Det finns knappast någon trädgård som kan skötas utan hjälp av en rejäl grensax. Den behövs inte hela tiden, men den är nödvändig när det är dags att beskära träd och buskar. För det gör den utomordentligt bra.

Grova grenar sågas av med bågsåg eller grensåg, men grova kvistar och grenar upp till cirka 40 mm i diameter klipps med grensaxen. Den ger ett rakt, snyggt och fint snitt och det är mycket bättre än de trasiga spår som en såg lämnar efter sig.

De kraftigare modellerna klipper 40 mm grenar. Handtagen är ju långa så häveffekten är stor. Men flera saxar har dessutom utväxling och med en sådan behöver man inte ta i för att klippa grova kvistar och grenar. Men utväxlingen kräver att man klipper flera gånger och att handtagen ska dras långt från varandra.

Det kan ibland vara svårt, t.ex. vid beskärning av buskar, för då är handtagen i vägen. Välj hellre en sax utan utväxling till buskar. Eller en såg. När du väljer grensax ska du inte ta första bästa modell som kan klippa grova grenar. Det krävs trots allt lite muskler för att hantera en stor sax, även om den har utväxling.