Plywood: Välj rätt sorts plywood

STORT OCH SMÅTT: Plywood kan användas till både små och stora uppgifter. Det är ett lättbearbetat material.

HUR ANVÄNDS PLYWOOD?

Jämfört med andra träskivor är nog plywood en av de lättare skivorna. De väger till exempel lite mindre än skivor av mdf, spånskivor och osb-skivor. Det är också lättare att skruva i plywood. Skruvarna får bättre och lättare fäste och dras in snabbare.

Läs mer om träskivor

Plywood: Plywood: Hur används plywood?

Om du ska limma ihop två skivor så går det lättare med plywood än med t.ex. mdf. Å andra sidan är det lite svårare att såga i plywood om du också vill har ett rent och snyggt sågspår. Skivorna trasas lätt sönder i sågspåret, men om du använder en fintandat sågblad så går det lättare.

Plywood: Plywood: Hur används plywood?

Ska du absolut ha snygga sågspår kan du lägga plywoodskivan i press mellan andra träskivor när du sågar. Då kommer du att lyckas.

VIKTIGT OM PLYWOOD!

Du bör inte använda plywood där den kan utsättas för fukt. Även om det finns så kallad vattenfast plywood så är det bara limmet som är vattenfast inte hela skivan. Sådant lim är fenollim och du känner igen det för det är mörkare än vanigt lim.

SPECIELLT OM PLYWOOD

Plywood består av flera tunna skikt faner som har lagts i kort, därav det gamla namnet kryssfaner. Det är alltid ett jämnt antal faner i varje skiva. Skivor med flera tunna skikt är starkare än de som bara ha få, men tjockare skikt.

VARIANTER AV PLYWOOD

Plywood: VariantPlywood: Varianter av plywooder av plywood

OKLASSAD
Den oklassade plywooden kan vara lite rödare eller mer gul än vanlig byggplywood och furuplywood. Den används främst till arbeten inomhus och till billiga möbler.
Pris: Lågt.

Plywood: Varianter av plywood

FURUPLYWOOD
Det är rätt vanligt att furuplywood har rätt tjocka skikt och att ådringen på de övre skikten är ganska markant. Är inte lika stark som björkplywood.
Pris: Medel.

Plywood: Varianter av plywood

BJÖRKPLYWOOD
Till björkplywood används många tunna skikt faner och därför är den både formstabil och stark. Ådringen är rätt diskret. Används till möbler som lackeras.
Pris: Medel/högt.

Plywood: Varianter av plywood

GJUTPLYWOOD
Gjutplywooden tillverkas av hårt trä och har många skikt eftersom skivan måste vara formstabil. Är ibland klädd med en fenolfilm som skyddar träet.
Pris: Medel/högt.

Plywood: Varianter av plywood

TAKPLYWOOD
Takplywood tillverkas av billiga barrträd och kan ha många fel på ytorna. Är oftast notad och spontad. Lågt pris betyder mer än utseendet.
Pris: Ganska lågt.

Plywood: Varianter av plywood

PROFILERAD PLYWOOD
Plywood med frästa spår (profiler) tillverkas av barrträ, ibland douglasgran. Kan används som beklädnad på väggar. Endast ganska tunna skivor.
Pris: Lågt.

Plywood: Varianter av plywood

GOLVPLYWOOD
En plywood som påminner mycket om takplywood eftersom den är gjord av billiga råvaror. Är alltid notad och spontad på samtliga kanter.
Pris: Lågt.

Plywood: Varianter av plywood

OSB
OSB-skivor är inte plywood utan tillverkade av stora träspån som pressats ihop med lim. Används i bland som ersättning för plywood regelstommar.
Pris: Mycket lågt.

PLYWOOD: DIMENSIONER

Nästan alla träskivor har standardmåttet 122 x 244 cm. Plywood finns i många tjocklekar och några är så tunna som 3-4 mm medan de tjockaste kan vara upp till 40 mm tjocka.

  • De vanligaste tjocklekarna är 9, 12, 15, 18 och 21 mm.
  • Tjocklekar över 21 mm måste du nog beställa liksom de tunnaste.