Jesper använder en tillsågad schablon för ändamålet. Den är tillsågad av en bit trä så att den passar precis med höjden på de befintliga stenarna.

I det här fallet är det 5 cm, tjockleken på de röda stenarna. Han lägger helt enkelt schablonen mot den befintliga beläggningen och drar den längs kanten medan han håller den tätt mot stenarna.

På så vis drar han av överskottssanden och får en ny, slät yta som omedelbart är klar för att beläggas med de nya stenarna.