Toalett och handfat på enkelt sätt

Hur skapar man en vägg med inbyggd toalettcistern och vägghängd toalett, samt ett handfat? Det har hantverkaren ett svar på. I den här demonstrationsmonteringen ska han visa hur man kan bygga en sån vägg på mindre än en halv dag.

Väggen bärs upp av två stålprofiler – en på golvet och en på väggen. Golvprofilen ska placeras 16-22 cm från väggen, så att det blir plats för en inbyggd vattencistern. Profilen limmas enkelt på golvet med sättlim.

Torka av överskjutande lim omedelbart, eftersom det kan vara svårt att få bort när det torkat. Cisternen levereras med alla rör och kopplingar som behövs redan monterade på ett stålstativ med två ben.

Benen placeras helt enkelt i skenan.Det viktiga är nu att se till så att cisternen hamnar rätt i höjd. Den ska placeras minst en meter över golvet, vilket tydligt framgår av markeringarna på stativet.

Hantverkaren placerar den 101 cm över golvet, vilket blir till rätt höjd, 100 cm, när golvet har lagts. Plattorna bygger 1 cm. Kontrollera att cisternen sitter helt i våg. Det gör man enklast med ett vattenpass i både lod och våg.

Hantverkaren på vilken höjd den andra monteringsskenan ska sättas. I bottenskenan markerar han var benen ska placeras, innan han lyfter bort cisternen.Från markeringen passar han in och markerar var väggskenan ska fästas.

Monteringssatsen innehåller passande skruvar och brickor, och skenan monteras men en skruv i vartannat hål. När skenan monterats kan cisternen sättas på plats igen. Benen låses med klämmor, som enkelt trycks på plats i bottenskenan.

Ett specialbeslag fästs i väggskenans ena sida. Till beslaget hör en bult som dras i en aning. Beslaget i andra änden monteras på samma sätt. Sedan dras bultarna åt tills stativet till cisternen står helt i lod. Alltihop låses genom att klämma fast en plastmuff på insidan.

Benen ska också göras fast i bottenskenan på ett fast avstånd till väggen, så att tyngden återförs till väggen. Det gör man med ett specialbeslag som skjuts in i benen och görs fast med en fast nyckel.

Beslaget görs fast i väggen med en skruv och bricka. Det andra benet görs fast på samma sätt. Beslag och bussningar till monteringen är tillbehör, så kom ihåg att beställa en monteringssats.

Cisternen sitter på plats och det är bara att montera alla kopplingar som behövs till toalettens till- och avlopp.Man knappast ta fel. Man ser snabbt var de olika delarna ska sitta och de är lätta att sätta ihop.

De två långa bultarna som ska hålla toaletten på plats skyddas av plaströr så att de inte skadas när väggen som ska dölja cisternen byggs upp.Även spolsystemet skyddas till dess till dess inbyggnaden är klar.

Nu är det bara att montera vägen och slutligen få till- och avlopp inkopplat av en auktoriserad rörmokare. I systemet ingår också en modul för att sätta upp ett handfat. Det monteras på precis samma sätt – i en golv- och en väggskena.

Med hjälp av det här monteringssetet kan du på ett enkelt sätt bygga en vägghängd toalett och ett fritt hängande handfat. Hantverkaren rekommenderar att du köper ett inbyggnadsset av hög kvalitet, där man kommer åt cisternen utifrån.

Med en billigare modell kan du tvingas riva hela väggen ifall någonting inuti cisternen skulle gå sönder.

Mer i samma kategori Tvättställ