Isolerat orangeri med högbädd och pergola

Du kan bygga ett orangeri enkelt och billigt, eller så kan du göra som här. Det här orangeriet har både isolerat fundament, isolerglas, murad högbädd med pergola och mycket mer.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
10 veckor
Pris
60.000 kronor

Intro

Ett orangeri är en fransk uppfinning som har uppstått för att man behövde ett ställe för övervintring av citrusträd, som tidigare kallades orangeträd - därav namnet.

I motsats till ett växthus är det i regel ett täckt tak på ett orangeri och inte glas. Det beror på citrusträdens beskedliga behov av ljus.

Ett sådant rejält bygge i trädgården med stora fönster som släpper in massor av ljus, används naturligtvis även när det inte behöver hålla de dyrbara citrusträden vid liv över vintern. Idén om ett fristående uterum i trädgården är bara för bra för att inte förverkligas - även om man inte odlar orangeträd.

Här tas konceptet “orangeri” till helt nya höjder - läs vidare och få inspiration att bygga ditt egna lyxorangeri.

Instruktion

01
Fundament 4 Steg

Till att börja med gjuts ett randfundament, som bestämmer orangeriets storlek.

Därefter görs ett kapillärbrytande lager på minst 15 cm, som ska förhindra fukt från att tränga upp underifrån. Lagret kan bestå av exempelvis småsten, singel, grus eller lecakulor. Det kapillärbrytande lagret kan isoleras med trycktåliga isoleringsskivor.

Det hela armeras med armeringsnät innan själva fundamentet kan gjutas.

1

Gör ett randfundament. Gräv en ränna ner till frostfritt djup (här 90 cm) och fyll den med betong. Packa betongen efterhand med en regel eller liknande.

2

Sätt kantblocken. Här används isolerade “L-block”, där isolering, armering och betong läggs över blockens vågräta del. Se till att kantblocken ligger vågrätt och i vinkel - det gör resten av bygget mycket lättare.

3

Isolering och armering. När kantblocken har satts, går det att fylla upp med fast isolering. På isoleringen läggs ett armeringsnät. Nätet lyfts ca 3 cm så att betongen kan komma in under nätet.

4

Gjut fundamentet. Betonglagret ska gjutas i en omgång för optimal styrka. När betongen har torkat på ytan ska den vattnas och täckas med plast för att förlänga torktiden och därmed förhindra sprickbildning.

02
Bröstning 6 Steg

Bröstningen är den nedersta delen på väggarna och muras i det här fallet av lecablock, som är väldigt tåliga och enkla att putsa efteråt.

Lecablock är enkla att arbeta med också, de väger nämligen inte så mycket, och så kan de kapas med den platta sidan på en murarhammare.

Bröstningen avslutas här med ett lager betong, som jämnas till.

Den putsade kanten är inte ett måste, men den ger dig möjlighet att jämna till eventuella skevheter. Samtidigt förstärks väggen, som ska bära vikten av både väggar och tak.

1

Mura bröstningen. Bröstningen är den del av fasaden som ska muras upp. Lecablocken kan både muras med kalk-/cementbruk eller limmas ihop med kakellim.

2

Sätt lecablocken rätt. Blocken ska muras i förband. Det vill säga att varje lager ska förskjutas. Här muras med halvförband, där blocken ligger förskjutna ett halvt block i förhållande till varandra.

3

Flytta in passbiten. Om det stämmer dåligt med hela stenar, och du står där med en liten bit, så är det bra att flytta in passbiten lite på väggen, så att hörnet inte försvagas.

4

Avsluta bröstningen. Bröstningen avslutas med en putsad kant. Den putsade kanten ska “försluta” lecablocken och fungerar samtidigt som övergång till trästommen.

5

Den ena gaveln muras upp. Plats lämnas till ett halvcirkelformat fönster genom att sätta in en mall av tjock frigolit.

6

Avsluta med tegel. Skruva fast en bräda längs fönstrets underkant för att hålla de nedersta stenarna. Själva bågen skapas genom att mura runt mallen.

03
Väggar 4 Steg

Väggarnas övre del byggs av 45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar.

Indelningen av de stående reglarna bestäms av isolerrutornas storlek. Det bör inte vara mer än 60-80 cm mellan de stående reglarma.

