Golvläggaren markerar rörens yttersidor med hjälp av en timmermansvinkel.

Sedan mäter han ut från kanten på den näst sista plankan till rörets främre sida. Även det måttet avsätts på plankan.Golvläggaren mäter nu ut rörens diameter, här 3 cm, från strecken som markerar rörens framsidor.

Sedan kan han på frihand rita ut små cirklar.När rörens placering markerats, ska också den bit som ska sågas ut markeras.Rörens mittpunkter markeras på vardera sidan om rören och ett streck slås mellan markeringarna.

Slutligen ritar golvläggaren från de utvändiga markeringarna i vinkel ut mot plankas kant mot väggen.Golvläggaren använder en borrmaskin och borrar ut för rören. Borrstålet är lite smalare än rören, så den sista biten måste han så ut med hjälp av en sticksåg.

Den använder han också för att såga mellan de två hålen.Slutligen sågar golvläggaren från plankans väggkant in mot rörhålen. Notera att sågen vinklas en aning. Därmed kan klossen inte falla igenom hålet när den senare läggs på plats.

Ursågningen jämnas till med sticksågen så att den ursågade biten passar. Nu ska golvplankan läggas på plats och golvläggaren ser självklart till att plankan läggs så att rören hamnar i de avsedda hålen.

Innan golvläggaren stryker lim på klossen kontrollerar han att den passar i hålet. Han stryker lim på klossens tre släta sidor och lägger i den, så att den hamnar i nivå med resten av golvet.

Golvläggaren sätter sedan en kil mellan väggen och den limmade klossen, så att den hamnar i spänn medan limmet torkar. När limmet är torrt kan kilen plockas bort och vi har en snygg avslutning mot rören.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv