19 tips till ditt nya golv

Oavsett vilket träslag du har valt till ditt nya golv och hur du har tänkt att lägga det, så finns det ett antal praktiska knep och fina tips, som du bör känna till.

Byggvaruhus, golvaffärer och reklamtidningar är fulla av lockande erbjudanden om nya och spännande golv i alla möjliga träslag, färger och kvaliteter.

Det är naturligtvis din smak som bestämmer vilket golv som passar bäst, men även underlaget kan påverka valet. I dag läggs många golv flytande. Det innebär att golvbeläggningen ligger lös på ett bärande undergolv. Detta kan vara ett befintligt gol , ett uppreglat skivgolv, betong eller isolering.

Det finns dock många golv som läggs på traditionellt sätt och spikas eller limmas på reglar eller bjälklag. På följande sidor visar vi läggning av ett lamellparkettgolv på ett gammalt brädgolv. Vi låter de gamla brädorna ligga och använder dem som undergolv för lamellparketten.

I stället för att lägga ett flytande golv, ska vi fästa det. Förr var det vanligast att spika. Vi väljer att skruva, som både går snabbare och är enklare.

3. Ett plant underlag

OAVSETT OM DU SKA LÄGGA ETT FLYTANDE GOLV ELLER OM DET SKA LIM-MAS FAST, så ska underlaget vara absolut plant. En viss avvikelse accepteras, men den får inte vara större än +/- 2 millimeter över 2 meter, och högst 0,6 mm inom 25 centimeter. Kraven är hårda, men det lönar sig att rätta sig efter dem.

Med rätbrädan hittar du de ställen där underlaget är ojämnt. Här har vi hittat en svacka som är lite för djup.

Kolla att golvreglarnas ovansida ligger på samma nivå. Det får inte vara större skillnad än 2 mm.

4. Plana ut

OM UNDERLAGET ÄR OJÄMNT ska det förstås planas ut. Det enklaste är ofta att använda självnivellerande golvspackelmassa, men täta först alla sprickor och springor i golvet så att massan inte rinner bort och ner under golvet. Småspringor kan tätas med fogmassa, större hål kan fyllas med exempelvis fogskum.

Reglarna pallas upp så att de ligger på samma nivå. Blir det nödvändigt kan du fästa riktbrädor på sidan.

Hål och springor fylls igen innan du lägger på golvspackelmassa.

Fäst en bräda på sidan av regeln för att rikta upp den.

Även om det heter självnivellerande spackelmassa, måste man dra ut det med en tandspackel.

5. På fast grund

OM DET NYA GOLVET ska ligga på ett underlag av gamla golvbrädor eller golvskivor, ska du vara säker på att underlaget är fast. Spika eller skruva fast brädor eller skivor som inte ligger stumt mot underlaget. Skruvarna ska vara dubbelt så långa som brädans tjocklek.

Varje bräda ska dras fast med minst en skruv i varje regel. Börja med att lokalisera golvreglarna. När du funnit dem, markerar du dem med en snörslå, så att du vet var skruvarna ska dras i.

6. Städa noga

UNDERLAGET SKA FÖRSTÅS VARA RENT och därför ska du börja med att skrapa bort t.ex. färgspill, stelnad spackelmassa och liknande. Borsta och dammsug sedan golvet så att det blir rent.

Rester av putsbruk, spackel och färg skrapas bort.

Borsta golvet och dammsug gärna innan du fortsätter.

7. Välj läggningsriktning

LÄGGER DU ETT TRADITIONELLT GOLV PÅ REGLAR, kan du sällan bestämma läggningsriktningen. Brädorna ska ligga vinkelrätt tvärs över alla reglar. Men det är inte nödvändigt om du lägger nytt golv ovanpå ett plant underlag. Då kan du själv bestämma åt vilket håll golvbrädorna ska ligga.

9. Lägg ett mellanskikt

FLYTANDE GOLV OCH GOLV SOM SKRUVAS FAST ska ha ett stegljudsdämpande och tryckfördelande mellanskikt. Detta har förmåga att eliminera små ojämnheter, har ljuddämpande funktion och ser till att de två golven inte knarrar mot varandra. Det finns många olika mellanskikt att välja bland, tunna och tjocka, av papper eller skumplast. Vilken sort du bör välja till ditt golv beror på typ av golv och underlag. Fråga där du köper ditt golv.

Lägger du brädor på reglar, ska du inte använda stegljudsdämpande underlag, och det ska du inte heller när du limmar fast golvet.