För att förstärka konstruktionen ytterligare kan du lägga två reglar à 45 x 95 mm ovanpå varandra, som här, eller eventuellt använda 95 x 95 mm stolpar istället. De stående reglarna, syllen och hammarbanden skruvas ihop uppifrån och underifrån, så att det inte sitter beslag i vägen inne i ramen där isolerrutan ska monteras.

1

Bygg stommen. Sätt ihop väggarna medan de ligger ner och res dem sedan. Det gör det lättare att såga till och hålla koll på de stående reglarna. Det ger dig också möjlighet att skruva fast de stående reglarna underifrån.

2

Glöm inte droppnäsan. Låt inte regnvattnet förstöra väggen och syllen. Det gör du genom att sätta en droppnäsa under syllen.

3

Räta upp väggen. När du har rest väggen, ska du se till att bärlinan är vågrät. Om inte så kan du räta upp den genom att klossa upp mellan syll och bröstning.

4

Fäst väggarna. Väggen fästs i lecablocken i gaveln med 7,5 x 112 mm spikplugg. Syllen fästs i bröstningen på samma sätt.

04
Takstolar 6 Steg

För att få största möjliga ståhöjd inne i orangeriet läggs en limträbjälke som nockbjälke, som spänner från gavel till gavel. Det gör att du kan platsbygga takstolar som vilar på hammarbandet och går upp till limträbjälken.

Trycket från taket belastar limträbjälken och ytterväggarna. Eftersom det är tunga isolerrutor på hela takytan, sätts också hanband på varannan takstol för att vara helt säker på att inte något ska ge efter.

Så här görs takstolarna

I denna takkonstruktion vilar takstolen uteslutande på en nockbjälke och ett hammarband. Ett litet hack sågas ut nere på takstolen, som gör att takstolen får en större yta som ligger an mot hammarbandet.

I nock sågas takstolen av lodrätt, mitt över nockbjälken, så att den kan skruvas ihop med motsvarande takstol från andra hållet.

Vid “takfoten” nere vid hammarbandet sågas takstolen av vågrätt.

För att få största möjliga ståhöjd inne i orangeriet läggs en limträbjälke som nockbjälke, som spänner från gavel till gavel. Det gör att du kan platsbygga takstolar som vilar på hammarbandet och går upp till limträbjälken.

Trycket från taket belastar limträbjälken och ytterväggarna. Eftersom det är tunga isolerrutor på hela takytan, sätts också hanband på varannan takstol för att vara helt säker på att inte något ska ge efter.

1

Fäst takstolarna. Res takstolarna och skruva fast dem i hammarbandet. Sätt därefter snedsträvor och få takstolarna i lod.

2

Sätt nockbjälken. Bjälken som sitter under takstolens spets kallas nockbjälke. Den stöttar takstolen underifrån och minskar trycket på väggarna.

3

Sätt upp hanbanden. Hanbanden består var och en av två st 25 x 145 mm brädor. Brädorna skruvas fast på vardera sida av själva takstolen, och det mellanrum som motsvarar takstolens tjocklek fylls med en anpassad list.

4

Stöd till hanbandet. Stöden som förbinder de stående reglarna i väggen och hanbanden, görs av 45 x 70 mm reglar.

5

Snedsträvor i gaveln. Det görs även snedsträvor i de yttersta facken i gaveln.

6

Förstärkning i nock. Det är viktigt att takkonstruktionen rör sig så lite som möjligt; därför sätts också en snedsträva från hammarbandet på gaveln upp till själva nockbjälken.

05
Högbädd 11 Steg

Högbädden står på ett randfundament och muras upp av lecablock.

Det är tidskrävande och omständligt att göra en odlingslåda på det här sättet men då blir det också jättestadigt.

Stort jordtryck och mycket underhåll är några av de största utmaningarna om du bygger en odlingslåda av trä - båda sakerna slipper du om du gör på det här sättet istället.

Överst på högbädden avslutas med tegel, som skyddar lecablocken och den färdigputsade kanten.

1

Gräv en ränna. Börja med att göra ett randfundament, där kanten på högbädden ska vara. Gräv ner på frostfritt djup - här ca 90 cm - och gjut med betong.

