Golvets underlag

När du ska välja golvbeläggning måste du först veta vilket underlag som det nya golvet ska ligga på. Här tar vi en titt på 3 av de vanligaste konstruktionerna, deras layouter och dina alternativ.

Underlaget har stor betydelse för ditt val av golv, eftersom alla golv inte kan läggas på alla underlag. Om du vill byta ut golvet och lägga nytt, ska du därför kolla hur underlaget ser ut.

Det finns många olika golvbeläggningar att välja bland, men valet beror i stor utsträckning på det underlag som ska bära det nya golvet.

Här får du en genomgång av de 3 vanligaste konstruktionerna, hur de byggs upp och vilka möjligheter du har att lägga nytt golv på dem.

1. Golv på betong

Det är vanligt med en betongplatta i badrum och tvättstugor, och i många villor ligger det en betongplatta under hela huset, ofta kombinerad med golvvärme. Har huset källare, är golvet säkert av betong.

Betonggolv är massiva och hårda. Du kan i regel höra om det ligger betong under golvbeläggningen. Skulle du vara osäker kan du borra ett hål på ”osynligt” ställe. Men du ska inte borra ner i betongen, och är det värme i golvet ska du vara försiktig så att borren inte går ner för långt. Om du ska jämna till ett betongunderlag, görs det lättast med golvspackel, som även finns självnivellerande. Har du tänkt lägga klinker kan mindre ojämnheter elimineras med det kakelfix som klinkern läggs i.

Klickgolv och mattor

Flytande golv: Om underlaget är tillräckligt jämnt så är det rätt lätt att lägga ett klickgolv ovanpå. Du ska dock först lägga en fuktspärr och ett stegljudsdämpande underlag mellan betongen och golvbeläggningen. Då stoppar du uppstigande fukt och minskar ljudet från golvet. Samma metod kan användas vid läggning av vinyl, mattor etc.

Lamellgolv och brädor

Hellimmat golv: Lamellgolv (stavparkett, parkettbrädor etc) kan med fördel hellimmas på ett underlag av golvskivor. I själva verket handlar det om flytande golv eftersom golvskivorna inte ligger fast. Lamellbrädor limmas i not och spont. Massiva brädor och lamellgolv kan hellimmas, vilket är rätt vanligt om det finns värmeslingor i golvet.

Klinker och plattor läggs direkt på betong

Hellimmat golv: Det hårda och fullständigt stumma underlaget av betong är det bästa underlaget för klinker och plattor av olika slag. Betongen ska vara torr, fast och ren innan kakelfixet läggs på. Vidhäftningen kan förbättras genom primning av betongen. Beläggningen avslutas med fogning med fogbruk. Övergång till andra beläggningar bör utföras med elastisk fog av t.ex. gummi.

2. Golv på reglar

Regeldimensionen är ofta 45 x 45 mm, och reglarna ligger på ett underlag av betong - t.ex. på en sula eller ett bjälklag.

Uppreglade golv finner man främst på bottenvåningen i nyare villor utan källare och i flervåningshus med bjälklag av betong. Avståndet mellan reglarna är normalt 30 till 60 cm (centrumavstånd). Uppreglade golv finns förstås också i källarplan på betongsulan och de förekommer i många småhus.

Samma konstruktion används också vid renovering av äldre villor och flerfa-miljshus. Om du inte vet om ditt golv är uppreglat eller ej kan du knacka på det. Ligger golvbeläggningen direkt på betong är ljudet dovt. Ligger golvet på reglar får du ett ihåligt ljud. Om du tar bort en gammal beläggning, så kan du inte lägga ny förrän du har kollat att alla reglar ligger vågrätt.

Massivt trägolv

Du kan lägga golv av massiva brädor direkt på reglarna, och om du minskar avståndet mellan reglarna kan du välja brädor med klenare dimension.

Parkett, mattor etc.

Reglar är vanliga också i samband med golvskivor. Kombinationen ger ett bärande och starkt undergolv, som kan bära många olika slags golvbeläggningar. Undergolvet består normalt av golvspånskiva, som limmas och spikas i not och spont. Reglarna ligger löst på underlaget, och golvbeläggningen kan hellimmas eller ligga lös. Du kan välja bland parkett, lamellgolv, linoleum, vinyl, heltäckande matta, laminat och flera andra.

3. Golv på bjälklag

Man kan lägga golv direkt på bjälklaget. Förr i tiden använde man tjocka bjälkar, i dag använder man höga och smala reglar. I gamla hus är det ofta 60-120 cm mellan dem. I moderna hus är nästan alltid 60 cm.

Bjälklagets uppgift är att skilja två våningar åt, och det innebär att det finns bjälklag i nästan alla hus. Skruvar och spikar avslöjar var bjälkarna finns i äldre hus. Om du ska rätta till ett bjälklag, tas golvbeläggningen bort och sedan spikar du brädor på sidan av bjälkarna. Utgå alltid från den bjälke som ligger högst. Med brädor på bägge sidor av varje bjälke blir avståndet mellan dem inte för stort.

Massivt trägolv

Du kan lägga trägolv direkt på bjälklaget genom att skruva eller spika fast massiva brädor eller lamellbrädor. De ska ligga tvärs över bjälkarna och fästs i not och spont. Det är viktigt att brädorna är så tjocka att de inte ger med sig när man går på dem. Kolla med tillverkaren och se vår tabell.

Parkett, mattor etc.

Du kan även lägga ett flytande golv på bjälklaget, men det kräver att du först skapar ett bärande undergolv. Det gör du genom att lägga golvskiva (spånskiva eller plywood) på bjälkarna och limma i not och spont samt fästa dem med skruvar eller spikar i bjälkarna. Därefter kan du lägga parkett, lamell, laminat eller vad du föredrar utan att limma. Vill du lägga stavparkett, så ska den hellimmas, men det går ju också bra på ett bärande underlag.

Klinker och plattor

Du kan inte lägga klinker eller andra stenplattor direkt på bjälklaget. De kräver ett bärande underlag som ska vara helt stumt, för annars är det risk att plattorna och fogarna spricker när bjälkarna arbetar. För att få golvet tillräckligt styvt, starkt och stumt kan du gjuta en betongsula med hjälp av t.ex. laxstjärtsplåtar av stål. Om golvet är stort kan totalvikten bli för stor om du gjuter. I så fall kan du lägga golvskivor på bjälkarna och sedan lägga golvgipsskivor.

Så tjocka ska brädorna vara
I tabellen kan du se hur tjocka golvbrädorna ska vara om du lägger dem direkt på ett underlag av cirka 150 mm breda bjälkar. Tabellen är vägledande och kraven kan variera från produkt till produkt; hör med tillverkaren. Upplysningarna i tabellen avser centrumavstånd.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv