Från trist betong till ädelt trä

En gammal, ojämn och sliten terrass av stenplattor kan snabbt och lätt bli en exklusiv och elegant uteplats med golv av mörkt ädelträ.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dage
Pris
350 kr/m2

När terrassen var klar kompletterades den med skjutdörrar och förvandlades till ett uterum som kan användas nästan hela året.

Intro

Det är förvånansvärt lätt att lägga nytt golv på terrassen, så att den förvandlas från en trist och grå betongplatta till ett elegant uterum.

Här använder vi brädor av hårt ädelträ som fästs på ett bjälklag av trä, som lagts på underliggande stenplattor. Samtliga skruvar dras i uppifrån i förborrade hål och försänks för att kunna täckas med pluggar av samma ädelträ. Det låter exklusivt och det ser exklusivt ut Men det är inte svårt. Konstruktionen är relativt enkel. På väggen fästs en bärlina och från den går det reglar ut till en tvärgående regel längs framkanten på terrassen och ovanpå läggs brädorna.

Passar alla terrasser

Du kan använda samma konstruktion till alla terrasser som har ett fast underlag, t.ex. stenplattor. Om underlaget är naken jord, gräver du ner plintar som kan hålla reglarna stabilt.

Men det är ett par saker du ska tänka på. Även om underlaget är sten- eller betongplattor, ska du skydda reglarnamot markfukt för annars ruttnar de i takt med att de blir fuktiga. Det kan ju ligga vatten på plattorna i flera dagar innan det dunstar. Här har vi löst problemet med plastilar, bitar av vattenfast plywood och takpapp – som samtidigt gjorde det lätt att få bjälklaget att ligga vågrätt. Mellan bärlinan och väggen la vi också takpapp för att skydda mot fukt.

Terrassbrädorna läggs med ett litet mellanrum, så att regn- och smältvatten kan rinna undan. Träet bör också skyddas med träolja, som dessutom får träet att behålla sin fina glöd.

Instruktion

01
Snickra underlaget 5 Steg

Den gamla beläggningen av stenplattor är visserlingen ojämn, men utgör ändå ett stabilt underlag för den nya terrassen.

Ovanpå plattorna lägger vi reglar vinkelrätt ut från huset. Reglarna, som är 45 x 70 mm läggs på cirka 40 cm inbördes avstånd. Med längre avstånd kan det gunga när du går på terrassen.

Reglarna fästs i en bärlina som vi monterar på väggen. Bärlinan ger styrka åt konstruktionen och bestämmer den färdiga nivån på terrassen. Eftersom terrassen omgärdas av tre väggar är det egentligen inte nödvändigt att fästa den i väggen, för tyngden av brädorna gör att terrassen blir liggande. Mellan trä och vägg/stenplattor läggs takpapp.

1

Skruva fast bärlinan på väggen. Lägg takpapp mellan träet och väggen och fäst bärlinan med 8 mm expansionsbultar i förborrade hål.

2

Lägg reglarna med cirka 40 cm mellanrum. För att få upp reglarna i nivå med bärlinan läggs plastkilar eller klossar av vattenfast plywood på stenplattorna (med takpapp under).

3

Justera nivån till vågrätt med plastkilar. Det är alltid bäst att använda dubbla kilar - en från varje sida - för då låser de varandra. Fäst för säkerhets skull kilarna i regeln och klossen med en eller ett par skruvar.

4

Skruva fast reglarna på bärlinan med hjälp av vinkelbeslag. Skruvhålet närmast regelns kortänder ska inte användas för då är det risk att träet spricker.

5

Kolla hela tiden att alla reglar hamnar vågrätt. Det är rätt lätt att få de olika reglarna att ligga vågrätt, men det gäller också att få dem på samma nivå så att ovansidorna bildar en vågrät yta.

02
Kapa brädorna 5 Steg

Det är alltid en fördel att mäta upp och sedan kapa alla brädorna i förväg, men i så fall ska de kapas någon centimeter för långa. Finkapning utförs först när brädan ska på plats, för det är inte alltid säkert att väggarna runt terrassen är raka. När du sedan har en stapel brädor klar kan du göra en provläggning och numrera brädorna och därefter finkapa eller också gör du som vi visar i bildserien: kapar brädorna en efter en.

Här ska vi plugga igen alla skruvhål med träpluggar av samma trä som terrassbrädorna, och även detta arbete kan du förbereda. Då går resten lättare.

1

Kapa brädorna till önskad längd när du har kontrollmätt. Det har ingen betydelse vilken såg du använder, men när du sågar i hårt trä ska du välja sågblad eller klinga som klarar hårt trä.

VIKTIGT! Finsåga endast en bräda i sänder.

2

Jämna eventuellt till kortändarna, t.ex. med hyvel. När du hyvlar ändträ är det viktigt att du hyvlar in mot mitten. Hyvlar du ut över kanten trasar du sönder träet.

3

Lägg en borrmall på brädan. Här är borrmallen bara en brädbit med hål placerade på rätt ställe. Det har vi mätt oss fram till med tanke på var reglarna ligger. Mallen ser till att alla hål hamnar på samma ställe i alla brädor.

4

Förborra för träpluggarna. Borra med 8 mm spiralborr. För att få hålen exakt lika djupa används här ett djupstopp gjort av en genomborrad bit rundstav. Du kan ev. även köpa en tappborr.

5

Håll brädorna på plats med tvingar när de skruvas fast i reglarna. Här har vi stuckit ner plåtbitar mellan tidigare fastgjorda brädor. Avståndet mellan brädorna hålls konstant med hjälp av distansbitar av trä eller plast.

03
Plugga och skydda 5 Steg

Pluggarna, som döljer skruvhuvudena och skyddar mot inträngande vatten via skruvhålen, gör du med pluggborr. Det är en specialborr som borrar ut pluggar ut massivt trä och den finns i olika storlekar i välsorterad byggfackhandel.

Tänk på att borra ut pluggar ur flera brädor för att få pluggar i flera olika nyanser. Brädorna är ju inte enfärgade. Se till att ådringen i pluggarna vänder åt samma håll som ådringen i terrassbrädorna. Det ser snyggast ut.

När pluggarna har knackats ner, skärs de av vid brädan med vasst stämjärn. Slipa propparna plant med brädorna, ta bort slipdamm och olja terrassen.

1

Borra ut ett antal proppar ur ett par brädor. Specialborren kan med fördel monteras i pelarborrmaskin eller borrmaskin som monterats i borrstativ.

2

Knacka ner pluggarna i hålen men rulla dem först i lite lim (trälim av utetyp). Vänd pluggen så att ådringen i den pekar åt samma håll som på brädan.

3

Ta bort den del av pluggen som sticker upp när limmet har torkat. Det tar ett par timmar. Med ett vasst stämjärn kan du skära av pluggen tätt intill brädan.

4

Slipa ner pluggarna i nivå med brädorna. Om du har varit noggrann med stämjärnet räcker det om du finslipar med planslip eller excenterslip och slippapper korn 120. Ska du slipa mycket har du större nytta av en bandslip.

5

Stryk hela terrassen med träolja eller en särskild terrassolja. Men dammsug först och torka bort slipdamm med lätt fuktig trasa. Oljan kan läggas på med målarrulle eller svamp. Följ anvisningarna på träoljeburken.

Material

45 x 70 mm tryckimpregnerat trä:
• 60 meter reglar
• 5,5 meter bärlina

25 x 145 mm terrassbrädor (jatoba):
• 126 meter terrassbrädor
• Träpluggar

Dessutom:
• Vattenfast plywood
• Plastkilar
• Takpapp
• 8 mm expansionsbultar
• Vinkelbeslag
• 4,0 x 55 mm trallskruv, Cutters
• Träolja
• Trälim av utetyp

Tidsförbrukning

15 m2 tar ett par dagar.

Pris

Cirka 350 kr/m2, dvs. 5500 kr för en terrass på 15 m2

Svårighetsgrad

Om du har ett underlag av stenplattor, är det endast träpluggarna som kan kräva lite kunnande.

Ritning

Här har du terrassens konstruktion

En bärlina fästs på husväggen och bestämmer nivån på den färdiga terrassen. På cirka var 40:e cm fästs sedan en regel vinkelrätt ut från bärlinan. Reglarna fästs med vinkelbeslag.

Reglarna pallas upp till önskad höjd med hjälp av bitar av vattenfast plywood. Plastkilar gör det sedan lätt att finjustera höjden på reglarna. Mellan stenplattorna och plywooden och mellan bärlina och vägg läggs takpapp för att det inte ska tränga in fukt i träet. Om underlaget inte är fast som här, kan du gräva ner ett par betongplintar för att hålla reglarna.

Här har du terrassens konstruktion

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altan