Mästerligt orangeri

Detta orangeri är tillräckligt stort för att kunna användas som uterum och växthus på samma gång. Hantverket är av högsta klass och varje detalj har tänkts igenom.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 månader
Pris
40.000 kronor

Intro

Ett orangeri kan användas på många olika sätt. Vissa använder dem som små uterum både sommar och vinter. Andra väljer att använda dem som riktiga växthus, på samma sätt som ett traditionellt växthus.

I detta bygge kombineras båda på ett vackert sätt. Redan från början har man tagit hänsyn till båda funktionerna. I den här artikeln kan du följa hela projektet från början till slut.

Du får noggranna steg-för-steg-bilder som är indelade i tydliga avsnitt:

 • Fundament och stensättning
 • Murning av sockel och filtning
 • Stomme och takkonstruktion
 • Avslutande snickeridetaljer

Dessutom får du en planritning och en komplett lista över alla material som använts för projektet.

Instruktion

01
Fundament och beläggning 6 Steg

Randfundamentet görs först. Rännan som fylls med betong, ska vara minst 90 cm djup för att frostsäkra fundamentet.

Den murade bröstningen ska lyftas från marken, och det görs med hjälp av en gjutform som gör det möjligt att gjuta randfundamentet ca 20 cm högre än marken runt omkring.

Fundamentet ska härda i ca 3 veckor innan du kan mura ovanpå det, så under tiden kan du göra beläggningen, som här består av återvunnet tegel.

1

Markera var fundamentet ska vara genom att sätta profiler i hörnen, som du kan dra snöre mellan.

2

Gräv en ränna som är minst 90 cm djup (till frostfrit djup) och gör sedan en gjutform som sockeln kan gjutas efter. Gjutningen ska härda i ca 3 veckor.

3

Invändigt ska en ränna grävas längs den gjutna sockeln. Det är nödvändigt, så att vattnet från de växtsäckar som senare ska placeras där, kan ledas bort.

4

När randfundament och sockel torkat gräver vi ett extra djupt hål i orangeriets ena hörn. Det ska fungera som ett naturligt kylskåp. Kanten på kylskåpet muras upp senare.

5

Packa och jämna till sättsand i orangeriet, så att den är redo för beläggning. Här läggs de återvunna tegelstenarna.

6

I det avgränsade området läggs stenarna i fiskbensmönster. Lägg alla hela stenar först och anpassa alla de små bitarna till sist.

02
Mura och putsa 5 Steg

Orangeriets bröstning består också av återvunnet tegel, som har rengjorts och är redo att muras upp.

Galvaniserade gängstänger borras och limmas fast i fundamentet och går hela vägen upp genom bröstningen. Det armerar väggen och gör det möjligt att fästa syllen med muttrar.

När bruket har härdat i ca 14 dagar, kan det hela slammas - både inne och ute.

1

Rulla ut syllpapp på sockeln för att hindra fukt underifrån och lägg sedan ut stenarna löst, så att du kan se hur förbandet stämmer.

2

Vi börjar med att mura ett helt hörn så att det finns något att mäta skiften efter. Gängstängerna följer med hela vägen upp till det sista skiftet, så att det finns något att fästa syllen i.

3

Bortre väggen gör vi högre (här 10 skift) eftersom det inte är nödvändigt med så mycket glas på den gavel som vetter in mot grannen.

4

Invändigt slammas väggarna. Det är en enkel och hållbar behandling som inte kostar så mycket. Slambruket ska vara lite tunnare än vanligt putsbruk

5

Utvändigt slammas murverket också, här med vitt bruk. Sockeln ska också putsas och kan därefter målas.

03
Takkonstruktion 5 Steg

På bröstningen byggs en regelstomme, som taksparrarna ska vila på.

I den gavel där ingången ska vara, monteras en överliggare. På överliggaren sätts en stående regel som ska bära nockbjälken.

På motsatta änden sätts också en stående regel, men här går den ända ner till syllen, som ligger på väggen. Överst fästs sparrarna i nockbjälken.

