Väggar av glas

Glas ger dig lä utan att stjäla vare sig utsikt eller solljus. Glas är därför ett utmärkt material till avskärmning av terrasser. Men glas kan användas i många sammanhang och här visar vi hur du själv monterar en glasvägg.

Intro

Här skall glaspartiet ersätta en fast vägg som vindskydd på ena sidan av en terrass. Genom att välja glas kan man sitta på terrassen och följa med vad som händer i trädgården samtidigt som man låter dagsljuset komma in. De fyra glasfacken samlas till ett stort parti och sätts fast mellan de stolpar som bär det utskjutande taket. De mått du hittar i artikeln gäller endast vårt projekt. Du måste själv ändra måtten så att de passar ditt arbete. För att verkligen skapa lä på terrassen sätter vi upp glaspartier längs två av sidorna. Den tredje är husets gavel och den fjärde är öppen mot trädgården. För att underlätta arbetet snickrar vi fyra ramar med vardera två glasfack. Ramarna sätts sedan ihop två och två på plats. Glaset sätt först i när ramarna har satts fast där de skall stå och när vi har kontrollerat att allt är lodrätt och vågrätt. Vi håller 0,5–1 cm avstånd mellan ramarna och omgivande stolpar, terrassbrädor och hammarband.

Tänk på säkerheten när du väljer glas

Här skall glaset ”endast” ge lä på terrassen och det finns därför ingen anledning att beställa isolerglas. I princip skulle man kunna nöja sig med vanligt 4 mm fönsterglas. Men det avråder vi bestämt från! Risken är stor att ett barn under lek springer rakt in i glaset med katastrofala skador som följd. Och 4 mm glas tål inte fotbollar eller andra leksaker.

Här duger endast härdat glas. Det är cirka 6 gånger starkare än fönsterglas med samma tjocklek. Ett 4 mm härdat glas är ungefär lika starkt som 24 mm fönsterglas. Vill du gardera dig tar du 6 mm tjockt härdat glas. Och skulle olyckan vara framme smulas ett härdat glas sönder i små, små bitar som inte har särskilt vassa kanter. Vanligt fönsterglas splittras däremot till sylvassa och knivskarpa bitar som man kan skära sig ordentligt på.

Ett härdat glas i 4 mm tjocklek kostar runt 600 kr per kvadratmeter.

Glaskross

Vi tejpade klar folie på baksidan av härdat glas och fönsterglas för att underlätta städningen. Därefter tog vi fram en hammare och slog till.

Vanligt fönsterglas
Lägg märke till de kilformade bitarna. De är sylvassa och kanterna är knivskarpa. Risken för allvarliga skador på livsviktiga organ är enormt stor.

Härdat glas
Härdat glas spricker förstås också vid hammarslag men det bildas endast små glasbitar. Du kan skära dig på dem men det blir oftast tal om ytliga sår.

Instruktion

01
Först kapas allt virke 4 Steg

1

Delarna till ramen kapas i önskade längder. Till detta arbeta har du nytta av en kap- och geringssåg. Den kan du också använda när du senare geringssågar. Om sågen har utdragsskenor kan du också såga spår med den.

2

Kapsågar med utdragsskenor kan ställas in på önskat sågdjup. Det kan göras mycket exakt med en skruv på sågen. Här ställer vi sågdjupet på 11 mm.

3

Spåren till de vågräta spröjsarna (C) markeras noga med vinkel. Såga därefter ett antal spår mellan de två strecken. Om klingan inte kan dras tillbaka över brädan kan du skjuta fram listen lite med en annan list. Stäm sedan bort träet mellan spåren.

4

I varje ände på botten- och topplisterna (B) sågas spår tätt intill varandra på samma sätt som du gjorde till mittenspröjsen. När du sedan har stämt bort träet mellan spåren har du en falsad list med plats för de lodräta listerna (A).

02
Sätt ihop ramarna inomhus … 9 Steg

1

På insidan av bottenlisten (B) och på undersidan av den vågräta spröjsen (C) fästs 22 x 28 mm lister (D) i samma längd som den invändiga bredden på ramen. Listerna fästs längs mitten med lim och 4 x 50 mm skruvar.

2

Botten- och topplist (B) sätts ihop med sidolisterna (A) till en ram. Pressa ihop delarna hårt i hörnen och förborra med 4 mm borr innan du limmar och skruvar ihop med 5 x 60 mm skruvar.

3

Spröjsen och kantlisten (C) pressas in i spåren, där de limmas och skruvas fast med 5 x 60 mm skruvar. Lägg märke till listen (D) på undersidan av kantlisten. Kolla med vinkel och tumstock att det blir rakt.

4

Två små listbitar (E) sågas till och fästs mellan listerna D så att det bildas en ram inuti bröstningen under fönstret.

5

Fönsterbröstningen förses med två 20 x 120 mm dubbelfaspanelbrädor (N) på varje sida. För att spåret skall hamna i nivå med spåren på huset sågas sponten bort på den övre brädan och noten på den undre.

6

Bröstningsbrädorna slipas och sätts fast med 5 x 40 mm rostfria skruvar på listerna D och E. Men först stryks allt trä med grundolja.

7

Bröstningen görs nu klar på den andra sidan. Och panelbrädorna ser likadana ut på bägge sidor. Kom ihåg att noten skall vändas neråt för att det inte skall samlas regnvatten i den.

