Trots det gjorde hon vissa förberedelser redan när hon anlade trädgården. Hon har skaffat ett specialanpassat skydd mot sniglar. Snigelstaketet ska sättas upp i den här rabatten, där Mette planerar att odla sallat – en av sniglarnas favoriter.

Rabatten mäter 1x2 meter.Snigelstaketet är tillverkat av galvaniserat stål, som lätt monteras ihop med hjälp av specialkonstruerade hörn till en sluten inramning av rabatten.

Det som håller sniglarna borta från rabatten är metallvecken högst upp på stålskivorna. Om en snigel försöker klättra upp kommer den att misslyckas och falla ner igen. Snigeln kan helt enkelt inte forcera staketet. Snigelstaketet levereras i en meter långa bitar.

De är 27 cm höga och har ett veck på fem centimeter högst upp, samt ett encentimeters veck ytterst.Om din snigelsäkrade rabatt ska vara längre än en meter måste du använda flera enmetersskivor, som här.Pressa först ner skivan 5-10 cm i marken.

Därefter förlänger du staketet genom att trycka ner nästa skiva med några centimeters överlapp mot den förra. Hörnen trycks också på plats över båda de angränsande skivorna. Nu är snigelstaketet färdigmonterat.

De gröna växtdelarna som syns på jorden är inte ogräs, utan delar av gröngödslingsplantan honungsört, som vändes ner i jorden i samband med att rabatten förbereddes som en del av den nya köksträdgården.

Växtdelarna hjälper till att göra jorden näringsrik för den sallad som du snart med lugn i sinnet kan plantera ut här. Även om den här konstruktionen ger dig en snigelfri rabatt i köksträdgården ska du ändå vara noga med att löpande plocka bort ogräs längs snigelstaketet.

Annars riskerar du att sniglarna smiter in i rabatten genom att klättra upp på ogräset.