Hon använder också fiberduk flitigt. Det är ett bra material att använda för att främja tillväxten under den tidiga våren. Duken gör att temperaturen höjs några grader.

Den skyddar också plantorna mot blåst. Och plantorna kan andas under fiberduken samtidigt som vatten kan tränga igenom ner till demI den finare ändan använder hon ett genomsläppligt insektsnät.et sätter Mette alltid över kålplantorna för att hindra kålfjärilen från att lägga ägg på kålbladen.

Nätet håller flygande insekter ute, men både vatten och solljus tränger igenom. Själva tunneln är hemmabyggd med hjälp av några elrör och en symaskin. Även om nätet är en dyrare lösning så håller den bra. I den här trädgården har den hemmabyggda tunneln använts i åtta år.

Fiberduk eller insektsnät är båda bra att använda för att hålla igång jordgubbarna. Men så snart de går i blom ska övertäckningen plockas bort, så att bina kommer åt att pollinera blommorna.Senare under säsongen kan nät och duk användas för att skydda morötterna, när morotsflugan är ute på jakt.

På så vis skyddar du grödan från angrepp av morotsflugans larver. En plasttunnel kan fungera som ett litet drivhus. Kom ihåg att hålla ett öga på solen, det blir snabbt varmt under plasten.

En vanlig eftermiddag med starkt solsken kan alla växter under plasten brännas, om du inte ser till att ventilera. Lyft upp plasten i båda ändarna eller lyft upp den på mitten. Plasten är också till god nytta om du vill odla tidig potatis, eller bara vill hålla jorden varm.