2

Gjut sockeln. Här görs en gjutform, för att kunna gjuta en helt rak sockel. Brädorna placeras vågrätt och med samma avstånd runt om.

3

Jämna till noga. Ovansidan på den gjutna sockeln ska vara vågrät runt om. Är den inte det, måste lecablocken anpassas individuellt.

4

Håll fukten ute. Precis som vid fundamentet till orangeriet ska det även här fuktsäkras mellan sockel och mur. Även nu görs det helt enkelt med syllpapp.

5

Bygg högbädden. ”Lådans” kanter består också av lecablock. Här ställs de bara på högkant för att ge ett smalare intryck.

6

Gör en avsats. Genom att vända blocken i det näst sista skiftet åt andra hållet, bildas an avsats som senare kan användas som underlag till en bänk.

7

Murat skift överst. Genom att lägga en tegelsten ner överst på högbädden, skyddas lecablockens kant mot vatten och slitage.

8

Dekorativ avslutning av hörnen. Mura en rad med stenar upp i hörnen med växelvis halva och hela stenar.

9

Försegla insidan av högbädden. Skydda lecablocken mot fukt genom att täcka insidan med en coating? eller en skyddsduk av kraftig plast.

10

Putsa utsidan. Högbäddens utsida kan putsas och därefter målas med en diffusionsöppen färg. Alternativt kan du blanda i färgad cement i bruket, som här.

11

Fyll ut med makadam. För att inte behöva fylla hela högbädden med jord, kan du fylla botten av lådan med makadam, lecakulor eller något annat.

06
Pergola 2 Steg

En pergola är egentligen en ställning för skuggande växter att växa på.

Du behöver därför inte göra någon speciellt avancerad konstruktion.

Här har det placerats 95 x 95 mm stolpar, som har fällts in i högbäddens lecablock.

Pergolans överliggare består av vardera två st 25 x 100 mm brädor, som har skruvats på ömse sidor om de stående stolparna.

Dessutom har det även gjorts diagonala förstärkningar i alla hörnen.

1

Placera hörnstolparna. Et litet hack görs i högbäddens lecablock, som stolparna ligger i. Här fästs de med spikplugg. Där uppe styrs de av de tvärgående sparrarna.

2

De tvärgående sparrarna består var och en av två brädor, som skruvas på vardera sida om de stående stolparna. Pergolan lyfts upp under gångytan, så att det är gott om plats för hängväxter.

07
Glas och täckbrädor 6 Steg

Mellan takstolarna läggs isolerrutor som takbeklädnad.

Rutorna läggs mot en läkt som skruvas på sidan av takstolen.

När rutan har monterats hålls den på plats av en bräda som skruvas på takstolens ovansida.

Mellan ruta, läkt och täckbräda tätas med självhäftande glasband.

Fogen i nock avslutas genom att två brädor sågas av mot varandra, så att vinkeln matchar taklutningen. Här tätas också med glasband mellan brädor och glas.

1

Läkten monteras så att avståndet till takstolens ovansida motsvarar isolerrutornas tjocklek. Sätt läkten efter ett kritstreck eller en rätskiva, så att du är säker på att den har monterats helt rakt.

2

Fäst rutorna med en täckbräda. 25 x 95 mm tryckimpregnerade brädor sätts ovanpå takstolen. Fördela brädan så att den överlappar lika mycket på båda sidor.

3

Använd glasband och skruva fast brädorna. Glasbandet placeras mellan brädor och glas. Täckbrädorna ska sluta tätt mot glaset överallt, så att du inte får problem med vatten i orangeriet senare.

4

Brädorna slutar 14,5 cm från toppen. Detta för att det ska finnas plats för de två brädor som ska täcka nocken. De två brädorna sågas av mot varandra, så att de får samma vinkel som taket.

5

Montera de lodräta rutorna. Rutorna på fasaden är lätta. Här sätts lister mitt på de stående reglarna, som rutan sätts mot. Rutan hålls på plats av glaslister, som monteras från utsidan.

6

Plåt på gaveln. För att skona den yttersta takstolen kan du sätta en plåt på gaveln. Den skruvas i på takstolen, så att den sticker ut ca 25 mm utanför den yttersta takstolen.

