Rullande spa

Har du ett chassi från en husvagn stående? Och är sugen på en utmaning utöver det vanliga? Då kan du också bygga ditt eget mobila spa.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 månad
Pris
60.000 kronor

Intro

Vem uppskattar väl inte att sitta under en kall och kristallklar vinterhimmel och ostörd studera stjärnorna? När du dessutom kan göra det endast iklädd en mössa och kanske badkläder – utan att frysa det minsta – anser en del att det är själva definitionen av paradiset. Vare sig du håller med eller ej kan du inte bli annat än imponerad av kreativiteten som ligger bakom detta rullande spa, som rymmer både en vedeldad badtunna, en vedeldad bastu och ett eget omklädningsrum.

Utgångspunkten är ett gammalt chassi från en husvagn som förstärks med ett bjälklag underst av impregnerat virke, som resten av konstruktionen byggs vidare på.

Det är väl tveksamt om konstruktionen blir godkänd för högre hastigheter på allmän väg, men mobil är den. Följ med när vi visar hur en rullande badtunna med tillhörande bastu och omklädningsrum byggs.

Instruktion

01
Ramen byggs 6 Steg

Ramen som det rullande spaet byggs på (fundamentet, så att säga) är ett gammalt chassi från en husvagn. Det får en stomme av två varv 45 x 170 mm impregnerade reglar (A) och glasfibertunnan byggs in i den övre halvan av ramen.

Golvet består av 28 x 120 mm brunimpregnerade trallbrädor (B) med vindspärr under där bastun ska stå.

Konstruktionen blir baktung. Därför sätts också en extra hjulaxel på ramen.

1

Ett gammalt chassi från en husvagn är utgångspunkten för hela konstruktionen. Den är helt ren, så att det går att bygga på något nytt.

2

Badtunnan är av glasfiber för 6 personer. Den är tung, så det krävs en hjälpande hand eller två när den ska lyftas på plats på ramen.

3

Ramens nedersta del byggs av tryckimpregnerat 45 x 170 mm (A) trä. När ramens fulla längd är på plats lyfts glasfibertunnan tillfälligt på plats, så att den kan byggas in.

4

Den övre delen av ramen byggs upp av ytterligare ett lager 45 x 170 mm (A). Observera att reglrna inne i ramen här läggs på längden, medan de låg på tvären i det första lagret.

5

28 x 120 mm trallbrädor (B) läggs som golv på ramen. Under bastudelen läggs en vindspärr under trallbrädorna. Bakerst under ramen sätts på en extra hjulaxel (syns inte på bilden).

6

På undersidan av glasfibertunnan läggs en cellplastskiva för att isolera underifrån. Hål görs i cellplasten för slangen som används för att tappa ut vatten ur tunnan.

02
Badtunnan byggs in 6 Steg

Efter att ramen runt badtunnan har byggts färdig, lyfts glassfibertunnan ut och isoleras. Cellplastskivor sätts på sidorna och PU-skum på undersidan.

När det är gjort, lyfts tunnan på plats igen och isoleras ytterligare med cellplastskivor innan den kläs in med 28 x 120 mm bruna trallbrädor (C).

När tunnan är färdigklädd byggs en bänk runt om, mot det som senare blir bastun. Även här används 28 x 120 mm bruna trallbrädor (D).

1

Glasfibertunnan lyfts ut ur ramen och isoleras. Här används PU-skum, som sprayas på undersidan, och cellplastskivor som tejpas ihop på sidorna.

2

Tunnan isoleras ytterligare med cellplastskivor, efter att den har lyfts på plats igen i ramen. Cellplastskivorna bara tejpas ihop. De hålls senare på plats av panelen.

3

Panelen till tunnan är 28 x 120 mm bruna trallbrädor (C). Där uppe skruvas de fast i falsen på kanten av tunnan och nere i 45 x 70 mm (E) som skruvas på golvet på insidan av panelen (syns inte på bilden).

4

På sidan av tunnan byggs en bänk. Även här används 28 x 120 mm bruna trallbrädor (D) som sidor och sits, och 45 x 70 mm (E) på golvet på insidan som sidorna skruvas fast i.

5

Sittytorna på bänken görs av 28 x 120 mm bruna trallbrädor (D). Brädorna skruvas fast ner i sidan och regeln som skruvades fast i förra steget.