1

Höjden på bärlinan hamnar ca 1,5 m över marknivån, och det stämmer med höjden på den bakre väggen. Det är smart att bygga stommen i moduler innan du reser den på murverket. Då slipper du synliga skruvar.

2

Lägg en provsparre i båda ändarna, så att du kan göra en mall som alla sparrarna kan sågas till efter.

3

Nockbjälken, som sparrarna monteras mot, ligger på en stående regel i vardera ände. Sparrarna skruvas också fast i nockbjälken som hjälper till att bära upp det hela. Det är en fördel att måla allt trä innan montering, så att alla dolda ytor också behandlas.

4

Sätt sparrarna rakt ovanför de stående reglarna. Sparren ska ligga plant mot bärlinan.

5

Det är i genomsnitt 60 cm mellan alla sparrarna. Avståndet mellan de stående reglarna på gavlarna är mer individuella på grund av dörrens bredd.

04
Detaljer 4 Steg

Många bra lösningar och snygga detaljer har byggts in i det här orangeriet.

T ex är listerna, som håller glaset på plats, dekorerade med en utfräsning.

En annan detalj, som bidrar till att fullända orangeriet, är spirorna som sitter högst upp på gavlarna.

En tredje sak, som är riktigt praktisk, är de öppningsbara fönsterna. Beslaget som används här är hemmagjort, men det finns många prefabricerade lösningar att köpa.

1

Glaslisterna som ska hålla de många glasrutorna på plats har alla en kantprofil som har gjorts med en handöverfräs.

2

Båda gavlarna kröns med en spira. De är snygga men har även en funktion. Ett snöre har nämligen spänts mellan dem för att förhindra att fåglar sätter sig på nocken.

3

Det är en bra idé att göra så att några takfönster är öppningsbara. Här har det till och med gjorts en smart anordning, så att fönsterna kan öppnas och stängas med ett handtag.

4

Orangeriet ser snyggt ut även i vinterskrud.

Material

Grund:

 • Sättsand
 • Begagnade tegelstenar till golvet
 • Betong till randfundament
 • Syllpapp till sockel
 • Galvaniserade 10 mm gängstänger och muttrar för att fästa syllen

Väggar:

 • Begagnat tegel till murad del av väggen
 • Putsbruk för slamning
 • 70 x 70 mm stolpar
 • 45 x 95 mm reglar till syll och stående reglar
 • 45 x 125 mm reglar till bärlina och överliggare
 • 4 mm glas till fönster på väggarna

Tak:

 • 45 x 125 mm reglar till sparrar
 • 45 x 300 mm nockbjälke
 • 4 mm okrossbart glas
 • 45 x 15 mm glaslister
 • Glasband till glaslisterna
 • 45 x 45 mm reglar till gavelspira

Dessutom:

 • 4,5 x 45 mm, 5 x 70 mm, 5 x 100 mm skruv
 • Injekteringsmassa till gängstänger
 • Dubbeldörr
 • Öppna-/stängasystem till fönster

Tidsförbrukning

Ett par månader, när de olika torktiderna räknas med.

Pris

Ca. 40.000 kronor. (här med återvunnet tegel)

Svårighetsgrad

Ett genomtänkt projekt med många bra lösningar och smarta detaljer.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Orangeri med A-form

Orangeriet består en opmuret halvmur, på en randefundering og en dynamisk skellet konstruktion beklædt med drivhusglas.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stikspær

Stikspærene stiver tagkonstruktionen af og gør det muligt at løfte tagryggen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Afsluttende liste

Listerne, holder de mange vinduer på plads, alle listerne har en profil på kanten der er lavet med en fræser.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Vinduesåbninger

Vinduerne er lavet af lister lagt i indspændte gitterrammer, der udover at holde deres form har mulighed for at holde vinduesglasset på plads.

Öppna 3D-modell

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Stoppkloss för kapsågen

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Växthus och orangeri