Växthus på 4 kvm med pyramidtak

4 kvm växthus med 4 likadana sidoramar och med ett pyramidtak. Först monteras alle sidorna och sedan läggs taket på. Slutligen monteras fönster och dörren sätts i.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
4.000 kronor

Växthuset är kvadratiskt och sidorna är därför lika långa. För att hålla ner priset har vi valt plast i stället för glas.

Intro

Du får full valuta för pengarna när du bygger detta växthus. Det går dessutom ganska snabbt och arbetet är enkelt. En annan fördel är att materialen är billiga.

I växthuset kan du odla grönsaker av olika slag, även exotiska och värmekrävande växter. Du kan också använda det för vackra blommor. Oavsett vad du odlar så ger växthuset lä och ly och det finns plats för ett bord och ett par stolar så du kan sitta och njuta av värmen och dina växter.

Varje sida görs som en stor ram av 45 x 45 mm reglar. Eftersom du inte behöver såga tappar eller sinka utan i stället sätter ihop delarna med skruvar och beslag går det snabbt och arbetet är enkelt.

Till fönster har vi valt en kraftig plastfolie av den typ som används i segel, kapell, tält och liknande. Den fäster du med häftklammer och kompletterar med en täcklist utanpå klamrarna. Kraftig klar plast kan köpas av bl.a. segelmakare och brukar ha en rullbredd på 130–140 cm och det har vi tagit hänsyn till här och låtit höjden på varje fönster motsvara bredden på plasten.

Om du hittar plast med annan bredd, t.ex. växthusplast, klar vaxduk , armerad plast eller liknande så kan du förstås ändra höjden på fönstren. Tänk på att plasten ska vara UV-beständig.

Allt trä grundas med olja och stryks sedan med utelasyr eller färg. Helst innan delarna sätts ihop.

Instruktion

01
Ramarna till sidorna 5 Steg

Växthuset byggs upp av fyra ramar eller regelstommar (till ramarna används standardreglar). De fyra ramarna är lika stora och har två lodräta stolpar mellan de två yttre, vilket innebär att varje ram delas i tre lika stora fält. I dessa sätter du senare plast som fönster. Lägg reglarna vid sidan av varandra när du mäter och markerar så underlättas arbetet.

1

Förborra för skruvarna när reglarna A och B har lagts gruppvis vid sidan av varandra. Mät först på en regel och överför markeringarna till de övriga.

2

Sätt ihop de vågräta reglarna A med de lodräta B. Det går lättare om du lägger dem på ett par bockar. Håll delarna plant med tvingar medan du skruvar.

3

De två mittersta, lodräta reglarna B fästs också med 5 x 80 mm skruvar. Håll fast dem med tvingar medan du förborrar och skruvar.

4

Fäst tvärstagen C mellan de lodräta reglarna B. De mittersta tvärstagen fästs med två 40 x 120 mm hålplåtar, som dras fast med 4 x 30 mm skruvar.

5

När en ram är klar läggs delarna till nästa ram ovanpå. Då blir det lättare att få alla ramar lika stora. I en av dem ska ett tvärstag utelämnas där dörren ska sitta.

02
Dörr och fönster 5 Steg

Både dörren och fönstret snickras av reglar, liksom resten av växthuset. När du mäter ska du ta hänsyn till att det behövs lite luft runt både dörr och fönster för att de ska kunna öppnas och stängas.

När ramarna är klara ska du montera panel nertill. För att kunna göra det måste du först fästa falslister på ramarna. Du ska också fästa falslister på baksidan av sidoramarna som anslagslister för dörren och fönstret.

1

Skruva fast en falslist R på varje sida i ramarna nertill, så att du senare kan fästa panelen H. Fäst listerna med 4 x 40 mm skruvar - en upptill och en nertill.

2

Spika fast panelbrädorna H på listerna i de nedre fälten. Använd 36 x 1,8 eller 38 x 1,6 mm dyckertar.

3

Mät för tvärstagen G i dörren. Spänn fast de två lodräta reglarna till dörren med tvingar i dörröppningen. Mät bredden i resten av öppningen. Dra bort 10 mm så har du exakt mått på tvärstagen.

