Det finns många olika produkter att välja mellan när man ska gödsla sina perenner. Växtbetingelserna varierar från planta till planta, så därför går det inte att ge generella råd om hur mycket gödning eller vilken slags gödning som ska användas i din rabatt.

Gödsel består av olika kombinationer av kväve, fosfor och kalium. De kemiska beteckningarna är N, P och K. I korthet ger kväve gröna blad och god tillväxt, fosfor främjar blomning och kalium stärker växtens struktur och rottillväxt.

Gödsel finns i olika form: som olika slags piller eller pellets, flytande form eller som små pinnar. Några varianter är organiska, andra är mineralbaserade – även kallade konstgödsel.

Dina plantor bryr sig inte om ifall de får den ena eller den andra sortens gödsel. Typiskt sett verkar den mineralbaserade gödningen omedelbart, medan den organiska inte omsätts lika snabbt.

Det är stor skillnad på hur ofta olika slags gödning ska användas. Vissa sorter är långtidsverkande och avger näring under en period från någon månad upp till ett halvår.

Läs alltid bruksanvisningen på paketet för att hitta rätt dosering och användningssätt. Även om du noga följer doseringsanvisningarna bör du sluta gödsla i god tid före vintern, så att tillväxten avstannar som den bör.

Då har plantorna en möjlighet att samla kraft, härdas, så att de klarar sig igenom den kalla vintern.