Perfekta skjul för en liten tomt

På radhustomten finns det sällan plats för en stor bod. Här visar vi hur enkelt det är att bygga två små skjul, som anpassas i storlek efter vad de ska innehålla.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1700 kronor

Intro

Alla som bor i radhus eller kedjehus nickar säkert igenkännande åt problemet: på baksidan av huset finns en terrass och en gräsmatta – men boden står på framsidan.

Det innebär att man måste bära spade, gräsklippare och andra redskap genom bostaden eller runt om radhusbebyggelsen.

Det problemet löser vi här. Vi visar hur du kan bygga två små skjul. Det smarta är att du först mäter de saker som ska förvaras i skjulen, och sedan bygger du dem så att de passar i storlek. Varken för små eller för stora. Här ville vi ha plats för en stor klotgrill i det ena skjulet, och i det andra skulle det stå en gräsklippare och ett par hopfällbara stolar.

Taken över de två små skjulen klädde vi med zinkplåt, främst för att radhuset har hängrännor, stuprör och vindskiveprofiler av zink – och därmed matchar de små skjulen stilen.

Nu kan gräsklippare och ett par hopfällbara stolar förvaras under tak.

Instruktion

01
Skjulets hörnstolpar 3 Steg

Storleken på skjulet anpassas här efter klotgrillen. Den har en utvändig diameter på 85 cm, så vi bygger skjulet med en dörröppning på 90 cm. Höjden låter vi vara som staketet, här 168 cm.

I stället för vanliga stolpar tillverkar vi hörn av brädor i två dimensioner, 25 x 100 mm och 25 x 75 mm. Den sistnämnda dimensionen får vi genom att klyva en bräda på 25 x 150 mm på längden. Då blir stolpens utvändiga mått cirka 100 x 100 mm.

1

Hörnbrädorna (A2 och B2) på 25 x 75 mm tillverkas genom att klyva en 25 x 150 mm bräda på längden.

2

Fäst en stoppkloss på kap- och geringssågen när du kapar brädorna till önskad längd. Såga brädorna till hörnstolparna någon centimeter för långa så att du kan geringssåga till rätt längd.

3

Brädorna (A1 och A2 samt B1 och B2) sätts ihop i rät vinkel. Till det används 5 x 60 mm skruvar, som dras i på högst var 30:e cm. Mät och såga av stolparna upptill med rätt lutning.

02
Sätt ihop skjulets sidor 6 Steg

Skjulet placeras här mot fasaden, och det innebär att det bara är den vänstra sidan som ska byggas som en vägg. Om ditt skjul står fritt, ska du också göra en högersida. Den är likadan som den vänstra.

Sidorna snickras så att det skapas en fals på utsidan av dem och den används för montering av fasadpanelen.

1

Lägg två färdiga hörnstolpar vid sidan av varandra. På den invändiga sidan skruvas tvärstaget (C) fast med tre 5 x 45 mm skruvar. Det fästs 2 cm nerifrån.

2

Nästa tvärstag (D) placeras så att det är 100 cm från tvärstagets ovankant till undersidan på stolpen. Fäst det med 5 x 45 mm skruvar. Lägg märke till att det mittersta tvärstaget är 125 mm brett.

3

Det övre tvärstaget (E) läggs så att det följer taklutningen. Markera längs insidan av hörnstolparna och såga till tvärstaget i båda ändar, innan du fäster det med skruvar.

4

Vänd hela sidan och passa in 25 x 75 mm brädor (F och G) så att de precis passar mellan hörnstolparna. Fäst sedan brädorna i tvärstagen så att det bildas en fals.

5

Här ser du falsen upptill på skjulets ena sida. Den smala brädan (G) är här 75 mm bred och har fästs på tvärstaget E, som är 100 mm brett. Då blir falsen automatiskt 25 mm djup.

6

Den utvändiga sidan är nu klar för montering av fasadpanelen. Både upptill och nertill finns en fals för fasadpanelen.

E och G har plan ovansida och då bildas det en 25 mm djup fals längs den undre kanten.

Det finns en 25 mm djup fals på båda sidorna av tvärstaget i mitten.

Längs det undre tvärstaget ska brädorna C och F hålla kant nertill, för att få en fals upptill.

03
Fäst panelen och sätt ihop delarna 3 Steg

Fälten kan täckas med skivor, men vi tycker det ser snyggare ut med en profilerad yta, och därför väljer vi 22 x 120 mm fasadpanel av gran, t.ex. enkelfas eller liknande. Brädorna kan lätt kapas till önskad längd och bredd utan särskilt stort spill. Därefter grundas träet innan det ytmålas.

