Bygg växthuset mot väggen

Utnyttja utrymmet och bygg växthuset mot planket eller husgaveln. Hantverkaren visar hur du bygger ett kompakt växthus med gott om ventilation.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Väggväxthus

Om du drömmer om att skörda dina egna välsmakande, solmogna, nyplockade tomater, så är kanske ett växthus på väggen någonting för dig. Även om du inte har någon stor trädgård.

Det krävs nämligen inte särskilt mycket plats – bara några kvadratmeter fasad i söderläge som växthuset kan placeras på.

Bygg väggväxthus med trästomme

Vi har byggt ett väggväxthus som består av en smal och avlång trästomme av reglar.

Måtten är anpassade så att det precis får plats två odlingslådor. Växthuset på väggen är försett med glasluckor i fronten och på taket, som kan öppnas eller stängas för att reglera värmen.

Växthuset på väggen är byggt i moduler med två sidor och en mittendel, en botten och ett snedtak. Botten täcks med brädor så att odlingslådorna inte syns. De två luckorna i fronten och i taket kan öppnas. Sidofönstren kan inte öppnas.

I sidorna sitter ett par tvärstag. Mellan sidorna sitter också tvärstag för att hela konstruktionen ska bli helt stabil.

Mät upp exakt för växthuset på väggen

Det lönar sig att vara noggrann med mätning, sågning och montering av trästommen för att det ska bli lätt att sätta i glaset.

Delarna ska mätas och sågas till så att du kan bygga trästommen. Flera av delarna är likadana, så det är smart att mäta dem samtidigt. Det lönar sig att vara noggrann med mätning och sågning. Då blir det lättare att montera delarna.

Väggväxthus med stabil grund

Det är viktigt att växthuset har en bra grund, som det inte tränger upp något vatten genom. Betongplattor på en grusbädd, på ett plant och komprimerat underlag fungerar bra.

Är det för svårt att få till kan du t.ex. lägga takpapp under bottenramen så att du undviker kontakt med marken.

Hämta en komplett byggbeskrivning för växthus på vägg

Ett hemmabyggt väggväxthus är ett härligt tillskott i trädgården, och det är en hanterbar uppgift för gör det självaren.

Om du hämtar vår byggbeskrivning för växthus på vägg kan du följa våra experters detaljerade steg för steg-vägledning.

Du får även en komplett materiallista för projektet. Det tar cirka 3 dagar plus torktid att bygga och måla växthuset.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om växthus

Instruktion

01
Stommen 5 Steg

Växthuset har en regelstomme av trä och konstruktionen är enkel, avlång och smal. Nertill finns en bottenram som framsidan och de två kortsidorna fästs på. På mitten av stommen finns ett par tvärstag och det sitter tvärstag också mellan sidorna för att konstruktionen ska bli stabil.

Mät upp alla delar och såga till dem innan du börjar bygget. Flera delar är lika stora och då är det smart att såga dem samtidigt. Det lönar sig att vara noggrann när du mäter och sågar för då blir det lättare att sätta ihop delarna.

Växthus mot vägg 1

Skruva ihop bottenramen av reglarna A och B. Här används självborrande skruvar som gör det onödigt att förborra. Sätt en skruv i varje fog.

Växthus mot vägg 2

Markera på stolparna E och F när du har sågat till dem. Spänn ihop dem med stora tvingar och markera måtten 22 cm, 67,5 cm, 112 cm, 161 cm och 190,5 cm, för det är på dessa ställen reglarna D fästs.

Växthus mot vägg 3

Såga av kortsidorna snett upptill när de är klara, så att du får ett fall på taket. Såga snett genom toppen av sidoregeln E ner genom sidoregeln F. Använd cirkelsåg och sågskena.

Växthus mot vägg 4

Skapa ett stabilt underlag för växthuset genom att lägga t.ex. stora betongplattor på marken där det ska stå. Kolla med vattenpass att plattorna ligger vågrätt och tryck ner dem lite i gruset.

Växthus mot vägg 5

Fäst sidorna på bottenramen. Det går lättast om du först ställer botten-ramen upp och sedan skruvar. Vänd stom-men så att den står rätt och skruva fast den.

02
Trekanterna 3 Steg

Växthus mot vägg 1

Sätt ihop brädorna M så att du kan tillverka de små trekanterna till sidorna. Lägg brädorna kant mot kant och skruva fast en stödbräda på baksidan med 3,5 x 30 mm skruvar. Se upp så att skruvarna inte hamnar i din såglinje.

Växthus mot vägg 2

Markera såglinjen. Den längsta brädan M ska vara 49,6 cm och höjden i den ena änden 27,5 cm. I den andra änden är höjden 2,5 cm.

Växthus mot vägg 3

Såga ut de två trekanterna. Här använder vi sänksåg och sågskena men det går lika bra med cirkelsåg, fogsvans eller sticksåg bara du sågar rakt.