4

Sätt ihop dörren. Spänn fast tvärstagen G på de lodräta sidoreglarna och sätt ihop delarna med 5 x 80 mm skruvar. Fönstret tillverkas sedan på exakt samma sätt.

5

Skruva fast falslisten P på baksidan av ramen till dörren. När det är klart spänns listen Q fast på baksidan av ramen till fönstret. Använd 4 x 40 mm skruvar.

03
Ramarna till taket 4 Steg

Taket består av fyra trekantiga ramar. Måtten på dem har anpassats för att taket ska få en lutning på cirka 30 grader.

Varje ram består av en vågrät takfot och två snedställda sparrar. Mellan varje sparre och takfoten fästs ett tvärstag. Delarna sätts ihop med skruvar och med skruvar och hålplåt. När du är klar med den första ramen till taket läggs delarna till nästa ram ovanpå och gör den ramen klar. Fortsätt likadant med de sista två.

1

Lägg brädorna J och K på ett par bockar enligt bilden. Spänn fast en list vinkelrätt mot takfoten J och justera sparren K tills det yttre avståndet blir 125,5 cm. Markera var brädorna ska sågas och såga.

2

Såga till tvärstagen J. De ska placeras i förlängningen av de två mittersta reglarna i sidorna. Markera var de ska sitta och såga till dem. Sätt sedan ihop ramen med 4 x 20 mm skruvar och hålplåt.

3

Förstärk hörnfogarna med 5 x 80 mm skruvar som dras i snett nerifrån och upp i taksparren K. Se till att skruvarna inte stöter in i andra skruvar.

4

Sätt ihop de tre andra takramarna ovanpå den första så blir de likadana. Tänk på att hela tiden vända sidan med hålplåtsbeslagen in mot växthuset.

04
Sätt fast plasten 7 Steg

Nu har du snickrat alla ramarna - de fyra kvadratiska till sidorna och de fyra trekantiga till taket. Då är det dags att fästa plasten som ska vara fönster. Till det behövs ett antal täcklister och dem kan du såga till själv om du har en bordscirkelsåg. Gör dem 12-15 mm tjocka.

Plastfolien till våra fönster har köpts av en segelmakare och är 137 cm bred. Det är därför som våra fönsteröppningar har den storlek de har.

Det är lätt att se var gångjärnen ska skruvas fast på takramarna om du lägger ramarna på marken. Det ska sitta två gångjärn på den ena sidan av varje ram. Om du vill kan du sätta ihop delarna med gångjärnen på marken och lyfta upp hela taket. Men det kräver att du har ett par medhjälpare. Gör annars som vi - ta del efter del.

1

Såga till täcklisterna S som du behöver för att fästa plastfolien. Har du en bordscirkelsåg sparar du en del på att själv såga till dem. Vi sågar våra lister ur en 45 x 95 mm regel.

2

Kapa täcklisterna S i rätt längder. Mät och kolla hur långa de ska vara för att passa på respektive ställe. När du har gjort de första kan du använda dem som mallar för resten av listerna.

3

Måla alla delar innan plasten monteras. Stryk allt trä med olja och därefter två gånger med heltäckande utelasyr eller färg. Låt färgen härda ett dygn innan plasten sätts fast.

4

Fäst plastfolien. Här har ramarna anpassats i storlek efter plastfoliens bredd så det blir lätt att skära till den.

5

Sträck plastfolien så att den sitter plant och fäst den med häftklammer. Snåla inte på klamrarna!

6

Spika fast täcklisterna S när plasten sitter som den ska. Fäst dem med 25 x 1,2 mm galvaniserade dyckertar.

7

Skär bort överflödig plast när du har spikat fast täcklisterna. Se till att bladet i hobbykniven är vasst.

05
Sidorna ställs på plats 11 Steg

Sidorna till växthuset sätts ihop med hjälp av en stolpe i varje hörn. För att växthuset inte ska bli snett är det viktigt att sidorna ställs på ett plant och vågrätt underlag. Det kan du lösa genom att lägga klossar eller annat under sidorna.

De fyra delarna till taket ska sättas ihop med hjälp av gångjärn. De skruvas fast två och två enligt beskrivningen nederst till höger på föregående sida. När ramarna har lyfts upp kopplas de ihop.