1

Fasadpanelen sågas till så att längden på brädorna stämmer. Lägg brädorna vid sidan av varandra och tryck ihop dem i not och spont. Du ska kanske såga till de två yttre brädorna i bredd.

2

Ram och fält ska målas i var sin kulör. Därför har vi bara lagt ner brädorna löst. De ska grundas och målas med utelasyr innan de fästs.

Sidorna förenas med vågräta tvärstag. Fixera först tvärstaget H och montera därefter tvärstaget J så att det sitter kant i kant med stolparna. Till sist monteras regeln E mitt på taket.

04
Dörrar med snedsträvor 4 Steg

Oavsett om du vill bygga ett litet eller ett stort skjul, så snickrar du dörrarna på samma sätt. Börja med att sätta ihop några profilerade brädor. På baksidan av dem fästs därefter både reglar och snedsträvor. Till ett litet skjul räcker det med en snedsträva på dörren - här använder vi två. När du mäter upp för dörrarna ska du tänka på att de slutar 2 cm ovanför marken.

1

Såga till brädorna (S) så att de passar i längd och sätt ihop den i not och spont. De två yttersta sågas på längden tills de blir lika breda. Ta isär brädorna och limma ihop dem i noterna.

2

Kapa de två reglarna (M) och lägg dem parallellt med varandra 12 cm från dörrens ovankant och underkant. Fixera dem med ett par dyckertar. Nu kan du markera för snedsträvorna (N).

3

Snedsträvorna fälls in i reglarna, där de fixeras tack vare de små urtagen i reglarna. Markera var urtagen ska vara och såga dem med sticksåg. Snedsträvan ska precis kunna få plats i urtaget.

4

De proflerade brädorna är så tunna, att vi inte kan fästa dem med skruvar från baksidan. Vi tvingas acceptera att vi kan se skruvhuvudena på framsidan.

05
Sidorna i det lilla skjulet 3 Steg

Det lilla skjulet tillverkas på samma sätt som det stora, dvs. med hörnstolpar av brädor i stället för stolpar. Här har storleken anpassats efter en liten gräsklippare och ett par stolar. Det platta taket kan användas som grillbord, även om det är 100 cm ovanför marken. Skjulet har bara en sida eftersom det byggs ihop med det stora skjulet och planket. Ska ditt skjul stå fritt behöver du ytterligare två sidor. Här har dörren placerats på kortsidan.

1

Varje ben sätts ihop av en bräda (A1) på 25 x 100 mm och en på 25 x 75 mm (A2) monterade i vinkel mot varandra. Längs toppen och 2 cm ovanför marken fästs två tvärstag (B) invändigt.

2

Brädorna (D) fästs på tvärstagen B med 5 x 45 mm skruvar, så att det bildas en 25 djup fals upp- och nertill. De två yttre brädorna (H) sågas till bredd. Ta loss alla brädor, grunda och måla dem.

3

Sidorna förenas med tvärstagen C, som fästs invändigt i vinkeln med 5 x 45 mm skruvar. Montera två extra brädor (C). De ska stötta taket. Montera till sist också brädan E.

06
Bygg upp det stora skjulet 6 Steg

1

Stommen till skjulet monteras på staketet och fasaden med 5 x 60 mm skruvar. Vi har ”snålat” lite på utelasyren och endast målat de delar som kan utsättas för regn.

2

Takskivan (Q) läggs på plats och fästs på underlaget med 5 x 45 mm skruvar. Lägg märke till att kanten på skivan har grundats och målats.

3

Takplåten ska limmas fast med montagelim. Fördela grova strängar av limmet på plywooden med fogpistol. Snåla inte.

4

Limsträngarna läggs tätt intill kanterna och på cirka var 20:e-25:e cm på plywooden. Dra ut strängarna med fintandad spackel.

5

Takplåten (G) pressas ner i montagelimmet. Senare ska vi lägga en täckprofil över staketet för att täcka springan mellan skjulet och staketet.

6

Gångjärnen dras fast med 4,5 x 30 mm skruvar. Börja med att fästa dem på dörrarna. Du kan palla upp dörrarna på rätt höjd innan du fäster gångjärnen på skjulet. Skruva också fast skjutregeln.

07
Bygg upp det lilla skjulet 4 Steg

1

Det lilla skjulet med grillbord kan nu skruvas fast på de vågräta tvärstagen på det stora skjulet och på staketet.

2

Takskivan (F) skruvas fast på tvärstag och brädor. Skivan ska sticka ut 2 cm längs framkanten och på vänster sida. Lägg märke till att skivkanterna ska ha strukits flera gånger med färg.

