Köp ett badkar av skumskivor och klä det med kakel

Köp ett nästan färdigt badkar av skumskivor och klä det med kakel du tycker om. Då får du ett unikt badkar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
28.000 kronor

Intro

Om det inte redan finns badkar i din bostad så kan du nu välja ett som du själv designar. Stommen i badkaret består av skivor gjorda av polystyren, ett vattenfast material. Stommen klär du sedan in- och utvändigt med kakel som du tycker om. På så sätt kan du bestämma hur badkaret ska se ut.

Här bygger vi om ett gammalt badrum och har endast ett par fasta punkter, bl.a. golvbrunnen. Badkaret ska sedan placeras så att vattnet kan rinna ut i brunn-nen. Hela badrummet ska emellertid först förses med ett tätskikt. Här väljer vi ett vätskebaserat eftersom det är lätt för hemmahantverkaren att klara av. Häng med och se hur det går till och låt dig bli inspirerad till en egen lösning!

Ett nytt, läckert badrum med samma stora plattor på både väggen och badkaret. Lägg märke till att fogarna sitter i rak linje. Det är pricken över i!

Instruktion

01
Sockeln 5 Steg

Badkaret ska stå på en sockel som placeras på golvet. Sockeln ska ha en lätt lutning ut mot rummet så att vatten som rinner över badkarskanten kan rinna ner på golvet mot brunnen.

Sockeln limmas fast på golvet när det har försetts med tätskikt.

Sockeln ska sågas till lite vid brunnen och nertill i de tvärgående bitarna så att det är fri passage för det vatten som ev. läcker ut via rör. Såga med fogsvans men kom då ihåg att den inte sedan kan användas för sågning i trä. Det armerade putsbruket på skivorna skadar tänderna så mycket att de blir slöa.

1

Lägg sockeln på plats. Den ska vara vågrät från huvud- till fotände och ha ett litet fall på cirka 1 cm från den bakre till den främre kanten. Kolla med vattenpass.

2

Såga bort en bit från sockeln för att vatten som kommer ut via läckage ska ha chans att rinna ut på golvet, så att du kan upptäcka det. Såga också spår i de tvärgående delarna av sockeln.

3

Limma fast sockeln när du är nöjd med placeringen. Palla upp den med små plastbrickor tills den ligger perfekt. Dammsug noga innan du limmar för att limmet ska fästa.

4

Lägg på tätskiktsmassan bakom sockeln och upp längs väggen. Pensla även på sockeln och inuti den. Armera alla hörn och vinklar så att det blir tätt.

5

Låt tätskiktet torka minst en dag och helst över natten. Se anvisningar på förpackningen eller låt en yrkesman skapa ett tätskikt. Kolla att det överallt är ett lätt fall mot brunnen.

02
Badkaret 6 Steg

När sockeln är på plats kan du sätta dit badkaret. Lyft upp det på sockeln och justera placeringen så att det står stadigt.

Kolla att det är vågrätt på längden och har fall ut mot rummet på tvären. Badkaret limmas fast på sockeln och på väggarna. Här ska vi skapa ett duschutrymme vid ena änden av badkaret, så därför reser vi en vägg där - också av Wedi-skivor. Väggen limmas fast. När det är klart ska samtliga vinklar, hörn och övergångar armeras och därefter penslas med tätskiktsmassan i ett par omgångar för att det ska bli tätt.

Det är viktigt att alla övergångar armeras och stryks med tätskiktsmassan.

1

Lyft badkaret på plats på sockeln, som du först har penslat med lim. Kolla att badkaret står som det ska, att det är vågrätt på längden och har svag lutning mot rummet på tvären.

2

Här ska en vägg monteras mot badkaret. Den limmas fast på kortsidan av badkaret och på väggen. Kolla att den står korrekt och fixera den ev. över natten medan limmet härdar.

3

Urtagen på framsidan av badkaret ska döljas med en skiva som följer med badkaret. Det ena urtaget är för rördragning om man vill ha kranar monterade på badkarskanten.

4

Var noga med armeringen längs alla kanter så att det blir absolut tätt. Det är viktigt att allt bakom kaklet är vattentätt så att det inte tränger in vatten om en fog skulle släppa.

5

Förstärk alla hörn med armeringsremsor. Skär av cirka 20 cm långa bitar och klipp ett litet jack. Gör en provmontering innan du tar bort skyddspapperet.

6

Se till att armeringsremsorna sitter som de ska och pensla sedan med tätskiktsmassan. Det ska göras ett par gånger. När massan har härdat kan du vara säker på att alla övergångar är täta.

03
Kaklet 8 Steg

Nu är det dags att sätta kakel. Vi har valt att använda stora och hårt brända plattor och för att kunna bearbeta dem har vi hyrt en våtkap. Vi använder samma slags plattor till karet som till väggarna.

