Utvigda terrassen

Den gamla terrassen ska byggas ut. Den befintliga är helt enkelt för smal. Man kommer inte förbi om det sitter någon vid bordsgaveln.

Lyckligtvis är terrassen stabilt byggd av bra material, så vi behöver inte riva den och börja om från början. Underlaget till terrassen tillverkas av lika kraftiga dimensioner som den befintliga, det vill säga att bärbjälkarna ska vara av 45x195 mm virke och golvreglarna 45x145 mm.

Den gamla terrassen är 140 cm bred och ska byggas ut till det dubbla, alltså knappt tre meters bredd. För en vecka sedan grävde vi ner betongplintarna. De är 70 cm höga och står i makadam samt färdigblandad betong.

Det går också att gjuta egna plintar ner till frostfritt djup, eller isolera dem. Det är svårt att väga av fem plintar i samma höjd, men man slipper problemet genom att använda plintar med justerbara stolpskor. De kan ställas in så att bärlinan hamnar exakt i våg.

Hantverkaren börjar med att lägga bjälken på plats. Terrassen är 7,4 meter lång, men så långa bärbjälkar finns inte i bygghandeln, så därför använder vi två bjälkar i standardlängden 4,2 meter.

Bjälkarna sammanfogas vid den mittersta plinten med hjälp av en så kallad bladad fog, i princip en fog halvt i halvt, men på hållbarast möjliga sätt.

Hantverkaren mäter halvvägs ner på bjälken och 20 cm in, samt avsätter motsvarande mått på den andra bjälken. Markera den del av virket som ska sågas bort med ett kryss, så att du inte råkar ta miste.

På den högra bjälken sågar vi av överdelen, på den vänstra tar vi underdelen. Hantverkaren placerar de två bjälkarna i varandra, så att ursågningarna passar ihop. Därpå kontrollerar han med ett vattenpass att de är i våg. När bjälken är avvägd ska delarna sammanfogas.

Det gör vi genom att borra två hål rakt igenom det övre bladet och halvt igenom det under – sammanlagt borrdjup blir 30 cm. Hantverkaren använder en 40 cm lång och 16 mm tjock träborr.

Två rundstavar av furu sågas till med hjälp av kap-/geringssågen. De ska vara 35 cm långa. Rundstav av furu är att föredra, eftersom det är ett mjukare träslag som utvidgar sig när det blir fuktigt och därmed sitter hårdare fast än ett hårdare träslag, som exempelvis teak.

Rundstaven spetsas en aning i ena änden, så att det blir lättare att få in den i hålet. Innan den knackas på plats lägger hantverkaren på trälim för utomhusbruk.

Han ser också till att spruta i lite lim i borrhålet, för att få en så kraftig fog som möjligt. När rundstaven knackats ner helt och hållet sticker det upp en bit, men den sågas lägg av med en fintandad handsåg.

Innan bjälken görs fast i stolpskorna gäller det att den ligger helt vågrätt. Det gör den inte ännu, men man kan lätt justera stolpskorna för att få upp bjälken i ena änden. Kom ihåg att dra både den övre och den undre muttern, så att stolpskon inte kan röra sig.

Vi använder 35 mm monteringsskruvar för att göra fast bjälken i stolpskon. Skruvarna är avsedda för tryckimpregnerat trä, som innehåller koppar. Nu är den nya terrassens fundament lagt och vi kan börja montera golvreglarna.

Hantverkaren börjar i terrassens ena ände. Med hjälp av ett vattenpass tar han ut placeringen av den gamla terrassens golvplankor. De sitter 6,5 cm över bjälken.Med hjälp av vattenpasset markerar han nu var den första golvregeln ska placeras på bjälken. Regeln försänks i bjälken.

Det går också att göra fast reglarna med hjälp av balkskor, men här har vi valt den klassiska snickarmetoden – en stabil träfog. Regelns tjocklek, 45 mm, avsätts på bjälken.

Är man noga med markering, ursågning och finputsning med stämjärnet kommer regeln att passa som hand i handske med urtaget. När urtaget gjorts kontrollerar hantverkaren att regeln ligger i våg, samtidigt som den är i flukt med undersidan på det befintliga terrassgolvet.

Reglarna gör fast vid den gamla terrassen med förstärkta vinkeljärn, 80x80 mm. Beslagen fästs med 12 st 35 mm montageskruvar – 6 i vardera sidan. Fogen mellan bjälke och regel fixeras med ett par långa skruvar – 6x100 mm.

De dras i vinkel, en från vardera sidan, genom regeln ner i bjälken. Reglarna till terrassen läggs ut med 55 cm mellanrum i förlängning av den befintliga terrassens reglar.

Kom ihåg att det inte bör vara mer än 60 cm mellan reglarna. Om man använder tunnare terrassbrädor, som 20-22 mm, bör avståndet inte vara mer än 50 cm mellan reglarna om man ska slippa svikt i golvet.

Reglarnas placering mäts upp, beslagen skruvas fast och reglarna försänks en efter en i bjälken. När alla reglar lagts på plats och skruvats fast i både den gamla terrassen och i den nya bärbjälken är underlaget till terrassutbyggnaden klart.

Läs mer om altan

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altan