Gjuta golv

Innan vi kan hälla ut betong på golvet ska laxstjärtplåtarna hållas på plats med kilformade träklossar som muraren skruvar fast.

Klossarna är anpassade så att de ligger i flukt med den tänkta betongytans överkant. Därmed kan hantverkaren också använda dem som avdragsklossar när golvet ska jämnas av i våg.Längs väggarna monteras en gjutkant av frigolit, som dels isolerar mot köldbryggor och samtidigt håller emot betongen när den hälls ut. Frigolitremsorna är cirka 3 cm högre än den tänkta betongytan.

Nu kollar hantverkaren med ett vattenpass att avdragsklossarna sitter med rätt fall. Man kan tydligt se att golvet lutar mot avloppet i duschhörnet.En skiva läggs ut i dörröppningen för att skydda pexrören medan betongen körs in. Nu blandas betongen. Det kan man själv göra med en blandning av cement, sand, vatten och 4-8 mm grov sten. Till en del cement använder man två delar sand och två delar sten. Var sparsam med vattnet, betongen ska blir förhållandevis tjock, eller styv, som fackmannen säger, och inte flyta ut för lätt. Man kan också använda färdigblandad betong och bara tillsätta vatten och sten efter vad det står på säcken.

Här blandar vi betongen på infarten och kör den i skottkärra in i hallen, innan den bärs upp spannvis för trapporna. Det är ett hårt arbete, så du bör ha en stark medhjälpare.Börja med att lägga ut betong i ett hörn, och se till att den kommer ner ordentligt i längs kanterna. Betongen ska vibreras för att tvinga ut alla luftbubblor. Här är det lättas om man helt enkelt går omkring i den fuktiga betongen och på så vis packar den ordentligt.I duschhörnet är hantverkaren mycket noga med glättningen av betongen. Ju bättre han formar fallet, desto mindre måste han sedan efterspackla.

Muraren jämnar ut och glättare med både ett putsbräde och en murslev, medan han löpande kontrollerar så att golvet har rätt fall mot avloppet.Som vi ser här används även vattenpasset för att jämna till betongen i förhållande till avdragsklossarna som skruvades i tidigare. Med de två plankorna markerar nu muraren var duschhörnet ska vara. Han kontrollerar att kanten är helt i våg och skrapar av en del betong längs plankorna, rätar av golvet med mursleven och kollar igen.Med en timmermansvinkel kontrollerar han att hörnet hamnar vinkelrätt mot väggen.

Nu börjar han forma rätt fall mot avloppet med hjälp av putsbrädet.Genom att betongen läggs i nivå med plankornas överkanter utanför duschörnet och i nivå med nederkanterna innanför hålls dels plankorna på plats, dels försänks själva hörnet.Ju mer man glättar betongen, desto mer vatten tvingas upp till ytan, vilket gör det nästan omöjligt att arbeta med betongen.

Duschhörnet är klart och hantverkaren jämnar och glättar den övriga betongen slätt över golvet med en skyffel, ett putsbräde och ett vattenpass. Slutligen täcks golvet med plast, så att betongen inte torkar för snabbt, då kan den spricka. Är det en mycket varm dag är det en bra idé att vattna betongen en aning. Det kan ta upp till en månad innan betongen är genomhärdad och man kan lägga på plattorna. Torktiden beror på golvets tjocklek. Man kan vända sig till tillverkaren med frågor.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Badrum