Det ser snyggt ut men fogarna ska ligga på rak linje och vara smala. Därför mäter vi upp för varje platta. Det tar sin tid men det är värt besväret, för det är ingen höjdare att ligga i badkaret och upptäcka att fogarna inte är snygga och att plattorna inte sitter snyggt. Om du tycker det är svårt att sätta stora plattor väljer du några som är mindre. De första plattorna sätts på utsidan, de följande på insidan och därefter kläs väggen.

1

Markera kaklets placering på badkaret. Börja med att dra ett streck där ovankanten på den undre radens plattor hamnar.

2

Kapa ett par plattor. Underkanten på den nedersta raden ska ligga i nivå med golvet. Det är säkert inte plant eller vågrätt och det är därför ofta nödvändigt att skära underkanten på plattorna.

3

Fördela lite kakelfix på badkaret och sätt upp de första plattorna. Blanda fästmassan enligt anvisningarna på förpackningen och dra ut den med tandspackel. Plattorna ställs på fogsnöret och vippas in mot badkaret.

4

Fortsätt med nästa rad plattor. När badkaret står vägrätt och fogen mellan första och andra raden är vågrät, så går det snabbt att sätta upp plattorna. Det kan dock ta lite tid att mäta och skära plattorna.

5

Dags att mäta för plattorna på insidan av badkaret. Fogarna ska vara en förlängning av de utvändiga för annars ser det inte snyggt ut.

VIKTIGT! Kaklet på bottnen ska ha fall mot bottenventilen. Kolla med vattenpass.

6

Fäst kaklet på bottnen när du har mätt, skurit till och provmonterat plattorna. Fördela fästmassa på hela bottnen och sätt plattorna på plats. Pressa ner dem lite och se till att det bildas fall mot bottenventilen (formen har ett litet fall).

7

Sätt kakel på sidorna. Mät, skär plattor, provmontera och tryck sedan fast dem i fästmassan. Sätt små avståndsbrickor mellan plattorna så att fogarna blir lika breda överallt.

8

Avsliuta med att sätta fast plattorna på ovankanten. Skär dem noga och slipa kanterna lite med bryne eller slippapper för att de inte ska vara vassa. Hörnplattor dubbelgeras för att du ska få snygga hörn.

04
Fogningen 2 Steg

Det är fogningen som ger finish, men vänta ett par dagar med den så att fästmassan får lov att härda. Då får du ett snyggare resultat.

De flesta moderna fogmassor är elastiska - också efter härdning. Det är nödvändigt för badkaret rör sig lite när det fylls med varmt vatten.

1

Fogmassan fördelas med gummispackel som dras diagonalt över fogarna. Fortsätt tills fogarna har fyllts upp fullständigt.

2

Låt fogmassan härda lite och torka sedan bort överflödig massa från kaklet med hårt urvriden svamp. Skölj svampen ofta och se till att du inte skadar fogmassan. Avsluta med att torka rent med mjuka bomullstrasor.

• Badkar, sockel och skivor (Wedi)
• Vägg (Wedi)
• Lim (Wedi)
• Kakel, 45 x 45 cm
• Tätskikt (Alfix)
• Armeringsremsor (Alfix Seal-Strip)
• Kakelfix (Alfix)
• Kakelfogmassa (Cerafill Alfix)

Dessutom:
• Fogsnöre och fogbrickor, 4 mm
• Små plastbrickor

Specialverktyg
• Våtskärare med diamantkapskiva

Tidsförbrukning

Drygt en arbetsvecka. Det tar tid att sätta kakel snyggt.

Pris

Cirka 28000 kr, varav kakel och diverse för 3000 kr. Badkaret kostar normalt 34000 kr men säljs just nu för specialpriset 25000 kr.

Svårighetsgrad

Du kan göra det lite lättare för dig genom att använda mindre kakelplattor som lättare anpassas efter underlaget om det är ojämnt.

3D-modell

3D-modell

Unikt badkar

Färdiggjutet badkar klätt med kakel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sockeln

Badkaret står på en sockel som placeras med ett litet fall ut mot rummet så att vattnet kan rinna undan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Badkaret

Det färdiggjutna badkaret sätts på sockeln.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Kakelinklädning

Fogarna täcks med armeringsband och våtrumsmembran under kaklet.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Applicering av våtrumsmembran

Välj ett komplett system där delarna arbetar tillsammans

TEKNIK: Våtrumsmembran vid rör

Med specialkragar blir det helt tätt

TIPS: Rätt fogmassa till plattorna

TEKNIK: Fogning av kakel

Arbeta diagonalt över kaklet, så blir fogarna snygga

TIPS: Skydda badrumskaklet

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Badrum