Så anlägger du rabatten

Nu är jorden klar för själva planteringen av rabatten. Plantorna är utplacerade i backar och Birgit är redo att sätta ut plantorna på den bara jorden. Hon följer självklart den skiss hon gjorde tidigare.

För att behålla överblicken väljer hon att först placera ut de så kallade solitära perennerna i rabatten. Det är de plantor som med tiden kommer att växa sig höga och breda ut sig rejält.

Därför placeras de ut enskilt och inte i grupper, som de övriga. Birgit har valt grupper av pioner och gräs som återkommer tre gånger i rabatten för att skapa en bra rytm.

Gräsen kan bli över en meter höga, så pionerna kan på ett naturligt sätt luta sig mot dem i takt med att de växer upp. Drefter placerar Birgit ut de högsta plantorna i rabatten för att markera dess form ordentligt.

Hon återvänder naturligtvis löpande till sin skiss.Slutligen kan hon börja placera ut de lägre plantorna i rabatten. Och till sist finjusterar hon alla plantor, så att rabatten utstrålar den avsedda harmonin.

Nu är alla plantor utplacerade och Birgit studerar resultatet. Ser det ut som planerat eller ska möjligen några slutjusteringar göras innan plantorna hamnar i jorden? Hon är rätt nöjd och därmed kan nästa fas inledas.

En helt vanlig planteringsspade är det viktigaste verktyget vid själva planteringen. Jorden är lucker och bearbetad och därför lätt att arbeta med. Birgit gräver en egen grip för varje planta, placerar den fuktiga plantan i hålet, skottar på lite jord och trycker till ordentligt runtom.

Det är mycket viktigt att rötterna får en ordentlig jordkontakt. Det kollar man enkelt genom att dra i toppen av plantan. Birgit har valt att sätta plantorna i den här rabatten lite tätare än vad plantskolan rekommenderar, eftersom hon vill att de ska täcka jorden väl redan under den här odlingssäsongen.

Om det rekommenderade planteringsavståndet inte står angivet på krukan när du köper den kan du alltid fråga personalen på plantskolan. Hon har många plantor att sätta, så Birgit har anlitat en medhjälpare.

Samma planteringsprincip används för alla plantor. Nu är alla plantor satta och det är dags att röja upp. För att ge de nyplanterade perennerna bästa möjliga förutsättningar i etableringsfasen får var och en av dem en liten dos organisk gödning.

Gödningen är komposterat kogödsel. Så snart det faller lite regn, eller om man vattnar, sipprar gödningen ner i marken. Det komposterade kogödslet verkar snabbt och ger plantorna en extra skjuts i att slå rot och börja växa.

Även om plantorna genomvattnades innan de planterades ut får allihop en dusch med vattenslangen som avslutning. Då ser man till att rötterna verkligen får en ordentlig jordkontakt.

Det finns ingen anledning att vattna all jord i rabatten.Var noga med att vattna igen, efter att vattnet sjunkit undan första gången, så att du är säker på att den är ordentligt genomvattnad.

Nu är rabatten anlagd. Den närmaste tiden kommer plantorna att lägga all kraft på att rota sig i sin nya miljö.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växter