3

Fördela strängar av montagelim längs kanterna och på var 25:e cm på plywooden innan du drar ut dem med fintandad spackel. Lägg på takplåten (G) och pressa ner den i limmet.

4

Dörren, som stolar och gräsklipparen ska in genom, fästs med två T-gångjärn. Fäst också en skjutregel på den så att den kan hållas stängd.

Material

Material till det stora skjulet

25 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 ben (A1) à 168 cm
• 2 ben (B1) à 150 cm
• 2 tvärstag (C) à 85 cm
• 3 tvärstag (E) à 88 cm (ändarna geringssågas så att ena sidan är 85 cm)
• 1 tvärstag (H), 105 cm
• 2 tvärstag (J) à 100 cm

25 x 125 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 tvärstag (D) à 85 cm

25 x 150 mm tryckimpregnerat trä (sågas på längden till 25 x 75 mm):
• 2 ben (A2) à 168 cm
• 2 ben (B2) à 150 cm
• 2 brädor (F) à 70 cm
• 1 bräda (G), 73 cm (ändarna geringssågas så att ena sidan är 70 cm)
• 1 bräda (K), 90 cm

25 x 50 mm tryckimpregnerat trä:
• 6 reglar (M) à 44 cm
• 4 snedsträvor (N) à 60 cm

22 x 120 mm fasadpanel av gran (t.ex. enkelfaspanel):
• 10 brädor (L) à 140 cm
• 8 brädor (S) à 80 cm
• 8 brädor (P) à 60 cm

22 mm plywood:
• 1 takskiva (Q), 100 x 112 cm

0,8 mm zink eller stålplåt:
• 1 takplåt (R), 102 x 114 cm

Dessutom:
• Skruvar: 4,5 x 30, 5 x 45 och 5 x 60 mm
• 4 T-gångjärn, 100 x 155 mm
• 1 skjutregel, 32 x 78 mm, galvaniserad
• Trälim, grundfärg och utelasyr/färg

Material till skjul med grillbord

25 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 4 ben (A1) à 97,5 cm
• 4 tvärstag (B) à 135 cm
• 5 tvärstag (C) à 60 cm

25 x 150 mm tryckimpregnerat trä (sågas till 25 x 75 mm brädor):
• 4 ben (A2) à 97,5 cm
• 2 brädor (D) à 120 cm
• 1 bräda (E), 50 cm

25 x 50 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 reglar (K) à 48 cm
• 1 snedsträva (L), 60 cm (sågas till)

22 x 120 mm fasadpanel av gran(t.ex. enkelfaspanel):
• 12 brädor (H) à 80 cm
• 5 brädor (J) à 87,5 cm

22 mm plywood:
• 1 takskiva (F), 72 x 142 cm

0,8 mm zink eller stålplåt:
• 1 takplåt (G), 74 x 144,5 cm

Dessutom:
• 4,5 x 30 mm skruvar
• 5 x 45 mm skruvar
• 5 x 60 mm skruvar
• 2 T-gångjärn, 100 x 155 mm
• 1 skjutregel, 32 x 78 mm, galvaniserad
• Trälim och montagelim
• Grundfärg och utelasyr/färg

Tidsförbrukning

När du har skaffat allt material kan du bygga skjulen på en helg.

Pris

Skjulet till grillen går på cirka 1700 kr varav 600 kr är inköp av zinkplåt.

Litet skjul med grillbord kostar cirka 1200 kr varav 600 är inköp av zinkplåt.

Svårighetsgrad

Båda skjulen kan byggas med vanliga verktyg.

Ritning

Stort skjul med snedtak

Dörrarna till skjulet görs av profilbrädor.

Till det stora skjulet snickrade vi två dörrar på 44,5 x 140 cm, och de gjordes av profilerade brädor (L). De fästes på tre vågräta reglar (M), och varje dörr stabiliserades av två snedsträvor (N) mellan reglarna.

Stort skjul med snedtak

Dörrarna till skjulet görs av profilbrädor.

Till det stora skjulet snickrade vi två dörrar på 44,5 x 140 cm, och de gjordes av profilerade brädor (L). De fästes på tre vågräta reglar (M), och varje dörr stabiliserades av två snedsträvor (N) mellan reglarna.

Stort skjul med snedtak

Lådformat skjul

Skjulet har byggts för att klara två funktioner. Dels ska det ha plats för gräsklippare och ett par hopfällbara stolar. Dels ska det användas som bänkskiva - trots att det är 100 cm högt och högre än en köksbänk.

Till konstruktionen använde vi tryckimpregnerat trä, som vi köpte billigt. Det går bra även med obehandlat virke eftersom träet målas.

Lådformat skjul

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd