Karusell för dina redskap

Visst vill du ha ordning bland alla dina trädgårdsredskap? Låt då ogräset vara en dag, och snickra i stället en finurlig redskapskarusell, somnästan inte tar någon plats i redskapsboden.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
600 kronor

Intro

K ratta, skyffeljärn, spade, grep, sopborste, räfsa, lövsamlare, kantklippare, grensax, ogräsjärn, olika krukor, tråd, handskar och en mängd andra saker. Listan blir lång när man tänker efter hur många redskap och tillbehör man behöver för att sköta sin trädgård.

Och även om de olika redskapen var för sig inte tar så mycket plats, så blir det snabbt proppfult i den lilla redskapsboden. Om du vill slippa totalt kaos i boden så måste redskapen hängas upp. Om boden är stor så har du säkert mycket väggplats till förfogande, men när utrymmet är begränsat blir det svårt att få plats för allt.

Snickra då denna redskapskarusell, så får du massor av plats för redskapen samtidigt som du får ett par hyllor att sätta mindre saker på.

LÄS OCKSÅ: Test av kanttrimmers

Och det bästa av allt: karusellen tar inte upp mer än 0,3 kvadratmeter av golvytan. Karusellen består av en övre del (fyra väggar och fyra hyllplan) som monteras på den undre delen (två rondeller), som gör det möjligt att snurra karusellen.

Vi har använt 16 och 19 mm mdfskiva, men det går lika bra med plywood eller spånskiva.

Måtten är vägledande, och du kan göra karusellen både högre och bredare om det passar dig bättre.

Alla redskap stod eller låg förut i ett hörn i redskapsboden, och när man skulle ha fatt i t.ex. en spade var risken stor att alla andra redskap välte. Nu har redskapen fått sina fasta platser i karusellen, och det gör det lätt att hålla ordning.

Instruktion

01
Rondellerna 7 Steg

Karusellens botten består av två exakt likadana rondeller (A och B). De sågas ut av en mdf-skiva på 60 x 120 cm, som först har delats till två kvadrater på 60 x 60 cm och sedan markerats med diagonala streck (se även bild 1).

För att rondellerna ska sitta ihop även när karusellen snurras, fästs en styrtapp (D) på undersidan av den övre rondellen. Den ska passa i styrklossen (C), som fästs ovanpå den undre rondellen. Därefter fästs fyra möbelhjul (puffrullar) på den undre rondellen, så att den övre kan snurras. Hjulen ska vara lite högre än styrklossen. Våra hjul är 34 mm höga och därför limmar vi ihop två 16 mm skivor till en kloss på 32 mm.

1

Rita en cirkel på varje skiva. Centrum är där diagonalerna skär varandra. Såga ut rondellerna (A och B) med sticksåg längs utsidan av strecken och fasa kanterna lätt med slippapper.

2

Med hjälp av justerskruvar kan ojämnheter i golvet utjämnas. Borra ett 12 mm hål i varje streck och knacka ner en 10 mm islagsmutter i varje hål, och fäst justerskruvarna.

3

Limma ihop två 16 mm mdf-skivor på 16 x 16 cm till en styrkloss (C). Rita ut diagonalerna på klossen, rita en cirkel med 7,5 cm radie och såga ut klossen med sticksåg.

Tjockleken på klossen ska vara ett par millimeter mindre än höjden på möbelhjulen.

4

Såga ut en styrtapp (D) ur styrklossen (C). Använd en 40 mm hålsåg och såga från båda sidorna. Var noga med att borra lodrätt. Du får bäst resultat om du använder borrstativ.

5

Styrklossen fästs ovanpå den undre rondellen med lim och 4 x 50 mm skruvar. Förborra och var mycket noga med att klossen hamnar exakt i centrum.

Fäst fyra puffrullar - en på varje streck 2 cm från kanten.

6

Styrtappen (D) fästs nu under den övre rondellen (B) med lim och en 4 x 50 mm skruv. Sätt tappen exakt i centrum på rondellen och försänk för skruvhuvudet så att det inte tar emot när de två rondellerna senare sätts ihop.