03
Tak och botten 7 Steg

Nu fortsätter du med ramen till taket. Den ska kompletteras med en toppregel J på den nedre inre delen av ramen så att fönsterbågen har något att vila på när den monteras. Upptill monteras en extra takbräda U som takfönstret kan skruvas fast på. Den brädan geringssågas på längden så att den sitter plant med den vägg som växthuset ställs mot.

När du ska montera takramen är det praktiskt att först lägga regelstommen på ett par bockar för då blir det lättare att skruva fast den. Det är också lättast att fästa beklädnaden nederst medan stommen ligger ner.

Växthus mot vägg 1

Takramen med långsidorna G och kortändarna H skruvas ihop. Det räcker med en 5 x 60 mm skruv i varje hörn.

Växthus mot vägg 2

Skruva fast den inre toppregeln J på insidan av takramen. Fäst den först på långsidan G och dra sedan ner en skruv i varje kortsida H.

Växthus mot vägg 3

Skruva fast takramen på stommen. Det går lättare om du tippar stommen en aning. Lägg den gärna på ett par bockar med en stödbräda på varje sida. Då blir det lättare att skruva fast ramen.

Växthus mot vägg 4

Såga till takbrädan U och fäst den på takramen. Geringssåga den först på längden cirka 30 grader så att den sitter plant med fasaden på det hus som växhuset monteras mot.

Växthus mot vägg 5

Skruva fast de små trekanterna M upptill med 5 x 50 mm skruvar. Det är enklare att sätta brädor i gaveltrekanterna än att montera glas. Skruva också fast listerna N på framsidan så att du har något att fästa dörrarna i.

Växthus mot vägg 6

Skruva fast beklädnaden K och L med 5 x 50 mm skruvar. Den övre brädan ska placeras så att ovankanten hamnar 28,5 cm från underkanten av bottenramen. Här monteras tre brädor.

Växthus mot vägg 7

Det är lättast att montera de sista listerna när stommen ligger ner och du har plats att röra dig runt den.

04
Bågar, dörrar och tak 5 Steg

Nu fortsätter du med bågar, dörrar och takfönster. Du behöver två smala fönsterbågar till sidorna, två dörrar som kan öppnas på framsidan och ett avlångt takfönster som också kan öppnas.

Till fönster och dörrar används lister, som sågas till och fräses i kortändarna så att de kan bladas ihop. Bladfogar är ju både snygga och starka. När du ska fräsa kan det vara en fördel att använda en mall så att du fräser bort lika mycket från alla lister. Det är ju viktigt att bågar, dörrar och takfönster bir vinkelräta. Det är smart att utföra monteringen på en vinkelrät byggskiva för då kan du löpande kolla att allt blir vinkelrätt.

Växthus mot vägg 1

Fräs urtag i kortändarna på listerna P och Q när du har sågat till dem. Här ska du göra en rak hörnbladfog så du ska fräsa bort hälften av listens tjocklek i listens bredd. Det är smart med en fräsmall.

Växthus mot vägg 2

Borra hål i alla bladfogar när du har fräst färdigt och lagt ihop listerna. Använd en 10 mm borr. Gör sedan en provmontering och kolla att delarna passar perfekt ihop innan du stryker på lim och lägger ihop delarna på nytt.

Växthus mot vägg 3

Limma ihop alla listerna. Lägg ett par limklickar i varje bladfog. Om du lägger ihop ramarna på en vinkelrät skiva kan du kolla att de blir vinkelräta.

Växthus mot vägg 4

Knacka fast träpluggar i alla fogar. De ska sticka ut lite på bägge sidor så att du efteråt kan såga av dem plant med träet. Lägg ramen på ett par lister så att pluggarna kan sticka ut lite.

Växthus mot vägg 5

Kapa pluggarna när limmet har härdat efter ett par timmar. Slipa sedan helt plant med slippapper korn 60 och finslipa lätt med slippapper korn 120. Sätt ihop takfönstret, de två sidorna och den andra dörren på samma sätt.

05
Sätt i fönsterglasen 2 Steg

När dörrar, takfönster och sidor är klara är det dags att sätta i glaset. Är du smart väntar du med att beställa glas tills monteringen av listerna är klar för då kan du dubbelkolla alla mått innan glaset beställs.

Innan glasen kan sättas på plats ska du montera falslister på baksidan av dina ramar. Kapa dem på gering så att det ser snyggt ut i hörnen. Falslisterna ska sticka ut en bit, 10 mm, för att ge glasen stöd. Det går snabbt att fästa listerna med spikpistol om du har en sådan. När alla glas är på plats fäster du en glasningslist på utsidan. Även nu kan du använda spikpistol.

Växthus mot vägg 1

Spika fast falslister på baksidan av varje ram så att glasen får stöd. Om listerna är 27 mm breda sätter du ett märke 17 mm in på ramarna hela vägen runt. Då sticker listerna ut 10 mm. De vågräta listerna fästs mellan de lodräta.