Mellan golv och underlag läggs ett mellanskikt, som kan vara av lumppapp, skumplast, papp eller isoleringsmaterial.

10. Var vill du sluta?

INNAN DU LÄGGER DEN FÖRSTA BRÄDAN, ska du ha bestämt var den sista ska läggas. Mät därför rummet på längden och bredden och räkna ut hur brädorna ska ligga. Ta hänsyn redan från början till ev. skevheter i rummet, och starta och sluta med brädor som är lika breda - då blir golvet symmetriskt. När första brädan har lagts, ska du se till att den ligger 7-10 mm från väggen - först därefter knackar du nästa på plats. Avståndet mellan brädan och väggen är nödvändigt för att golvet ska kunna arbeta (röra sig).

När du har mätt golvet så noga som möjligt, vet du hur bred den första brädan ska vara för att golvet ska bli symmetriskt.

Lägg den första brädan så att den är vinkelrät mot väggen eller fördelar skevheterna i rummet.

Om kortväggarna (A) är lika långa, kan du mäta diagonalerna (B) för att få veta om väggarna är vinkelräta mot varandra.

Fördela ev. skevheter i rummet med hjälp av första och sista brädan, som bör vara lika breda.

11. Så här lägger du ditt nya golv

GOLVET SKA LÄGGAS på ett sådant sätt att kortändarna förskjuts och att mönstret är ett förband. Hur stor överlappningen ska vara beror på typ av golv, och framgår av läggningsanvisningen. En bra tumregel säger minst 30 cm mellan skarvarna.

Skarvarna ska förskjutas minst 30 cm för varje rad.

Såga bort en bit på cirka 20 cm från en bräda och använd den som slagkloss. Då skonas not och spont.

12. Limma rätt

NÄR GOLVET SKRUVAS FAST är det inte bara kortändarna som ska limmas. Även flytande golv utan klickfunktion ska limmas i samtliga skarvar.

Limmet läggs på i en tunn sträng ovanpå sponten och på bottnen av noten.

13. Praktisk baksmälla

DEN SISTA BRÄDAN i varje rad och de sista brädorna kan vara svåra att få på plats, eftersom det inte finns utrymme att slå på slagklossen med hammare. Här har du nytta av en baksmälla, alltså ett golvjärn. Det ger mer plats för hammaren så att du kan knacka in brädan på plats.

15. Palla upp och jämna ut golvet

VID LÄGGNING AV FLYTANDE GOLV ska underlaget vara fullständigt plant. Om du däremot skruvar eller spikar fast brädorna på reglar eller annat underlag, har du chans att palla upp där det blir nödvändigt. Till detta kan du använda brickor av masonit eller dubbelvikt tjärpapp, och för att de ska bli liggande fästs de med skruv eller spik.

De brickor du pallar upp med, ska ligga still och fästs med en skruv som också går genom brädan.

16. Läggning runt rör

MÄT NOGA och borra ett eller två hål som är cirka 10 mm större i diameter än rören. Därefter sågar du ut en kil ur brädan medan sågen hålls en aning vinklad. Då trollar du bort sågspåren när kilen läggs på plats.

Såga en kil med sneda sidor så döljs sågspåret.

17. Vid socklar och foderlister

OAVSETT OM DU HAR TAGIT BORT SOCKLARNA eller ej, ska du se till att ditt nya golv kommer in under foderlisterna runt dörrarna. Om du vill låta golvet fortsätta in i nästa rum, kanske även tröskel och en bit av karmen ska tas bort. Lägg en bit av de nya brädorna på golvet när du sågar. Då passar höjden perfekt.

Lägg en bit av en bräda under sågen när du sågar.

18. Tvinga envisa brädor på plats

IBLAND ÄR DET HOPPLÖST att knacka ihop två brädor, antingen för att någon av dem har slagit sig en aning eller för att not eller spont kan ha skadats. För att få in sponten i noten kan du såga av en brädstump snett så att de två bitarna blir två kilar. Den ena fäster du på golvet med skruvar medan den andra används som slagkloss för att pressa in den envisa brädan. Med små fasta slag på sidan av din hemmagjorda kil pressas nu brädan in där den ska vara.

Med en kil kan envisa brädor slås på plats.

19. Mät upp för den sista brädan

DEN SISTA BRÄDAN ska kanske sågas på längden för att få plats. För att få veta var du ska såga, lägger du den ovanpå den näst sista. Lägg den så exakt som möjligt. Lägg en annan bräda ovanpå och skjut in den mot väggen. Dra ett streck längs bakkanten på den nya brädan, dra bort 7-10 mm och såga.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Golv