Välj rätt sorts plywood

Plywood är ett fantastiskt byggmaterial och till på köpet ganska billig. Därför kan du tryggt göra som Ikea och andra möbeltillverkare, dvs. använda plywood när du snickrar möbler. Du kan också klä väggar med plywood och använda den som underlagstak. Men du måste välja rätt plywood.

Plywood: Välj rätt sorts plywood

STORT OCH SMÅTT: Plywood kan användas till både små och stora uppgifter. Det är ett lättbearbetat material.

VAD ANVÄNDS PLYWOOD TILL?

PLYWOOD INOMHUS
Det är mest inomhus vi använder plywood. Vi klär väggar med materialet, lägger det under t.ex. parkett och snickrar fina möbler av plywood.

PLYWOOD UTOMHUS
Utomhus används plywood mest som underlagstak eller rent av tak, när vi klär ytan med takpapp.

PLYWOOD TILL GJUTFORMAR
Ska ytan på det du gjuter bli slät och fin ska du välja plywood till gjutformen – oavsett om du gjuter gångplattor, en bänkskiva till köket eller en blomkruka.

HUR ANVÄNDS PLYWOOD?

Jämfört med andra träskivor är nog plywood en av de lättare skivorna. De väger till exempel lite mindre än skivor av mdf, spånskivor och osb-skivor. Det är också lättare att skruva i plywood. Skruvarna får bättre och lättare fäste och dras in snabbare.

Läs mer om träskivor

Om du ska limma ihop två skivor så går det lättare med plywood än med t.ex. mdf. Å andra sidan är det lite svårare att såga i plywood om du också vill har ett rent och snyggt sågspår. Skivorna trasas lätt sönder i sågspåret, men om du använder en fintandat sågblad så går det lättare.

Ska du absolut ha snygga sågspår kan du lägga plywoodskivan i press mellan andra träskivor när du sågar. Då kommer du att lyckas.

VIKTIGT OM PLYWOOD!

Du bör inte använda plywood där den kan utsättas för fukt. Även om det finns så kallad vattenfast plywood så är det bara limmet som är vattenfast inte hela skivan. Sådant lim är fenollim och du känner igen det för det är mörkare än vanigt lim.

SPECIELLT OM PLYWOOD

Plywood består av flera tunna skikt faner som har lagts i kort, därav det gamla namnet kryssfaner. Det är alltid ett jämnt antal faner i varje skiva. Skivor med flera tunna skikt är starkare än de som bara ha få, men tjockare skikt.

VARIANTER AV PLYWOOD

OKLASSAD

Den oklassade plywooden kan vara lite rödare eller mer gul än vanlig byggplywood och furuplywood. Den används främst till arbeten inomhus och till billiga möbler.

Pris: Lågt.

FURUPLYWOOD

Det är rätt vanligt att furuplywood har rätt tjocka skikt och att ådringen på de övre skikten är ganska markant. Är inte lika stark som björkplywood.

Pris: Medel.

BJÖRKPLYWOOD

Till björkplywood används många tunna skikt faner och därför är den både formstabil och stark. Ådringen är rätt diskret. Används till möbler som lackeras.

Pris: Medel/högt.

GJUTPLYWOOD

Gjutplywooden tillverkas av hårt trä och har många skikt eftersom skivan måste vara formstabil. Är ibland klädd med en fenolfilm som skyddar träet.

Pris: Medel/högt.

TAKPLYWOOD

Takplywood tillverkas av billiga barrträd och kan ha många fel på ytorna. Är oftast notad och spontad. Lågt pris betyder mer än utseendet.

Pris: Ganska lågt.

PROFILERAD PLYWOOD

Plywood med frästa spår (profiler) tillverkas av barrträ, ibland douglasgran. Kan används som beklädnad på väggar. Endast ganska tunna skivor.

Pris: Lågt.

GOLVPLYWOOD

En plywood som påminner mycket om takplywood eftersom den är gjord av billiga råvaror. Är alltid notad och spontad på samtliga kanter.

Pris: Lågt.

OSB

OSB-skivor är inte plywood utan tillverkade av stora träspån som pressats ihop med lim. Används i bland som ersättning för plywood regelstommar.

Pris: Mycket lågt.

PLYWOOD: DIMENSIONER

Nästan alla träskivor har standardmåttet 122 x 244 cm. Plywood finns i många tjocklekar och några är så tunna som 3-4 mm medan de tjockaste kan vara upp till 40 mm tjocka.

  • De vanligaste tjocklekarna är 9, 12, 15, 18 och 21 mm.
  • Tjocklekar över 21 mm måste du nog beställa liksom de tunnaste.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träskivor