Innan du lägger den första stenen eller betongplattan, bör du veta lite om den mark som ligger runt den yta du vill stensätta. Är marken sandig eller på annat sätt bra dränerad, så att regn- och smältvatten snabbt försvinner, så minskas kravet på underlaget. En annan viktig faktor är om beläggningen ska tåla biltrafik. Det är ju stor skillnad mellan belastningen av en personbil och en moped eller skottkärra.