Bygg en trappe

En bred trappa är en enkel och lätt tillbyggnad till en terrass. Dels ger det lättare tillgång till terrassen, men framför allt blir det en plats för vila och vederkvickelse.

För att kunna bygga trappan behöver vi först stänga till om terrassens sidor. Till det använder vi likadana plankor som ligger i terrassgolvet. Först skruvar vi fast ett par bitar på varje golvregel. Dem kommer vi senare att klä med plankor.

Därmed täcker vi stegen i trappan, och ger ett ryggstöd för den som vill sitta här. De bitar vi skruvar fast är vanliga terrassplankor, 32x100 mm.

En bit skruvar på vardera sidan om golvregeln. Plankbitarnas längd beror på hur höga trappstegen ska vara. Här är de 35 cm. För att träet inte ska brytas ner får bitarna inta ha markkontakt. Här håller vi ett avstånd på 15 cm till marken. De vågräta vangstyckena kapas i längder på 65 cm.

Till vangstyckena används tryckimpregnerat furuträ i dimension 45 x 145 mm. Kläm fast vangstycket med en tving och mät från terrassens översida ner till en bit planka som lagts ovanpå vangstycket. Här är avståndet 35 cm, vilket betyder att det finns plats för tre plankor på 10 cm, samt 5 cm till mellanrummen.

Ta bort plankstumpen och väg av vangstycket. När det är helt i våg görs det fast med ett par rostfria skruvar. Nu kan vi ta bort tvingen och gå vidare till nästa regel.

Där upprepas proceduren. Men det gäller att väga av de följande vangstyckena inte bara mot lodlinjen, utan också mot det föregående vangstycket – alla ska vara i våg inbördes. För att klara det behövs ett långt vattenpass eller en helt rät planka.

Trappsteget ska bara gå längs halva den drygt 7 meter långa terrassen. Resten kläs med vågrätt avvägda plankor. Nu har trappsteget stöd baktill i terrassen.

Det behövs också ett stöd i framkant.Marken behöver jämnas till en aning för att ge plats åt en bärande bjälke av impregnerat furuträ, 45x195 mm. Hantverkaren gräver av lite extra för att ge plats åt ett par plattor som bjälken ska ligga på. Plattorna läggs i ett lager sättsand.

En bit tjärpapp läggs emellan plattorna och bjälken för att hindra fukt från att tränga upp i träet och bryta ner det. Bjälken görs fast 12 cm in från vangstyckenas ändar.

Då går det att dölja bjälken med terrassplankorna. Trappans sättsteg ska kläs så att det kan fungera som ryggstöd. Vi klär med samma plankor lagts i terrassen. Det ger ett enhetligt intryck. Hantverkaren skruvar fast en liten hjälpkloss som plankorna kan vila mot.

Plankorna läggs upp löst på steget och fördelas så att springorna blir lika breda. De tre första plankorna kapas i längd och monteras på trappan.

De görs fast med två rostfria skruvar i varje vangstycke, på samma sätt som om det vore ett terrassgolv.Innan den sista plankan läggs på plats mäter hantverkaren ut hur mycket som ska kapas av reglarna, så att de hamnar kant i kant med bjälken undertill, och så att den sista stegplankan täcker den vågräta avslutningsplankan.

Alla reglar mäts upp och markeras innan de kapas till med en sticksåg eller en fogsvans.En planka skruvas fast för att dölja reglarnas ändträ.

Först därpå läggs den sista stegplankan på plats och görs fast. Utstickande plankor kapas av och bjälken döljs med hjälp en terrassplanka, så att det färdiga steget är enhetligt klätt. Den andra halvan av terrassen täcks med samma sorts plankor och trappsteget ger terrassen en elegant look.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altan