Fast mark under stenarna

Både när det gäller uppfart, terrass eller trädgårdsgång ska underlaget vara stadigt och tåla den belastning som det utsätts för. Här kan du se hur du gör uppbyggnaden.

Innan du lägger den första stenen eller betongplattan, bör du veta lite om den mark som ligger runt den yta du vill stensätta. Är marken sandig eller på annat sätt bra dränerad, så att regn- och smältvatten snabbt försvinner, så minskas kravet på underlaget. En annan viktig faktor är om beläggningen ska tåla biltrafik. Det är ju stor skillnad mellan belastningen av en personbil och en moped eller skottkärra.

När du gräver ut för en beläggning, ska du helst ta bort all matjord. Du ska gräva ner till råjord, alv eller mo. Det är i alla fall önskvärt, men bor du på sandig jord kan du gräva ner till Kina utan att stöta på fast underlag. På andra ställen i landet är matjorden metertjock, och så mycket ska du förstås inte gräva bort. I sådana fall måste du kompensera genom att stampa och vibrera underlaget och ev. lägga grovt grus eller sand i botten.

Gångplattor

Gångplattor i en gräsmatta ligger mer stabilt om du lägger dem på ett underlag av grus. Om du har lite singel, kan du lägga ett lager under gruset eller blanda grus och singel. Det dränerar bra. Lägg ett cirka 10 cm tjockt lager och stampa det ordentligt innan plattorna läggs.

Infarten

Om infarten ska tåla tung trafik från din bil är det nödvändigt att bygga upp ett lika starkt underlag som profis lägger. Du måste gräva ut ner till råjord och därefter stampa eller vibrera råjorden. Bärlagergruset fylls på och vibreras flera gånger innan väggrus läggs ovanpå och vibreras. Avsluta med att lägga sättgrus och plattor.

Terrasser

Trädgårdsgångar och terrasser utsätts sällan för större belastning, och därför är kraven på underlaget inte lika stora som när det gäller en infart. Ett underlag av 10-20 cm väggrus och 2-4 cm sättgrus brukar ge ett stabilt underlag om marken är dränerad. När du har grävt ut stampas eller vibreras jorden med maskin. Lägg gärna sand eller singel i botten, om du inte är nere vid råjord och fast mark. Lägg på väggrus och vibrera innan du fyller på med sättgrus.

Kanter

Längs gångar, terrasser och infarter är det viktigt att ha starka kanter för att de yttersta plattorna inte ska flytta sig. Det bästa är att bygga upp kanterna innan du lägger beläggningen. Kantstenarna kan sättas i jordfuktig betong eller också lägger du en kant av betong utanför de yttre plattorna i beläggningen.

Plana ut längs två järnrör

Det är lättast att skapa en alldeles plan yta på grusbädden om du först har grävt ner två långa och absolut raka järnrör. Därefter dras gruset av med en rätskiva eller rak bräda, som förs i sicksack på rören.

Klipp eller kapa stenarna

Om du kapar en betongplatta eller sten med vinkelslip får stenen en plan yta. Om du i stället använder en stenklipp får sidan brottyta och blir lite skrovlig. Vill du att kanten på en platta ska vara ojämn, när du har kapat med vinkelslip, knackar du lätt på den med handslägga eller hammare.

Beläggningen läggs med fall

När du lägger gångplattor eller stenar bestämmer din läggning åt vilket håll regn- och smältvatten ska rinna. Fallet bort från huset ska vara minst 2 cm per meter. Gångar och infart bör ha ett fall på 1 cm/meter.

Använd en plattvibrator

Plattvibratorn (eller paddan, som den också kallas) ska användas minst två gånger när du lägger stenterrass. Första gången när underlaget vibreras fast och plant. Andra gången när beläggningen är på plats och fogsand har borstats ut på terrassen. Vibrationerna pressar ner stenarna lite i sättsanden samtidigt som en del av sättsanden trycks upp i fogarna, där den möter fogsanden. Använd endast torr sand och borsta bort överskottet.

Byggavfall dränerar bra

Om du gräver upp en gammal stenbeläggning är det troligt att du hittar en del byggavfall som trasiga tegelstenar, slagg, cement- och betongklumpar etc. under beläggningen. Det var nämligen vanligt förr att blanda avfall från bygget med grovt grus och singel för att på så sätt skapa ett dränerande underlag. Det fungerar utmärkt. Om du har en del tegel eller gångplattor över, kan du krossa dem och blanda krosset med väggrus.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Beläggning