08
Puts och färg 4 Steg

Lecablocken går enklast att putsa. Du behöver bara sand, cement och vatten. Det är därför ett billigt sätt att få en enhetlig fasad på.

Du kan därefter måla det du har putsat, men om du helst vill att det ska få färg från början så går det också.

Det finns nämligen även färgad cement, som kan blandas i putsbruket, precis som vanlig cement.

1

Putsa insidan. Därefter sätts ett tunt lager, som jämnas till med en rätskiva eller ett vattenpass. Till sist putsas det hela med en putsbräda.

2

Putsa ända upp under droppnäsan. Det är viktigt att du får det tätt under droppnäsan. Om du inte kan få det helt tätt med putsbruket, kan du eventuellt täta med silikonfog till sist.

3

Täck över innan du börjar putsa. Rutor, trä och murverk som inte ska putsas, allt täcks över ordentligt - det görs enklast med plast och en bra maskeringstejp.

4

Skydda synligt trä. Det är en bra investering att behandla allt trä med ett ordentligt träskydd. Det är helt klart enklast om du målar allt trä innan du sätter upp det - då kan du också vara säker på att allt trä har behandlats på alla sidor minst en gång.

Material

Fundament

 • Betong till randfundament
 • Sundolitt L-element till sockel
 • Singel, grus eller lecakulor till kapillärbrytande lager
 • Isolering till fundament
 • Armeringsnät till armering
 • Betong till fundament Murad gavel och bröstning
 • Syllpapp som fuktspärr mellan fundament och vägg
 • Lecablock
 • Murbruk eller multilim
 • Fönsterbleck/droppnäsa

Trästomme och takstolar

 • 45 x 95 mm reglar till syll, bärlina, stående reglar
 • 45 x 195 mm nockbjälke
 • 45 x 145 mm takstolar
 • 25 x 145 mm bräda till hanband
 • 20 x 50 mm läkt till fönsterfals
 • 38 x 57 mm reglar till underlag för isolerrutorna på taket

Tak

 • Isolerrutor
 • Tegelpannor och nockpannor till avslutning mot murad gavel
 • Aluminiumprofil till gavelavslut
 • 25 x 100 mm bräda för nocktäckning och täckbrädor
 • Glasband

Högbädd

 • Betong till randfundament
 • Lecablock
 • Murbruk eller multilim
 • Invändig inklädning av högbädd
 • Putsbruk

Pergola

 • 95 x 95 mm hörnstolpar
 • 25 x 100 mm brädor till sparrar
 • 45 x 95 mm reglar till hörnförstärkning

Dessutom

 • Skruv: 3,5 x 40 mm, 5 x 70 mm, 5 x 80 mm och 5 x 100 mm och 7,2 x 112 mm
 • 90 x 90 mm vinkelbeslag till tak
 • Gaffelankare till takstol och takås
 • Gavelfönster
 • Färg/träskydd
 • Silikonfogmassa

Tidsförbrukning

10 veckor.

Pris

Ca 60.000 kronor.

Svårighetsgrad

Det krävs en hel del erfarenhet för att sätta igång ett bygge som det här.

Ritning

Stor konstruktion med många material

Trästommen vilar på en bröstning av lecablock, och takbeklädnaden består av isolerrutor som fördelas mellan de rejäla takstolarna. Högbädden och pergolan byggs för sig själva och sitter inte ihop med orangeriet.

Stor konstruktion med många material

3D-modell

3D-modell

Orangeri på 20 m2

Själva orangeriet är på 20 kvadratmeter, plus upphöjda odlingsbäddar och en pergola.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Gavel av lecablock

Gaveln är uppbyggd av lecablock. Runt det halvcirkelformade fönstret har man använt tegel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Utsågat hack i takstolen

Nederst på takstolen sågas ett hack för att ansluta hammarbandet och takstolen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Tvåglasfönster i taket

De dubbelglasade fönstren läggs på läkt som monteras direkt på takstolarna. De hålls sedan på plats av täckbrädor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Tegelstenar skyddar lekablocken

Den upphöjda odlingsbädden har tegelstenar överst och i hörnen. Detta är dekorativt och skyddar samtidigt lekablocken.

Öppna 3D-modell

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Stoppkloss för kapsågen

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Växthus och orangeri