1

Ramarna i taket sätts ihop med gångjärn. Det är lättare att fästa gångjärnen om du lägger ramarna på marken.

2

Det är lätt att se var gångjärnen ska skruvas fast på takramarna om du lägger ramarna på marken. Det ska sitta två gångjärn på den ena sidan av varje ram. Om du vill kan du sätta ihop delarna med gångjärnen på marken och lyfta upp hela taket. Men det kräver att du har ett par medhjälpare. Gör annars som vi – ta del efter del.

3

Skruva fast gångjärnen med 4 x 20 mm skruvar. Det ska sitta t vå gångjärn på ena sidan av varje ram. Välj samma sida på alla ramarna.

4

Kolla om underlaget är plant. Om det sluttar lite ska du undersöka hur stor lutningen är så att du kan palla upp någon ram om det behövs.

5

I denna ände ska hörnstolpen M sticka ner 2 cm från ramarna eftersom det är en liten svacka i underlaget. Fäst stolparna i ramen med 5 x 80 mm skruvar på cirka var 40:e cm.

6

Res sidorna. Den första hålls på plats av en snedsträva, som hålls fast med en tving. Det är ett bra sätt när man är ensam om att resa sidorna.

7

Här ska nästa ram pallas upp med en 2 cm tjock kloss för att hamna på samma nivå som den första ramen.

8

Sidoramen fästs på hörnstolpen M med 5 x 80 mm skruvar. Därefter kan den tredje ramen resas och sättas fast.

9

Sätt den främre ramen på plats och kolla att den står rakt och lodrätt. När du har justerat läget skruvas ramen fast i hörnstolparna.

10

Kapa hörnstolparna M så att de avslutas plant med ovankanten på den övre regeln à i ramen.

11

Fäst kantlisterna N ovanpå ramarna. Du kan såga till listerna av ett par 45 x 45 mm reglar som klyvs i 30 grader. Då ligger taket stadigt.

06
Taket monteras 5 Steg

De fyra likadana trekanterna till taket lyfts på plats en efter en och sätts ihop med varandra med hjälp av gångjärnen. Du kan också sätta ihop delarna på marken och göra hela taket klart. Det väger inte mer än att två personer kan lyfta upp det på plats.

Är du ensam tar du ram efter ram. Den första fästs tillfälligt på en bräda eller rundstav som står på marken.

1

Fäst den första takramen lite löst på sidoramen med ett par långa skruvar, som inte dras i helt. Lyft den sedan i spetsen och fäst den tillfälligt på en rundstav eller bräda som är 247 cm.

2

Det är lätt att justera takramens läge och när du har kollat att den sitter som den ska, skruvar du fast den på sidoramen genom kantlisten N.

3

Koppla ihop nästa takram med den första när du har lyft den på plats. Dra fast den med 4 x 20 mm skruvar i gångjärnet när du har justerat läget.

4

Fortsätt med den tredje och fjärde ramen på samma sätt. Alla ramarna ska nu vara ihopkopplade med hjälp av gångjärnen och fastskruvade i sidoramarna.

5

Skruva fast täcklister S ovanför skarvarna mellan de fyra takramarna. Använd 4 x 40 mm skruvar. Sedan kan täcklisterna kapas i längd.

07
Avslutande finish 5 Steg

Nu återstår det endast några småsaker innan växthuset är klart. Det ska skruvas fast på underlaget så att det inte blåser iväg. Här fäster vi det med byggbeslag på betongplattorna.

Du ska också sätta i dörr och fönster. Det ska vara några millimeter luft hela vägen runt både dörr och fönster för att det ska vara lätt att öppna dem. Fäst också en hasp och ett handtag. Avslutningsvis ska du sätta upp hyllor, plantera växter och sätta in stolar och bord.

1

Förankra växthuset så att det inte blåser omkull. Här fäster vi det med byggbeslag på betongplattorna. Det krävs full storm för att plattorna ska ryckas upp eftersom de sitter i spänn.

2

Sätt i dörren. Om det är stort glapp nertill mellan dörren och ramen lägger du en list på ramen. Listen ska vara hälften så tjock som glappets höjd.