8

Med kap- och geringssågen sågar vi nu 15 x 44 mm lister, som kommer att utgöra fals i ramen. Fördelen med denna såg är att listerna kapas i exakt vinkel.

9

Listerna F, G och H kapas på längden och geringssågas. De sätts fast invändigt i bägge ramarna, 35 mm från framkanten och kommer därför att sticka ut 9 mm på den andra sidan. Glaslisterna J, K och M kapas på längden och geringssågas. Allt trä stryks med grundolja och heltäckande utelasyr.

03
… och montera dem utomhus 8 Steg

1

De färdigmålade ramarna är klara för montering mellan stolparna. Vi väntar med att sätta glaset på plats.

2

Ramarna sätts ihop två och två och hela fönsterpartiet justeras in vågrätt och lodrätt. Ev. skevheter elimineras med klossar eller kilar. Här har vi bestämt att det skall vara 5-10 mm luft runt om. Ramarna skruvas ihop med 5 x 40 och 5 x 60 mm skruvar.

3

Falslisterna (F, G och H) förses nu med 2 x 5 mm självhäftande tätningslister av gummi. De skall inte sörja för att det blir tätt utan se till att glaset inte rör sig när det blåser ute.

4

Rutorna sätts på plats i falsarna. Har du bara mätt rätt och sett till att ramarna står lod- och vågrätt, faller glaset på plats mot tätningslisterna utan att sitta i spänn.

5

Rutorna hålls på plats av glaslister och även dessa förses med de självhäftande tätningslisterna när de har grundats och målats. Här monteras en topplist och den har geringssågats 45 grader i ändarna.

6

Glaslisten i botten har kapats så lång att den passar exakt mellan de lodräta listerna och därför har den sågats av i rät vinkel i bägge ändar. Bottenlisten är lite bredare än övriga lister för att sticka ut en bit och leda bort regnvatten från bröstningen.

7

Glaslisterna i sidorna geringssågas upptill i 45 grader för att passa mot den övre glaslisten. De kapas nertill så att det blir en springa på 5-7 mm mot bottenglaslisten. Samtliga glaslister spikas fast med galvaniserade dyckertar.

8

Spalten mellan glaspartiet i sidorna och upptill täcks nu med lister som har grundats och målats före uppsättningen. De fästs med galvaniserade dyckertar som försänks och därefter sätts en droppe färg på varje spikskalle. Här kan du se att både brädorna i bröstningen nertill och mittspröjsen ligger på samma nivå som panelbrädorna på fasaden.

Material

TILL EN FÖNSTERRAM (92,5 x 162 cm)

22 x 70 mm hyvlad furu:
• 2 sidor à 159,8 cm (A)
• 2 botten- och topplister à 92,5 cm (B)
• 1 spröjs och 1 kantlist à 90,3 cm (C)

22 x 28 mm hyvlad furu:
• 2 lister à 88,3 cm (D)
• 2 lister à 14,6 cm (E)

15 x 44 mm hyvlad furu:
• 4 falslister à 88,3 cm (F)
• 2 falslister à 65,2 cm (G)
• 2 falslister à 68,4 cm (H)

15 x 33 mm glaslist med fasad ovansida:
• 2 lister à 88,3 cm (J)

15 x 21 m glaslist:
• 2 lister à 68,4 cm (K),
• 2 lister à 65,2 cm (M),
• 2 lister à 88,3 cm (L)

22 x 120 mm dubbelfaspanel (här av lärk):
• 4 brädor à 88,3 cm (N), sågade upp- och nertill för att passa i storlek

4 mm härdat glas:
• 1 ruta, 64,7 x 83,3 cm
• 1 ruta, 67,9 x 83,3 cm

Dessutom:
• 2 x 5 mm självhäftande tätningslist, 13 m
• 5 x 40 mm skruvar
• 5 x 60 mm skruvar
• PU-lim
• Galvaniserade spikar
• Grundolja
• Heltäckande utelasyr**

Ritning

Så här gör du ramarna

Man frestas lätt att tillverka ramarna med två lika stora rutor, men här går det inte för vi vill att den vågräta spröjsen i mitten skall ligga på samma nivå som den i huset. Den undre delen (fönsterbröstningen) skall också passa i höjd till befintliga stödväggar. Vid mätning av ramen tar vi också hänsyn till att den skall ha 5 mm luft ner till terrassen.

Ramarna tillverkas av 22 x 70 mm hyvlad furu (A och B). I alla hörnen fogas delarna ihop med överlappning, se ritningen. De vågräta listerna (C) fälls in i de lodräta listerna (A).Alla glaslister (J, K och L) sågas till på mått och geringssågas i ändarna i 45 grader. Innan ramarna sätts på plats behandlas de och glaslisterna med grundningsolja och utelasyr.

Enkel fönsterfals I stället för att fräsa spår i listerna att lägga glaset emot fäster vi falslister (F, G och H) av 15 x 44 mm hyvlat trä. De geringssågas i ändarna.

Bröstningen tillverkas av 22 x 120 mm dubbelfaspanel (N) och de sätts fast på bägge sidorna av spiklisterna (D och E). Höjden anpassas här att passa till panelen på huset och det innebär att vi sågar av sponten och lite till på den översta brädan. Alla delar till fönsterbröstningen stryks med olja två gånger innan de sätts ihop.

Så här gör du ramarna

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altan