Växthus mot vägg 2

Sätt i glasen och spika fast glasningslisterna. Här används spikpistol men du kan lika gärna använda hammare och 15 mm dyckertar. Listerna har geringssågats i ändarna. Måla ramarna.

06
Avslutande finish 3 Steg

Nu återstår endast några småsaker, t.ex. att måla växthuset. Börja med att grunda med olja och stryk sedan med utelasyr. När färgen har torkat kan växthuset skruvas fast på den vägg där det ska stå. Använd vinkeljärn till monteringen - det är enklast. Är det en tegelvägg behöver du pluggar till teglet.

Dörrarna monteras med fyra gångjärn i varje - ett vid varje vågrät list. Det går åt fem gångjärn till takfönstret. Även nu ett vid varje list. Fäst också ett par haspar och krokar nertill på fönstret så att det kan stå öppet om det blir för varmt i växthuset.

Växthus mot vägg 1

Måla växthuset innan du monterar dörrar, sidor och takfönster. Grunda obehandlat trä och stryk sedan två gånger med heltäckande utelasyr. När färgen har torkat fästs växthuset på väggen med hjälp av vinkeljärn och skruvar.

Växthus mot vägg 2

Montera dörrar och takfönster med gångjärn och skruva fast de två sidofönstren på växthuset. Håll fast dörrarna med tvingar medan gångjärnen skruvas fast. Fäst en magnet eller krok som kan hålla dörrarna stängda.

Växthus mot vägg 3

Det är hur lätt som helst att reglera temperaturen i växthuset eftersom både takfönster och dörrar kan öppnas.

Material

45 x 45 mm trä, ev. tryckimp.:
• 2 bottenreglar (A) à 181,8 cm
• 3 bottenreglar (B) à 41 cm
• 6 tvärstag (C) à 84,1 cm
• 12 reglar (D) à 41 cm
• 3 bakre stolpar (E) à 190,5 cm
• 3 främre stolpar (F) à 167,7 cm
• 2 toppreglar (G) à 190 cm
• 2 toppreglar (H) à 51 cm
• 1 inre toppregel (J), 181 cm

22 x 95 mm brädor:
• 3 panelbrädor (K) à 185,6 cm
• 6 sidobrädor (L) à 50 cm
• 6 trekanter (M)

22 x 44 mm hyvlat trä:
• 2 sidolister (N) à 138,8 cm
• 10 dörrlister (P) à 137,2 cm
• 8 dörrlister (Q) à 87,9 cm
• 8 lister (R) à 49,6 cm
• 5 taklister (S) à 55 cm
• 2 taklister (T) à 190,2 cm

3 mm fönsterglas:
• 4 takglas à 46 x 41,7 cm
• 6 sidoglas à 39,5 x 40,5 cm
• 12 dörrglas à 9,5 x 37 cm

Deeutom:
Bräda (U), 2,2 x 7,8 x 190 cm, till tak
• Falslister, 8 x 27 mm, c:a 35 m
• Glaslister, 10 x 16 mm, c:a 35 m
• Rostfria skruvar: 3,5 x 30, 5 x 50, 5 x 60 och 5 x 80 mm
• 2 dörrhandtag + magnethållare
• 13 rostfria gångjärn
• 15 mm dyckertar
• Trälim, utomhus
• Grundningsolja och utelasyr

Specialverktyg

•Cirkelsåg med sågskena
• Spikpistol

Tidsförbrukning

3 dagar plus torktid.

Pris

Cirka 5000 kr.

Svårighetsgrad

För att det ska gå lätt att sätta glas i växthuset måste du vara noggrann mär du mäter, sågar och monterar de olika delarna.

Ritning

Så här sätts växthuset ihop

Växthusets konstruktion är enkel och består av träreglar. De kan sättas ihop till moduler: två kortsidor, en långsida, en bottenram och ett tak. Den nedre delen av växthuset kläs med brädor så att man inte ser odlingslådorna. Taket och dörrarna kan öppnas.

Så här sätts växthuset ihop

Tips & Tricks

Mall för fräsning av bladfogar

Om du använder handöver-fräs för att göra fogarna är det praktiskt med en fräsmall. Du behöver fyra bitar på 20-30 cm av de lister dörrar etc. tillverkas av för att höjden ska stämma. Fäst två lister vågrätt på en skiva med 44 mm avstånd (listbredden). Skruva sedan fast två lister ovanpå åt andra hållet och med samma avstånd. Därefter kan du sticka in en list i mallen och låta fräsen ta bort träet.

Bygga växthus mot vägg ritning

Listerna monteras på en skiva 44 mm från varandra.

Bygga växthus mot vägg ritning

Listen skjuts in nertill och låses fast innan du fräser.

Bygga växthus mot vägg ritning

Ställ in fräsen på 11 mm (halva listtjockleken) och fräs.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växthus och orangeri