3

Kila fast dörren så att det är lika mycket luft runt den på både höger och vänster sida. Kolla också att det finns luft ovanför och under den. Fäst gångjärnen med 4 x 20 mm skruvar.

4

Ett handtag på dörren gör det lätt att öppna den. Fäst det med 4 x 20 mm skruvar. Nu kan du ta bort hjälplisten nertill och kolla att dörren lätt kan öppnas.

5

Nu är växthuset klart. Här har vi satt in hyllor på alla fyra sidorna och dragit stålvajrar som växterna kan använda när de klättrar uppåt.

Material

45 x 45 mm reglar:
• 8 vågräta reglar (A) à 200 cm
• 16 lodräta reglar (B) à 179 cm
• 11 tvärstag (C) à 60,6 cm
• 2 ramdelar (D) à 178 cm till dörr
• 2 lodräta ramdelar (E) à 133 cm till fönster
• 2 vågräta ramdelar (F) à 50,6 cm till fönster

45 x 95 mm reglar:
• 3 tvärstag (G) à 50,6 cm till dörr

22 x 95 mm brädor:
• 44 brädor (H) à 60,6 cm till panel
• 4 brädor (J) à 217,5 cm till takfot
• 8 sparrar (K) à 153,5 cm

22 x 44 mm lister:
• 8 tvärstag (L) à 67 cm i tak

45 x 45 mm reglar:
• 4 hörnstolpar (M) à 188 cm
• 4 kantlister (N) – sågas av 2 reglar à 209 cm som klyvs på längden i 30 grader

22 x 44 mm lister:
• 1 falslist (P), 179 cm
• 2 falslister (Q) à 137 cm

22 x 22 mm lister:
• 22 falslister (R) à 40,5 cm

15 x 45 mm lister (kan ev. sågas ut ur 45 x 95 mm reglar):
• Täcklister (S) till plast, cirka 60 meter

Dessutom:
• Klar plast, cirka 14 meter (här 137 cm bred)
• 12 hålplåtar à 70 x 170 mm
• 22 hålplåtar à 40 x 120 mm
• 8 gångjärn à 35 x 90 mm (till taket)
• Skruvar: 4 x 20 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm, 5 x 60 och 5 x 80 mm
• 35 x 1,8 mm dyckertar
• 25 x 1,2 mm galvaniserade dyckertar
• Vinkelbeslag (inkl. skruvar och pluggar)
• Häftklammer
• 5 gångjärn, 70 x 170 mm, till dörr och fönster
• 2 haspar, cirka 30 cm
• 1 handtag
• 2 vred
• Stålvajer, krokar och vajersträckare
• Heltäckande utelasyr

Tidsförbrukning

4-5 dagar.

Pris

3500-4000 kr.

Svårighetsgrad

Var extra noga när sidorna reses så att de står vinkelrätt och lodrätt. Då blir det lättare att lägga på taket.

Ritning

Så här byggs växthuset

Växthuset består av fyra likadana ramar som sidor och fyra likadana trekanter till taket.

Så här byggs växthuset

3D-modell

3D-modell

Drivhus eller orangeri

Det ser exklusivt ut, men tätt inpå kan du se att det faktiskt är ganska enkelt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Taket sätts ihop

Taket monteras med gångjärn. Då kan du lätt vinkla dem åt sidan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sidorna är likadana

Sidornas grundläggande konstruktion är likadan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Avstånd mellan brädor

Lägg märke till att det är 8-10 mm luft mellan klädselbrädorna längst ner på sidstyckena.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fönstermontering

Det topphängda fönstret är monterat med gångjärn.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fästning mot underlaget

Drivhuset kan enkelt fästas mot underlaget med kraftiga vinklar.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

Video

TIPS: Rita upp exakt med tumstocken

Video

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

Tips & Tricks

Spänn stålvajrar mellan två av sidorna i växthuset så att växterna får något att klättra på. Fäst dem med vajersträckare för att du ska kunna sträcka vajrarna.

Dörren kan hållas stängd med ett litet vred av metall eller trä.

För att det inte ska bli för varmt i växthuset går det att öppna ett av fönstren. En hasp håller det öppet. Ett vred håller fönstret på plats när det är stängt.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växthus och orangeri