Därför är skiftet från naturgrus till krossballast banbrytande

Finja Betong är först i Norden med skifte av ballast från naturgrus till krossballast i torrbruk: ”Ett stort steg i rätt riktning”. 


Att fasa ut naturgrus och därmed värna om rullstensåsarna och deras betydelse för grundvattnet har länge varit en aktuell fråga. Nu har Finja Betong lyckats med den efterlängtade omställningen till krossballast och bakom framgången ligger stora investeringar, innovativ teknik och driftiga medarbetare. Genombrottet innebär att företaget blir först i Norden med att till fullo ersätta naturgrus med krossballast i torrbruksprodukter.

Ny teknik gör skiftet från naturgrus möjligt

Naturgrus består av sten, grus och sand och har länge varit ett av Sveriges viktigaste råmaterial och större delen av vår infrastruktur är baserad på detta. Materialet är optimalt i betong men är samtidigt en begränsad resurs som har stor påverkan för vårt dricksvatten. Finja Betong har därför investerat i nya fabriker där den senaste tekniken används för att möjliggöra skiftet.
– Vi har länge delvis använt oss av krossballast, men att nu helt kunna utesluta naturgrus i den största delen av torrbruksproduktionen är givetvis fantastiskt och ett stort steg i rätt riktning. Övergången innebär också att vi slipper siktning i fabrikerna, vilket spar oss tid och gör att vi ytterligare kan effektivisera produktionen, säger Bengt Widstrand, vd på Finja Betong. 


Finja Betongs hållbarhetsarbete

De senaste åren har Finja Betong, med sina cirka 150 medarbetare, förstärkt sitt hållbarhetsarbete ytterligare och gjort banbrytande satsningar för miljö och framtid. I fjol lanserades en grön ECO-linje med klimatpositiva byggprodukter och som första torrbruksproducent i Norden har företaget nu tagit ett enormt tekniksprång som möjliggjort det banbrytande skiftet. Nu är siktet inställt på produktionsanläggningen i Finja, strax utanför Hässleholm, där samma stora förändring är påbörjad. Omställningen, som beräknas vara klar till årsskiftet, innebär att krossat berg kommer ersätta naturgrus som ballast i all produktion av fin- och grovbetong även i denna fabrik. Utöver dessa produkter är även Grovbetong ECO, företagets första klimatpositiva betong, helt fri från naturgrus.

Det här krävs av betongbranschen för att ställa om till krossballast

Naturgrus har länge använts inom en rad branscher och till en mängd olika ändamål, däribland som ballast vid betongtillverkning. Om det ska bli möjligt att nå uppsatta miljömål, och säkra en fortsatt god kvalitet på vårt grundvatten, krävs omedelbart en betydande samhällsomställning. Stora delar av materialet behöver ersättas med krossat berg, vilket har visat sig vara det mest lämpliga alternativet.
I betongbranschen ligger den främsta utmaningen i kornets utformning. Krossballast har nämligen en annorlunda kurva, form och yta jämfört med naturgrus. Detta ställer stora krav på såväl betongtillverkare som krossproducenter. För att klara omställningen krävs bland annat nya maskiner och optimering av recept. Allt för att produkterna ska bibehålla sina goda egenskaper och höga kvalitet även med den nya sortens ballast.

Läs mer om Finja Betongs arbete för en hållbar torrbrukstillverkning

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Annons