Så här hänger du upp ett tungt tvättställ

Med rätt teknik kan du mycket väl hänga upp ett stort, tungt tvättställ på en lätt innervägg. Ska du bygga väggen själv kan du göra den ultimata lösningen, men så måste det inte vara.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
2.500 kronor

Intro

Det kan inte hängas upp på vad som helst, det 100 cm långa och 58 cm breda tvättstället av porslin. En vanlig gipsvägg med enkel skiva skulle knäckas och tvättstället hamna på golvet. Om väggen däremot har dubbla gipsskivor, handlar det mera om kunskap och erfarenhet om man kan hänga upp tvättstället eller andra tunga saker så att det också hänger kvar.

I detta badrum, där vi själva reser väggen, har vi möjlighet att skapa en ultimat lösning genom att bygga in en stålram i väggen. Den är av samma slag som man använder till vägghängda wc-stolar, och den är så stark att du kan hänga tvättställ och badrumsskåp på den. Om väggen redan är klar, och den består av mer än en gipsskiva, kan du också lyckas med att hänga upp allt från tvättställ till bokhyllor. I slutet av artikeln hittar du tre sätt att bygga en mellanvägg på som gör att den blir stark.

Men kom ihåg ,att om det bara handlar om en platt-tv, behöver du inte bygga en ny vägg med extra skivor bakom gipsskivan. Det räcker om du förstärker med plywood där tv-n ska hänga. Därefter kan du sätta upp gipsskivan och skruva fast beslag och tv på väggen.

Starkare än så här kan det inte bli. Vi bygger in en stålram i väggen och den ska sedan bära det tunga tvättstället med rejäla rundstänger. Då håller det.

Instruktion

Det kan inte hängas upp på vad som helst, det 100 cm långa och 58 cm breda tvättstället av porslin. En vanlig gipsvägg med enkel skiva skulle knäckas och tvättstället hamna på golvet. Om väggen däremot har dubbla gipsskivor, handlar det mera om kunskap och erfarenhet om man kan hänga upp tvättstället eller andra tunga saker så att det också hänger kvar. I detta badrum, där vi själva reser väggen, har vi möjlighet att skapa en ultimat lösning genom att bygga in en stålram i väggen. Den är av samma slag som man använder till vägghängda wc-stolar, och den är så stark att du kan hänga tvättställ och badrumsskåp på den.

Om väggen redan är klar, och den består av mer än en gipsskiva, kan du också lyckas med att hänga upp allt från tvättställ till bokhyllor. I slutet av artikeln hittar du tre sätt att bygga en mellanvägg på som gör att den blir stark.

Men kom ihåg, att om det bara handlar om en platt-tv, behöver du inte bygga en ny vägg med extra skivor bakom gipsskivan. Det räcker om du förstärker med plywood där tv-n ska hänga. Därefter kan du sätta upp gipsskivan och skruva fast beslag och tv på väggen.

Res en stark vägg

Arbetet skiljer sig på endast få punkter från det du utför när du reser en vanlig mellanvägg med regelstomme av stål.

Den enda skillnaden är egentligen att vi monterar två stålramar i stommen, och därefter sätter upp gipsskivorna. Tvättstället fästs i stålramen och inte i gipsskivorna, som inte orkar bära.

Eftersom detta tvättställ är 100 cm brett behövs två stålramar, och det medför lite extra arbete - som inte alltid presenteras i monteringsanvisningen för stålramarna. De ska ju skruvas fast i stålreglarna och det ska göras i rätt ordning, för annars kan du inte fästa ram nummer två med skruvar.

1

Läs monteringsanvisningen noga innan du börjar, så att du från början vet hur ev. justering ska utföras. Här har golv-och takskenor monterats och är klara för fastsättning av stålramarna.

2

Se till att du får plats för avloppsrören. Här sätter vi upp två ramar och ser till att det är 6 cm från det ena benets utsida till centrum av tvättstället. Dra fast fötterna med skruvar i golvet.

3

Klipp de lodräta reglarna med en plåtsax, så att de passar i längd och kan fästas i både golv- och takprofil.

4

Skruva först fast stålreglarna (C) på ram 2 och sätt upp den. Skruva sedan fast D-reglarna på ramen. Ordningsföljden är viktig för annars kan du inte dra i skruvar i C-reglarna som står med ryggen mot B-reglarna.

5

De lodräta reglarna fästs både upp- och nertill med flxertång. Med de medföljande självborrande skruvarna fäster du ramen så att den står lodrätt.
TIPS: Klipp bort kanten på stålregeln där avloppsröret ska dras fram till väggen.

6

Ställ in höjden på de bärjärn som ska bära tvättstället, alltså de vågräta gängade rundstängerna, så att ovankanten på vasken hamnar 85-95 cm ovanför golvet. Höjden justeras tills den passar dig och din familj.

7

Placera bärjärnen så att de hamnar rakt framför hålen i tvättstället. Se också till att mitten på tvättstället hamnar mitt emellan de två ramarna. Då går det att få in avloppsröret mellan reglarna.

8

Lyft upp vasken på plats, när du är säker på att höjden är den rätta och att avståndet mellan bärjärnen motsvarar avståndet mellan hålen i tvättstället. Det är en fördel om ni är två om detta med tanke på att tvättställ är ganska tunga.

Montera tvättstället

Innan du monterar tvättstället ska väggen vara klar. I våtrum används förstås godkända våtrumsskivor, och de sätts på båda sidor av väggen. Därefter ska väggen skyddas med tätskikt. Genomföringar, övergångar och hörn ska armeras, väggarna spacklas, tapetseras och målas eller kanske kläs med kakel.

Lyft åter upp tvättstället, trä in det på bärjärnen och spänn fast det med brickor och muttrar. Använd stora brickor för att fördela trycket från muttrarna, som inte får spännas för hårt. Foga med våtrumssilikon mellan tvättställ och vägg, både längs ovansidan och ner längs sidorna på tvättstället.

1

Spänn fast tvättstället på de fyra gängade stängerna. Lägg en smal vit silikonsträng mellan tvättstället och väggen - också längs sidorna.

Material

Stålreglar:

  • Takprofiler
  • Golvreglar
  • Stående reglar

Stålramar för inbyggnad i vägg:

  • 2 (Geberit) tvättställsramar

Dessutom:

  • Rundstänger, skruvar, muttrar och brickor för montering
  • Tvättställ

Specialverktyg

  • Fixertång och plåtsax

Tidsförbrukning

Räkna med att det tar ytterligare några timmar, kanske en dag, när du är klar med stommen till din nya vägg.

Pris

C:a 2500 kr för stålramarna.

Svårighetsgrad

Om du ändå håller på att resa en gipsvägg med stålreglar, är det lätt att bygga in stålramarna.

Ritning

3 väggar som också kan bära

När du reser en mellanvägg och vet att du ska hänga tunga föremål på den, kan du göra som på de tre teckningarna. Alla tre metoderna ger väggar som klarar stor belastning.

1

3 väggar som också kan bära

2

3

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tvättställ