Slipa motorsågen

En slö kedja är tung och långsam att arbeta med. Här kan du se hur du håller din kedja i topptrim.

Tänderna kan vara mycket vassa så du gör bäst i att ta på dig ett par arbetshandskar. Först skruvar du loss de skruvar som håller sidolocket på plats. Gör rent locket från sågspån och flisor.

På svärdet finns två smörjhål som alltid ska rensas så att kedjeoljan kan pressas in i svärdets botten och smörja kedjan. Runt noshjulet sitter också en massa skräp som avlägsna med exempelvis en tandborste. När svärdet sätts på plats vänds det ett halvt varv innan kedjan läggs på.

Genom at vända svärdet varje gång du slipar kedjan försäkrar du dig om att svärdet slits lila mycket på över- och undersidan. Det bevarar en god balans i sågen. När sidolocket har satts tillbaka ska kedjan sträckas.

När kedjan börjar ligga an mot svärdet ska du komma ihåg att lyfta svärdet så att du är säker på att det sitter rätt. På en perfekt sträckt kedja får det inte finnas luft mellan svärdet och kedjan och sågen får inte flytta sig när du drar i kedjan. Sågen ska nu spännas fast i ett skruvstäd med kedjan vågrät.

Om du sätter ett märke på en av tänderna så kan du enkelt se när du har slipat hela vägen runt. Innan du börjar slipa måste du veta i vilken vinkel kedjan ska slipas. Det kan du till exempel läsa på det paket som du fick kedjan i.

Alternativt kan du fråga tillverkaren. Här använder vi en slipbricka där det är 30 graders vinkel på ena sidan och 25 graders på den andra. Slipbrickan sätts på svärdet och genom att följa linjerna på mallen är vi säkra på att slipvinkeln blir precis 30 grader.

Varje tand får fem drag med filen innan kedjan dras fram till nästa tand. Lägg märke till att man alltid filar från tandens korta sida mot den långa. Tänderna sitter på båda sidor av kedjan.

Därför vänds sågen så att man kan slipa från den motsatta sidan. Om du är rädd för att slipa för djupt finns det olika sorters hjälpverktyg. Filmallens båda rullar gör att man inte kan slipa djupare än till rullarna.

Till sist ska man justera ryttarna, de små tappar som styr hur mycket trä tanden ska ta. Ryttarna ska ha samma höjd som tänderna.

Slipbeslaget som följer med mallen läggs ovanpå kedjan och med en flatfil slipas ryttarna försiktigt. Som tumregel slipar trädgårdsanläggaren kedjan efter varje full tank. På så vis har han alltid en vass kedja som är lätt att arbeta med.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgårdsmaskiner