Smart minibod med massor av plats

Behöver du ett förråd som tar minimalt med plats? Då är detta helt perfekt. Det allra viktigaste får plats på liten yta.

Intro

Om du vill ha en bod som tar minimal plats, är den här genial. Här finns plats för det viktigaste på bara ett par kvadratmeter. Klicka på stjärnorna och se de fina detaljerna.

Instruktion

01
Bygg trästommen 2 Steg

1

Såga till reglarna till ramen (A och B). Markera brädornas (D, E och F) placering på stödreglarna (B), innan ramen monteras. Räkna på 10 cm till varje bräda, så att det blir 5 mm luft mellan brädorna.

2

Montera ramarna med 5 x 80 mm skruvar. Det är enkelt om du bygger ramen på t.ex. en plywoodskiva. Det är även smart att på förhand mäta upp var de korta stödreglarna (B) ska placeras på de långa reglarna (A).

02
Bygg beklädnad och luckor 7 Steg

De två ramarna ska beklädas med trall som sågas till i längden. I den ena ramen ska det sitta en lucka, så att du kan få ut komposten. Det innebär att de nedersta fyra brädorna i beklädnaden måste sågas av, och de kortare brädorna ska monteras till en lucka.

På den invändiga sidan av ramarna ska det monteras ett par lister längst upp i varje sida. Här är det plats för plywoodskivan som ska användas som en utdragshylla för trädgårdsredskap.

1

Ramen kläs in med brädorna (D, E och F). De nedersta fyra brädorna kapas av, så att det skapas en lucka i beklädnaden, som gör att du kommer åt komposten. Brädorna skruvas fast med 4 x 40 mm skruvar.

2

Luckan byggs ihop. Det monteras två stöttor (M) på baksidan av de fyra brädorna (F) med 4 x 35 mm skruvar.

3

Luckan monteras i ramen med två gångjärn. Här används 4 x 35 mm skruvar.

4

Fäst brädorna (D) på den andra sidoramen. Det går snabbt eftersom inga ska kapas - det är ingen lucka på den här sidan.

5

Montera två lister (K) på insidan av varje ram. Avståndet mellan listerna ska vara 2 cm, så att det finns 1,5 cm för plywoodskivan (L) att expandera lite.

6

Gavlarna monteras. Mät upp var brädorna (G) ska placeras på de två stöttorna (J), och markera det med ett streck för varje bräda. Då går det snabbt att montera brädorna, och mellanrummet blir garanterat lika stort.

7

Montera brädorna (G) genom att skjuta in dem under stöttorna (J), och placera dem efter markeringarna. De görs fast med 4 x 35 mm skruvar. Skiljeväggen byggs på samma sätt, fast med de lite kortare brädorna (H).

03
Bygg ihop förrådet 12 Steg

Nu ska förrådet byggas ihop. Ta med dig alla delarna ut i trädgården, där förrådet ska placeras. Börja med att montera den ena sidan och den bakre gaveln. Sedan görs den andra sidan fast, och till sist den främre gaveln, som även ska fungera som lucka.

Taket består av en takskiva som sågas till så att den täcker den främre delen av förrådet. Det ska vara öppet över kompostbehållaren, så att det är enkelt att tömma trädgårdsavfall för kompostering.

1

Förrådet monteras. Placera först den ena sidan (utan lucka) och den bakersta gaveln där förrådet ska stå. Om det ska målas är det lättast att göra det innan det monteras.

2

Fäst sidan med gaveln med 4 x 40 mm skruv. 4-5 skruvar jämnt fördelat i varje sida är lagom. Sedan skruvas även den andra sidan fast i gaveln.

3

Montera skiljeväggen i den bakre delen av förrådet mot kompostrummet. Det ska sågas ett hack i topp och i botten i varje sida, så att det blir plats för den översta och nedersta delen av ramen (A).

4

Skiljeväggen görs fast i de lodräta stöttorna (B) med 4 x 40 mm skruv.

5

Gör fast den främre gaveln i förrådet med två gångjärn i den ena sidan, så att den kan öppnas och fungera som lucka. Spänn fast gaveln med tvingar medan du skruvar.

6

Skruva fast ett hänglåsbeslag i den andra sidan av luckan, så att du har möjlighet att låsa förrådet. Sätt även handtag på både lucka och utdragshylla, så att det blir lätt att öppna.

7

Montera ett litet vred vid lämmen, så att det är låst in till kompostkärlet. Sätt ett i varje sida av lämmen, så att den inte kan vridas skev. Vreden ger mycket smidig åtkomst till kompostkärlet.

8

Skruva fast de fyra sparrarna (C) ovanpå sidorna med 5 x 80 mm skruv. En lång skruv i varje sida räcker gott.

9

Lägg takskivan på plats, och såga till den, så att den passar i längd. Det kan du t.ex. göra med en gammal fogsvans. Gör fast takskivan med takskruv.

10

Gör ett handtag i utdragshyllan, som du har sågat till i längd och bredd. Borra först två 25 mm hål i varje sida av det som ska bli handtaget, och såga ut stycket emellan med en sticksåg.

11

Handtaget slipas, först med en grov fil, sedan med finare slippapper, så att du inte får flisor i fingrarna när du tar tag i handtaget.

12

Avslutningsvis sätts utdragshyllan (L) på plats. Den skjuts bara in mellan de två listerna (K), som är monterade på insidan av förrådets sidor.

Material

45 x 45 mm reglar (tryckimpregnerade):

 • 4 ramstycken (A) à 250 cm
 • 10 stödreglar (B) à 86 cm
 • 4 taksparrar (C) à 89 cm

(22 x 95) mm trall (tryckimpregnerad):

 • 16 brädor till sidor (D) à 250 cm
 • 4 brädor till sidor (E) à 175,5 cm
 • 4 brädor till lucka (F) à 74,5 cm
 • 20 brädor till gavlar (G) à 93 cm
 • 10 brädor till vägg (H) à 89 cm
 • 6 stöttor till gavel/vägg (J) à 95 cm
 • 2 stöttor till lucka (M) à 30 cm

(25 x 38) mm läkt:

 • 4 stödlister (K) à 165 cm

15 mm vattenfast plywood:

 • 1 utdragshylla (L), 79 x 145 cm

Dessutom:

 • 1 hänglåsbeslag
 • 2 handtag
 • 2 plastvred1 PVC-takskiva, 95 x 160 cm, inkl. takskruvar
 • Skruvar: 4 x 35 mm, 4 x 40 mm och 5 x 80 mm
 • 4 gångjärn, 35 x 200 mm, för dörr och lucka (mätt omonterat)
 • Heltäckande trälasyr

Tidsförbrukning

1-2 dagar.

Pris

Ca. 1.300 kr.

Svårighetsgrad

Ett bra nybörjarprojekt som de flesta kan klara av.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Litet trädgårdsförråd

Minimalistiskt förråd med kompost och en hylla för de viktigaste redskapen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bygg stommen

Stommen är gjord av tryckimpregnerade reglar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montera ytterpanel

Ytterpanelen monteras med ett avstånd på 5 mm.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montera luckor och tak

Luckor och takskivan fästs i trästommen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Handtag i utdragsskivan

Först har det borrats två 25 mm-hål, och därefter har bit däremellan sågats ut.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Video

TIPS: Rent snitt med sticksågen

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Förråd