6

Kanten överst avslutas med en list, också av 28 x 120 mm trallbrädor (C). Den döljer de fula skruvarna i falsen och skyddar mot tunnans vassa plastkanter.

03
Bastun och omklädningsrummet byggs 10 Steg

Längst bak på det rullande spaet byggs en vedeldad bastu med ett litet omklädningsrum.

Konstruktionen är riktigt enkel med en oisolerad vägg av 22 x 120 mm ytterpanel (F) på en reglad stomme av 45 x 70 mm (E). Utanpå panelbrädorna sätts 23 x 45 mm läkt (G), så att det ser ut som en traditionell lockläkt.

Snygga, runda fönster av plexiglas på väggarna ger ljusinsläpp och utsikt, medan ett stort takfönster ger utsikt mot stjärnhimlen.

1

Konstruktionen är så enkel som möjligt med en stomme av 45 x 70 mm (E), med spikläkt på mitten och där uppe samt hörnstolpar. Inte något annat. Därefter kläs stommen med 22 x 120 mm brädor (F).

2

Runda hål görs för fönster i väggarna. Hålen ritas upp med en hemmagjord passare och sågas ut med en sticksåg med konturblad.

3

Omklädningsrummet byggs som ett litet utrymme vid sidan av ingången till själva bastun. Enkla, oisolerade brädväggar sparar både vikt och plats på det rullande spaet.

4

Runda ramar till fönsterna görs av 21 mm plywood (H). De ritas också upp med en hemmagjord passare och sågas ut med en sticksåg med konturblad.

5

Gliporna mellan brädorna täcks med 23 x 48 mm läkt (G) så att det ser ut som en traditionell lockläkt. Läkten skruvas med så korta skruvar att de inte går igenom brädorna (max 18 + 23 mm).

6

Läkten måste också anpassas till de runda fönsterna. Det görs genom att cirkeln ritas upp med de färdiga ramarna som mall, innan läkten kapas med ett multiverktyg.

7

När fönsterna och de runda ramarna är på plats, oljas hela bastubygget med en brun trallolja för att skydda det mot väder och vind.

8

I det lilla omklädningsrummet byggs en sittbänk av 45 x 120 mm (K). Väggen i rummet får också ett runt fönster, som i bastun men mindre.

9

Dörren till omklädningsrummet är en så kallad Z-dörr, med 22 x 95 mm brädor (M) fastskruvade på en Z-konstruktion som förstärker dörren. Den diagonala brädan ska alltid gå ner mot det nedre gångjärnet.

10

Invändigt behandlas bastun med ett svart bastuvax som skyddar träet mot fuktpåverkan. Lavarna byggs av 45 x 120 mm (K), medan fönsterna kläs in med en dekorativ, grov tross.

Material

 • Chassi från husvagn
 • Extra hjulaxel till chassit
 • 6 st stödben från husvagn
 • 45 x 170 mm impregnerat (A) till material i ramen
 • 28 x 120 mm bruna trallbrädor: Golv (B) Panel till badtunna (C) Bänken runt tunnan (D) Sidopanel till ram (B)
 • 45 x 70 mm till stomme till bastu och ram runt badtunna (E)
 • 20 x 120 mm panelbrädor (F) till panel i bastun
 • 23 x 45 mm (G) till lockläkt utanpå panelen på bastun
 • 21 mm plywood (H) som runda ramar runt fönsterna.
 • 48 x 123 mm (K) till bänk i omklädningsrum och lavar i bastu
 • 22 x 95 mm (M) till Z-dörr
 • 45 x 195 mm (N) till trappa
 • 6 mm plexiglas till de runda fönsterna
 • Takbeläggning till bastun
 • Svart bastuvax
 • Brun trallolja
 • LED-belysning från Biltema
 • Vedeldad bastukamin
 • Bastudörr
 • Badtunna av glasfiber
 • Cellplast, skumskivor och PUskum till isolering av badtunna
 • Bladgångjärn till trappan
 • Diverse spik, skruv och beslag

Specialverktyg

 • Sänksåg med styrskena
 • Bordscirkelsåg
 • Konturblad till sticksågen

Tidsförbrukning

Det här projektet byggdes under en hel sommar.

Pris

Har du redan ett chassi från t ex en husvagn, kan du räkna med cirka 60.000 kronor för ett liknande projekt.

Svårighetsgrad

Ovanliga material och metoder gör projektet till en utmaning.

Ritning

Video

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Byggnader