Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Här visar vi dig hur du skapar: ? en beläggning med diagonalt lagda stenar ? en svängd gång ? en trevlig ”matta” under matplatsen ? en ram runt hela gården eller uteplatsen

Det är synnerligen praktiskt med en stenbeläggning på gården, terrassen eller uteplatsen, men den kan se lite tråkig ut om man bara använder grå stenar och plattor. Här har vi därför valt en annan lösning. Vi blandar de grå stenarna med färgade och på så sätt kan vi skapa små rum eller avdelningar. Och vi bryter läggningsmönstret genom att anlägga en svängd gång av uteslutande färgade stenar. För att skapa ytterligare liv och bryta de många räta linjerna lägger vi de grå stenarna diagonalt.