7

Nu är det dags för en provtur. Lägg den övre rondellen (B) på plats ovanpå den undre och se till att tappen går ner i styrklossen. Lägg rondellerna på golvet och ställ in justerskruvarna så att rondellerna hamnar vågrätt. Provsnurra ett par gånger.

02
Delarna sätts ihop 7 Steg

1

Fäst en av sidorna (E) på den lodräta listen (G) längs ena sidan. Använd lim och 4 x 35 mm skruvar på var 30:e cm. Nästa sida skjuts in mot den första, limmas och skruvas fast. Gör likadant med de två sista sidorna.

Runda gärna av de övre hörnen och fasa av kanterna.

2

Det är viktigt att karusellens övre del placeras rätt. Listen (G) ska hamna exakt mitt i centrum på rondellen (B). Markera därför centrum på listen genom att rita upp diagonalerna. Borra sedan hål i krysset med 3 mm borr.

3

Ta bort skruven från styrtappen (D) och borra hål genom både tapp och rondell. Du kan hålla fast den övre delen av karusellen på rondellen med en 5 x 80 mm skruv genom hålet i listen, medan du markerar för sidornas placering.

Markera tydligt för placeringen av sidorna på rondellen.

4

Lägg på lim mellan strecken på den övre rondellen (B) när du har förborrat för de skruvar som sidorna sedan ska fästas med.

VIKTIGT! Skruvhuvudena försänks så att de inte sitter i vägen.

5

Karusellens övre del fästs nu på rondellen med en 5 x 80 mm skruv. Vrid sidorna tills de hamnar exakt i markeringarna och skruva fast rondellen med 4 x 50 mm skruvar i hålen.

6

Hyllplanen (F) är nästan trekantiga, och du kan spara material om du sågar ut två hyllplan ur varje skivbit. Hyllplanen är naturligtvis praktiska till förvaring, men framför allt medverkar de till att stabilisera karusellen.

7

Hyllplanen (F) limmas fast och placeringen förstärks med 4 x 35 mm skruvar från utsidan. Om du vill ha hyllor hela vägen runt, så bör du sätta dem förskjutna i höjd för att kunna skruva fast dem i karusellens sidor.

Material

19 mm mdf-skiva:
• 2 rondeller (A och B), 60 cm i diameter (sågas av 60 x 120 cm skivor)

16 mm mdf-skiva:
• Styrkloss (C), 15 cm i diameter (limmas ihop av två skivbitar)
• Styrtapp (D), 4 cm i diameter (sågas ut ur styrklossen C)
• 4 sidor (E) à 30 x 190 cm
• 4 hyllplan (F), sågas av skivor på 25 x 35 cm

33 x 33 mm hyvlad furulist:
• Lodrät monteringslist (G), 190 cm

Dessutom:
• 4 islagsmuttrar (10 mm i diameter)
• 4 justerskruvar, M10 x 25 mm
• 4 puff rullar, 34 mm höga
• Trälim
• 4 x 35 mm, 4 x 50 mm och 5 x 80 mm skruvar
• Lekare, ögla, 20 cm vajer (vältskydd)
• Grundningsolja
• Utelasyr eller färg
• Diverse krokar för upphängning

Tidsförbrukning

En arbetsdag med målning

Pris

Cirka 600 kr, exklusive beslag för upphängning av redskap

Svårighetsgrad

Även om du inte har många maskiner och inte är så erfaren snickare, så klarar du rätt lätt av jobbet. Men var noga när du mäter upp.

Ritning

Den översta delen av karusellen består av fyra sidor (E) med hyllplan (F). De sätts ihop runt en lodrät list (G). Bottnen består av två runda skivor (A och B) som hålls ihop med hjälp av en styrkloss (C) och en styrtapp (D).

En styrkloss (C) på den nedre rondellen och en styrtapp (D) under den övre håller ihop de två rondellerna när man snurrar karusellen. (C)

På den nedre rondellen (A) monteras små möbelhjul (puffrullar) med hjulen uppåt. Då kan den övre rondellen (B) lätt snurra ovanpå den undre. Gör du en större karusell bör du använda flera hjul.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd